44 Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

4 kwietnia 2018 w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży rozpoczęła się 44 Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Finał olimpiady odbył się 6 kwietnia.

Gości i uczestników powitała dyrektor szkoły Bogumiła Olbryś. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: senator Anna Maria Anders, poseł Bernadeta Krynicka, wiceprezydent miasta Łomża Agnieszka Muzyk.

Głównymi organizatorami tegorocznej olimpiady były Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy oraz Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli: minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel, prezydent miasta Łomży – Mariusz Chrzanowski i marszałek województwa podlaskiego – Jerzy Leszczyński. Turniej finansowany był z Funduszu Promocji Mleka.

Wśród sponsorów znaleźli się też przetwórcy mleka: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL, SERTOP Sp. z o.o. w Tychach, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy.

W Olimpiadzie udział wzięło 14 zespołów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

W składzie Komitetu Głównego Olimpiady znaleźli się: prof. dr hab. Stefan Ziajka (przewodniczący), dr inż. Maria Czerniewicz, dr inż. Fabian Dajnowiec, dr hab. Jarosław Kowalik, dr inż. Sławomir Pimpicki z Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr inż. Jan Rybka z Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie, mgr. inż. Jakub Krogulec i mgr Katarzyna Rybacka z Krajowego Związki Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny.

Olimpiada corocznie składa się z czterech etapów. W pierwszym uczestnicy piszą test wiedzy, następnie sprawdzane są ich wiadomości z wiedzy technologicznej, aparatury i surowców mlecznych. Kolejnym było przygotowanie projektu, który dotyczył napojów fermentacyjnych, zaś zwieńczeniem zmagań była część ustna.

W rywalizacji drużynowej pierwsze miejsce w mlecznej olimpiadzie wywalczyli uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chmielnickiego w Rypinie, którzy w nagrodę otrzymali Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Puchar KZSM Zw. Rew. Drugie miejsce przypadło drużynie z Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem, zaś trzecie teamowi z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu.

Doceniony został także wkład nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do zmagań. Nauczycielki ze szkół, które zajęły trzy pierwsze miejsca, otrzymają nagrody od Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy podczas XI Euroforum Polskiego Mleczarstwa i XVII Krajowej Oceny Masła i Produktów Wysokotłuszczowych, które odbędzie się w kwietniu w Rzeszowie.

W rywalizacji indywidualnej pierwsze miejsce zajął Patryk Ostojski z Zespołu Szkół Chemicznych Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie.

Drugie miejsce zajęła Oliwia Bożena Borecka z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

Trzecie miejsce zajęły: Natalia Niedziela z Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych im. Jana Pawła II w Warszawie i Joanna Plusek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu.

Uczestnicy otrzymali m.in. nagrody rzeczowe ufundowane przez starostę Krzysztofa Figata, upominki przygotowane przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Piątnicy i Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA oraz upominki ufundowane przez sponsorów. Dodatkowo 15 pierwszych finalistów olimpiady otrzyma indeksy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zaś wszyscy finaliści Olimpiady zwolnieni są z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Nagrodę dodatkową dla najlepszej uczennicy Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, ufundowaną przez poseł na sejm RP Bernadetę Krynicką, otrzymała Magdalena Zakrzewska.

Za najlepszy wynik w części ustnej nagrodę od Urzędu Marszałkowskiego w Łomży otrzymał Patryk Ostojski z Zespołu Szkół Chemicznych Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie.

Za najlepsze wyniki w części praktycznej nagrodę od Urzędu Marszałkowskiego w Łomży otrzymała Joanna Plusek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu.

Na zakończenie dyrektor odczytała list gratulacyjny i podziękowania dla Jakuba Krogulca za ogromne zaangażowanie w organizację Olimpiady Ogólnopolskiej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, z okazji przejścia na emeryturę.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.