70-lecie Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie

Początki Wydziału Nauki o Żywności sięgają roku 1945, kiedy to utworzono Wydział Mleczarsko-Serowarski w Państwowej Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Pierwszym dziekanem wydziału był prof. dr Józef Dubiski (1945-1947), wykładowcami: prof. dr Józef Dubiski, inż. Halina Karnicka, inż. Józef Budsławski a od 1947 roku inż. Tomasz Dziama.

W 1950 r. jako Wydział Mleczarski współtworzył powołaną Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie.

W 1998 roku Wydział, jako pierwszy w kraju, zmienił nazwę na Wydział Nauki o Żywności, a w roku 1999 wszedł w struktury nowoutworzonego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W tym samym roku dokonało się kolejne poszerzenie oferty kształcenia Wydziału o trzeci kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa, ze specjalnością: inżynieria żywności.

Od stycznia 2005 roku Wydział funkcjonuje w nowej strukturze organizacyjnej z dziesięcioma katedrami.

11 września 2015 r. Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obchodził swoje 70-lecie. Uroczystość odbywała się w Audytorium im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego na Wydziale Nauki o Żywności. Jubileusz rozpoczęło uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. Udział w nim wzięły władze Uniwersytetu: Rektor UWM w Olsztynie prof. Ryszard Górecki i Prorektorzy: do spraw ekonomicznych i rozwoju UWM – prof. Mirosław Gornowicz, do spraw kształcenia UWM – prof. Jerzy Przyborowski, do spraw studenckich UWM – prof. Janusz Piechocki, do spraw kadr UWM – prof. Grzegorz Białuński i do spraw nauki – prof. Jerzy Jaroszewski.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: władze Województwa Warmińsko-Mazurskiego w osobie Anny Wasilewskiej – członka zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Alicji Bojarskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Piotra Grzymowicza – Prezydenta Miasta Olsztyn, Haliny Ciunel – Przewodniczącej Rady Miasta Olsztyna oraz prof. Eugeniusz Chyłek – Radca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawiciel RP w stałym Komitecie ds. badań w Rolnictwie przy Komisji Europejskiej, Jolanta Marozas – Dyrektor Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Olsztynie, Ks. profesor Mirosław Hulecki.

Licznie przybyli też profesorowie Seniorzy, którzy byli wychowawcami wielu pokoleń absolwentów: prof. zw. Jan Kisza, prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, prof. dr hab. inż. Janusz Budny, prof. Jadwiga Batura, prof. Władysław Chojnowski, prof. Regina Drabent, prof. Jan Jaworski, prof. Władysław Korzeniowski, prof. Halina Kozłowska, prof. Helena Panfil-Kuncewicz, prof. Antoni Kruk, prof. Andrzej Kuncewicz, prof. Arnold Reps, prof. Stefan Smoczyński, prof. Ryszard Zadernowski, prof. Stefan Ziajka, prof. Tadeusz Stachowski, prof. Ignacy Bazydło.

Dziekan Bogusław Staniewski powitał też: prof. Marię Soral-Śmietanę – żonę prof. Zbigniewa Śmietany –  wraz z rodziną, dr. Zbigniewa Karnickiego – syna pani profesor Haliny Karnickiej, prof. dr hab. inż. Stanisława Zmarlickiego – Honorowego Profesora UWM w Olsztynie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – AR w Warszawie, Prezesa Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK mgr Edwarda Bajko.

Na Jubileusz przybyli też przedstawiciele innych uczelni: prof. dr hab. Józefa Chrzanowska – dziekan Wydziału Nauk o Żywności UP we Wrocławiu, prof. dr. hab. Mirosław Słowiński – prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie, dr. inż. Rafał Wołosiak – prodziekan Wydziału Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie, prof. dr. hab. Maria Koziołkiewicz – dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, doc. dr. inż. Stanisław Brzeziński – prodziekan ds. studenckich Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, dr. inż. Anna Diowksz – prodziekan ds. kształcenia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, prof. dr. hab. Jan Michniewicz – dziekan Wydziału Nauk o Żywności UP w Poznaniu, dr hab. Irena Ozimek, prof. SGGW – prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk o Żywieniu i Konsumpcji SGGW w Warszawie, prof. dr. hab. Piotr Przybyłowski – dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AM w Gdyni, prof. dr. hab. Ryszard Zieliński, prof. zw UEP, Wydziału Towaroznawstwa UE w Poznaniu, prof. dr. hab. Jacek Domagała – prodziekan Wydziału Technologii Żywności UR w Krakowie, prof. dr. hab. Zbigniew Dolatowski – prodziekan ds. nauki i rozwoju Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP Lublin oraz dziekani Wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i innych jednostek naukowych.

