WorldFood Warsaw 2018

W dniach 10-12 kwietnia 2018 w halach EXPO XXI odbyła się V edycja Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFood Warsaw. Patronat Honorowy nad targami objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Targi oficjalnie otworzyli: Agnieszka Szpaderska dyrektor Worldfood, Jacek Bogucki – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim, Witold Strobel – dyrektor generalny KOWR oraz Andrzej Wojciechowicz – ekspert KE ds. branży FMCG.

Po uroczystości otwarcia odbyła się debata pod patronatem Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców pt. „Polska żywność wobec światowych trendów”, w której udział wzięli: Andrzej Gantner – dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, Czesław Siekierski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim, Andrzej Wojciechowicz – doradca FMCG w Komisji Europejskiej, Krzysztof Przybył – prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska i Jacek Bogucki – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Moderatorem debaty był Andrzej Wojciechowicz.

Pierwsza część debaty dotyczyła innowacji. Paneliści odpowiadali na pytania: kiedy tradycja staje się innowacją? Co to jest innowacja, czy to już ewolucja, czy jeszcze innowacja?

Druga część debaty dotyczyła barier legislacyjnych i zjawiska protekcjonizmu w eksporcie i na wolnym rynku Unii Europejskiej.

W trzeciej części debaty mówiono o Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, czy jest on szansą na pozyskanie środków na innowacje produktowe i procesowe branży rolno-spożywczej, a także o promocji żywności wysokiej jakości jako przyszłego motoru polskiej gospodarki oraz czy strategia promocji MRiRW jest szansą na wzrost eksportu i zdobycie nowych rynków.

Partnerami merytorycznymi i współorganizatorami debat i paneli tematycznych były największe i najważniejsze organizacje branżowe – Polska Federacja Producentów Żywności, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Związek Sadowników RP, Unia Owocowa, Krajowa Rada Drobiarska, UPEMI – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy, Związek Polskie Mięso, POLBISCO – Stowarzyszenie Polskich Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Stowarzyszenie Polska Ekologia, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków KUPS, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Godło Promocyjne Teraz Polska, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich ZW, Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego, Krajowa Rada Suplementów i Odżywek oraz European Federation of Associations of Health Product Manufacturers (EHPM).

Targom towarzyszyły ekspozycje targowe, prezentacje i degustacje, rozmowy B2B, liczne prelekcje i pokazy, panele ekspertów i przedsiębiorców, wielka giełda ofert, otwierająca dostęp nie tylko do produktu, ale i do świadomości korzyści płynących z jego zakupu i sprzedaży.

Dyrektor Agnieszka Szpaderska zdradziła, że obecna V edycja targów WorldFood Warsaw jest jednocześnie ostatnią. Od przyszłego roku będą one nosiły nazwę WorldFood Poland.

W targach udział wzięły też polskie zakłady mleczarskie: ZUH ROBICO, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Stara Mleczarnia SA, Bianco Latte.

Ponad 150 produktów spożywczych w czternastu kategoriach walczyło o medale i wyróżnienia targowe. Przyznano 15 medali, 16 wyróżnień, dwa debiuty. Produkty oceniało jury, w którego skład weszli: Jarosław Uściński – przewodniczący jury, Prezes OSSKiC, Kevin Aiston, Grzegorz Łapanowski, Kurt Scheller, prof. Krzysztof Krygier i Agnieszka Szpaderska. Wręczenie statuetek i medali targowych odbyło się 11 kwietnia podczas wieczornej gali, a nagrodzone produkty można było próbować i ocenić podczas targów. Wśród laureatów znalazł się ZUH ROBICO, który Złoty Medal Targów WorldFood Warsaw otrzymał za kefir bezlaktozowy z probiotykiem.

W targach udział wzięło kilkuset wystawców z branży spożywczej z 25 krajów świata, m.in. reprezentujący Białoruś, Belgię, Niemcy, Węgry, Indie, Indonezję, Polskę, Włochy, Rumunię, Rosję, Hiszpanię, Sri Lankę, Turcję, Wielką Brytanię, Wietnam, a wraz z nimi przyjechały wyjątkowe produkty, smaki i zapachy.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.