IX Ranking Spółdzielni Mleczarskich

11 września 2015 r., podczas XIII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Augustowie, Polska Izba Mleka po raz dziewiąty przyznała nagrody w ramach Rankingu Spółdzielni Mleczarskich.

 

Nad przebiegiem i metodologią rankingu czuwała w tym roku specjalnie powołana Kapituła Rankingu, stanowiąca niezależne grono najwyższej klasy ekspertów i niekwestionowanych znawców rynku i sektora mleczarskiego. W tegorocznej edycji rankingu oprócz spółdzielni mleczarskich po raz pierwszy mogły wziąć udział również firmy prywatne zajmujące się przetwórstwem mleka.

 

Ranking Spółdzielni Mleczarskich jest jedynym takim przedsięwzięciem w kraju, które tak dokładnie bada i poddaje analizie zgłoszone mleczarnie. Jest przeprowadzany przez Polską Izbę Mleka, a dofinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

  • Pierwsze miejsce w IX Rankingu Spółdzielni Mleczarskich 2015 zdobyła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie.
  • Drugie miejsce przypadło Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy.
  • Trzecie miejsce zajęła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu.
  • Specjalne wyróżnienie – dla spółdzielni skupowej – otrzymała Strzelecka Spółdzielnia Producentów Mleka.
  • Natomiast specjalne wyróżnienie dla spółki zdobyła firma Kaskat sp. z o.o.

 

Ranking przeprowadzony został pod przewodnictwem Polskiej Izby Mleka. Nadzór nad jego przebiegiem sprawowało niezależne grono ekspertów i znawców branży mleczarskiej. Zgłoszone do rankingu firmy ocenili: Jan Dworniak – Prezes Centrum Badań Audytorskich, Analiz i Doradztwa Finansowego; Leszek Hądzlik – Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka; Piotr Kwiatkowski – Wiceprezes Credit Agricole Bank Polska S.A.; Agnieszka Maliszewska – Dyrektor Polskiej Izby Mleka; Joanna Nowak – Ekspert Polskiej Izby Mleka, Prezes Infodome Sp. z o.o.; Bogumiła Kasperowicz – Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Michał Pietrzak – współtwórca metodologii Rankingu, Profesor w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Zygmunt Zander – em. Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oceniając mleczarnie uwzględniono 11 mierników pogrupowanych w trzy obszary oceny rankingowej: wskaźniki efektywności, wskaźniki zdolności do przetrwania oraz wskaźniki potencjału i rozwoju.

Tegoroczna edycja Rankingu Spółdzielni Mleczarskich została rozszerzona poprzez wprowadzenie kategorii dodatkowych: Mleczarskie Wydarzenie Roku, Mleczarska Innowacja Roku, Mleczarskie Działanie Na Rzecz Ochrony Środowiska i Mleczarski Lider Ekspansji.

  • Laureatem kategorii Mleczarskie  Wydarzenie  Roku została Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, nagrodzono ją  za całkowicie zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała też Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska za wpisanie wyrobów spółdzielni na Listę Produktów Tradycyjnych oraz za uzyskanie Certyfikatu „Jakość Tradycja”.
  • Laureatem kategorii Mleczarska Innowacja Roku została Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu, która zainstalowała automatyczną linię do konfekcjonowania sera wyposażoną w innowacyjne urządzenia.
  • Laureatem kategorii Mleczarskie Działanie na Rzecz Ochrony Środowiska została Spółdzielnia Mleczarska Ryki, doceniona za budowę nowatorskiej oczyszczalni ścieków zakładowych.
  • Credit Agricole Bank Polska (partner kategorii dodatkowych rankingu) oraz kapituła rankingu za Laureata kategorii Mleczarski Lider Ekspansji uznała Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kole. Dodatkowe wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach.

W uroczystości udział wziął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym bardzo serdecznie gratulujemy