Dziekan przywitał też przedstawicieli firm, w tym firm sponsorujących Uroczystość 70-lecia: CHR. HANSEN POLAND, CSK FOOD ENRICHMENT POLAND, ECOLAB, OBRAM, P.M.T. TRADING SP, TREPKO, WILD POLSKA, ZENTIS POLSKA, SUPERIOR, TYMBARK-MWS, TEWES-BIS, MILK HYDROSAN, GEA, PPHU TELEST SP. Z O.O. oraz licznie przybyłych przedstawicieli zakładów mleczarskich, dziennikarzy, absolwentów i studentów WNoŻ.

Po powitaniu gości Dziekan Bogusław Staniewski opowiedział o historii Wydziału.

– Rok 2015 to także 65. rocznica przeniesienia Wydziału na ziemię warmińsko-mazurską i wejścia w roku 1950, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 31 maja 1950 r., wraz z Wydziałem Rolniczym oraz Wydziałem Zootechnicznym, w struktury Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Kolejne karty historii Wydziału zapisywane były przez kolejne pokolenia pracowników: nauczycieli akademickich, pracowników technicznych i administracji realizujących swoje obowiązki, a w wielu przypadkach także pasje życiowe. Dzisiejsza uroczystość jest więc wyrazem uznania i podziękowania wszystkim uczestnikom tego wydarzenia, wszystkim pracownikom, jak i szerokiemu gronu życzliwych nam osób zarówno z innych ośrodków naukowych, jak i ze współpracujących z nami na co dzień firm z różnych branż przemysłu spożywczego, a także pracujących na jego rzecz – powiedział prof. Bogusław Staniewski.

Po przemówieniu Dziekana głos zabrał Rektor UWM prof. Ryszard Górecki, który pogratulował Dziekanowi wspaniałego Jubileuszu. Następnie Rektor prof. Ryszard Górecki wręczył Pamiątkowe Medale UWM dziekanom Wydziału Nauki o Żywności poprzednich kadencji.

Referat okolicznościowy „Ślady mleczarstwa w Wydziale Nauki o Żywności” wygłosił prof. dr hab. inż. Janusz Budny. Natomiast o „Śladach Wydziału w mleczarstwie” mówił mgr. inż. Edward Bajko, Prezes SM SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim.

Po referatach nastąpiło wręczenie adresów i medali okolicznościowych 70-lecia władzom uczelni, profesorom seniorom, byłym dziekanom, przedstawicielom innych uczelni, dziekanom UWM w Olsztynie oraz sponsorom.

Po przemówieniach gości i wręczeniu Dziekanowi pamiątkowych adresów i innych pamiątek związanych z Jubileuszem goście mogli obejrzeć występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo” UWM w Olsztynie.

Po uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w Alei Absolwentów. Następnie wszyscy przeszli do Hali Technologicznej im. Prof. Stefana Poznańskiego, która znajduje się w budynku Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością. Tam nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Zbigniewowi Śmietanie, dziekanowi Wydziału w latach 1996-2005.

Goście mogli też obejrzeć wystawę okolicznościową oraz film okolicznościowy, w reżyserii prof. dr. hab. Janusza Budnego, przygotowany przez Telewizyjną Agencję Producencką TAP 1. Na tym zakończyły się uroczystości 70-lecia Wydziału Nauki o Żywności.

Władzom Wydziału i pracownikom gratulujemy wspaniałego Jubileuszu.

(Fot. Wydział Nauki o Żywności w Olsztynie)