Konferencja prasowa „Single Europe Varied Food”

21 marca 2018 w Warszawie odbyła się konferencja prasowa w ramach kampanii „Single Europe – Varied Food”, podczas której został zaprezentowany raport kancelarii Dentons pt. „Jednolity rynek żywności – propozycje dotyczące przeciwdziałania oraz ograniczania barier pozataryfowych”.

Eksport polskiej żywności w roku 2017 przekroczył rekordową granicę 27 miliardów euro. Polska żywność eksportowana jest do ponad 70 krajów na całym świecie, jednak to wspólny rynek Unii Europejskiej jest dla polskich producentów żywności najważniejszym obszarem handlowym. Jego wartość dla polskich firm wyniosła w 2017 roku ponad 21 miliardów euro, co stanowiło 80% całego eksportu polskiej żywności. Narastający na rynku UE problem pozataryfowych barier w handlu żywnością pogłębiający obserwowane od kilku lat zjawisko protekcjonizmu, stanowi zatem bardzo poważne zagrożenie dla rozwoju polskiego eksportu i całej polskiej gospodarki.

Wzmożone kontrole sanitarne, negatywne kampanie medialne, konieczność wieloletniego przechowywania dokumentów czy obowiązek dodatkowych certyfikacji to najczęstsze bariery, z jakimi borykają producenci żywności na wspólnym rynku. Ich lista jest jednak dużo dłuższa.

– Przedsiębiorcy skarżą się na wykorzystywanie przez niektóre kraje np. Czechy, służb urzędowej kontroli żywności przeciwko polskim produktom. Typowym przykładem jest dokonywanie kontroli tuż przed końcem daty przydatności do spożycia produktu i klasyfikowanie ich według zupełnie niejasnych kryteriów jako produkty o niewystarczającej jakości – stwierdza Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. – Mimo że tego typu klasyfikacja jest całkowicie sprzeczna z prawem UE, polskie produkty można znaleźć na specjalnej stronie internetowej prowadzonej przez czeski resort rolnictwa. Możliwości odwołania się od tego typu ocen są praktycznie zerowe – podkreśla Gantner.

Najnowszy raport opracowany przez międzynarodową kancelarię Dentons w ramach programu Single Europe Varied Food pt. „Wsparcie promocji polskiej żywności poprzez niwelowanie barier w eksporcie” prowadzonego przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców we współpracy z organizacjami branżowymi, wskazuje na kluczowe dla przeciwdziałania zjawisku protekcjonizmu rozwiązania, które mogłyby być podjęte przez Komisję Europejską w celu zmniejszenia zjawiska protekcjonizmu na rynku UE.

pdf

pdf