XI Euroforum Polskiego Mleczarstwa

W dniach 17-21 kwietnia 2018, w Hotelu Rzeszów w Rzeszowie, odbyło się XI Euroforum Polskiego Mleczarstwa połączone z XVII Krajową Oceną Masła i Mlecznych Produktów Wysokotłuszczowych i XII edycją konkursu „Mleczny Produkt Roku 2017”.

Euroforum rozpoczęło otwarte zebranie Polskiego Komitetu MFM FIL/IDF połączone z I częścią seminariów XI FPM.

Otwarcia dokonał prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, przewodniczący Polskiego Komitetu MFM FIL/IDF. Następnie głos zabrał sekretarz generalny EDA, Alexandr Anton. Jego prezentacja poświęcona była aktualnej problematyce europejskiego mleczarstwa.

Drugiego dnia Euroforum odbyła się sesja wyjazdowa. Uczestnicy zwiedzali zakład mleczarski Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Trzebowisku pod Rzeszowem, a po południu – Muzeum Mleczarstwa w Zespole Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie.

Tego samego dnia wieczorem odbyła się uroczysta gala podsumowująca XVII Krajową Ocenę Masła i Produktów Wysokotłuszczowych i konkurs „Mleczny Produkt Roku 2017”. Wręczono też nagody w konkursie „Nauczyciel Roku Mleczarstwa”.

Trzeciego dnia odbyła się II część seminariów XI EPM, której przewodniczyli: prof. dr hab. Monika Wszołek z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz prof. dr hab. Bogusław Staniewski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Podczas tej sesji uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

– dr hab. inż. Anny Sylwii Tarczyńskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Stan zaawansowania projektu UE w ramach programu ERASMUS II pt. Przyszłość kształcenia kadr dla europejskiego mleczarstwa”;

– prof. dr hab. Jadwigi Charzewskiej z Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła pt. „Mleko i tłuszcze mleczne a zdrowie”;

– dr hab. inż. Katarzyny Kiełczewskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Strukturalne i funkcjonalne właściwości kuleczek tłuszczowych”;

– prof. dr hab. Józefy Chrzanowskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pt. „Hydrolizaty białka mleka jako cenne składniki żywności funkcjonalnej”;

– Marka Murawskiego z Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy pt. „Unijne programy promocji produktów mlecznych”;

– Krzysztofa Tomery pt. „Budowanie dobrego PR wokół mleka i produktów mlecznych. Propozycja kampanii promującej mleko na portalach społecznościowych”.

– Piotra Zgórzyńskiego z firmy CSK Food Enrichment Poland pt. „Technologia produkcji masła metodą NIZO”.

III części seminarium XI EPM przewodniczyli: prof. dr hab. Józefa Chrzanowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Jan Pikul – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W tej części seminarium uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

  • dr hab. inż. Agaty Znamirowskiej z Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. „Innowacyjne badania i propozycje nowych produktów dla przetwórstwa mleka”;
  • dr. inż. Marka Szołtysika z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pt. „Możliwości otrzymywania innowacyjnych produktów mleczarskich w ramach programu „Zielona Dolina Dolnego Śląska”;
  • prof. dr. hab. Andrzeja Babuchowskiego, prezesa Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego pt. „Innowacyjność w mleczarstwie”;
  • Michała Ziętary, dyrektora Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W tym roku Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Z tej okazji prezes KSM Klemens Ciesielski, podczas uroczystej gali podsumowującej XVII Krajową Ocenę Masła i Produktów Wysokotłuszczowych, został odznaczony złotą odznaką Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Klemens Ciesielski jest prezesem KSM od 25 lat.

Ostatniego dnia trwania Euroforum odbyła się jubileuszowa wycieczka autokarowa dla członków Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy i osób towarzyszących na trasie: Rzeszów – Przemyśl – Krasiczyn – Rzeszów, a wieczorem pożegnalna kolacja grillowa.