XXVI Sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim

W dniach 12-14 czerwca 2018, w hotelu PRZYSTAŃ HOTEL & SPA w Olsztynie, odbyło się XXVI Sympozjum „Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim” zorganizowane przez Katedrę Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wzięło w niej udział ok. 220 uczestników z 50 zakładów mleczarskich i 22 firm współorganizatorów.

Uczestników i zaproszonych gości powitał kierownik katedry Mleczarstwa prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: prof. dr hab. Ryszard Górecki – rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. dr hab. inż. Małgorzata Drewicz – dziekan Wydziału Nauki o Żywności, dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska – prodziekan ds. kształcenia, współprzewodniczący Sympozjum – prof. dr. hab. inż. Stefan Ziajka i prof. dr hab. inż. Władysław Chojnowski, mgr. Jakub Krogulec – przedstawiciel Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, dr. Klemens Ciesielski – prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy oraz grupa pracowników naukowych z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod przewodnictwem prof. Stanisława Mleko.

Współorganizatorami Sympozjum były firmy: AAK POLSKA, ATM GROUP, CHR. HANSEN, CSK FOOD ENRICHMENT, DIVERSEY, ECOLAB, FLEXLINK POLSKA, GEA, GRUNDFOS, HYDROSOL, INGREDION, MULTIVAC, NETZS, NEUMO, OBRAM, PALSGAARD, POLSKA GRUPA INŻYNIERYJNA, PMT TRADINF, SCHWARTE, TATE&LYLE, TETRA PAK, TEWES-BIS, TREPKO, WILD, ZENTIS.

Podczas uroczystości otwarcia Sympozjum prof. Bogusław Staniewski wręczył też Jakubowi Krogulcowi z KZSM i Janowi Wiśniewskiemu z firmy OBRAM-Tetra Pak pamiątkowe statuetki z okazji przejścia na emeryturę.

Następnie głos zabrał i uroczyście otworzył Sympozjum prof. dr hab. Ryszard Górecki – Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Gości powitała też prof. dr hab. inż. Małgorzata Drewicz – dziekan Wydziału Nauki o Żywności.

Pierwszego dnia Sympozjum uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

– Izabeli Bernau-Ławniczak z firmy VERY HUMAN SERVICES pt. „Klient się zmienia, biznes się zmienił. Jak sobie radzić ze zmianami na rynku i jak nam w tym może pomóc podejście desing thinking?”;

– Marty Misiuwianiec-Królikiewicz, Ewy Grzybowskiej i Tomasza Ziółkowskiego z firmy CSK Food Enrichment pt. „Nowe trendy w mleczarstwie europejskim”;

– przedstawicieli firmy TATE&LYLE pt. „Trendy rynku mleczarskiego. Tworzenie innowacyjnych produktów z rozwiązaniami TATE&LYLE”;

– Piotra Milczarkiewicza z firmy WILD pt. „ADM WILD – unikalny kompleks technologii dla mleczarstwa”;

– Jana Wiśniewskiego i Jacka Romana z firmy OBRAM-TETRA PAK pt. „Suche obiegi form w liniach serowarskich. Nowa organizacja serowarska Tetra Pak”;

– Rafała Kaniewskiego z firmy GEA pt. „GEA jako światowy lider w procesie suszenia rozpyłowego. Nowoczesne rozwiązania w produkcji proszków natłuszczanych”;

– Sławomira Bartnika z firmy MULTIVAC pt. „Technologia HPP, krajalnice SL800 i TVI, systemy detekcji opakowań, sztaplarki, maszyny flow-pack oraz nowe rozwiązania maszyn MULTIVAC”;

– Marcina Kmiotka z firmy NEUMO pt. „Świnka tak czysta jak twój rurociąg – systemy do odzyskiwania produktu z rurociągu”.

Pierwszy dzień trwania Sympozjum zakończyła kolacja biesiadna.

Drugi dzień Seminarium rozpoczął wykład plenarny doc. Dr. Gulden Basyigit Kilic, Mechmet Akif Ersoy Univewsity, Burdur, Turcja pt. „Probiotyki w mleczarstwie – uwarunkowania technologiczne”

Następnie uczestnicy wysłuchali następujących prezentacji:

 • Jarosława Górki z firmy SCHWARTE pt. „Mleko surowe – transport pod specjalnym nadzorem”;
 • Jacka Gorczycy z firmy AAK pt. „Produkty mleczarskie wobec wyzwań przyszłości – dieta roślinna oraz żywność nowych generacji (medyczna, niemowląt i seniorów)”;
 • Marty Panasik i Pawła Moszkowicza z firmy INGREDION pt. „Innowacyjne składniki i naturalne skrobie funkcjonalne z czystą etykietą. Alternatywa dla tłuszczu mlecznego”;
 • Katarzyny Filipowskiej z firmy HYDROSOL pt. „Produkty mleczarskie z wartością dodaną dedykowane dla sektora HoReCa”;
 • Daniela Żukowskiego i Adama Głowackiego z firmy ZENTIS pt. „ZENTIS – nie tylko owoce… Stacje dozowania ZENTIS”;
 • Michała Reformata z firmy TREPKO pt. „TREPKO – kompleksowy dostawca automatów pakujących”;
 • Patryka Bentlejewskiego z firmy FLEXLINK pt. „Higieniczne systemy transportu oraz dostosowanie linii produkcyjnych do obecnych wymagań rynku”;
 • Macieja Grzybowskiego z firmy ECOLAB pt. „Rosnące koszty mycia? Mamy na to swoje sposoby!”;
 • przedstawiciela firmy GRUNDFOS pt. „Oszczędności mediów w zakładach przemysłu mleczarskiego w wyniku zastosowania innowacyjnych urządzeń GRUNDFOS”;
 • Zdzisława Jęsiaka i Jacka Krajewskiego z firmy DIVERSEY pt. „Od Gamonia do Fachowca. Platforma e-learningowa DIVERSEY”;
 • Michała Hołdyńskiego z firmy Tewes-Bis pt. „Nowoczesne standardy w stacji mycia CIP”;

– Michała Leszczyńskiego z Agencji Reklamowej SAN MARKOS pt. „Najciekawsze kampanie marketingowe produktów mleczarskich”;

– Edwarda Kołka z Polskiej Grupy Inżynieryjnej i Wojciecha Walesieniuka z Polskiej Grupy Serwisowej pt. „PGI i PGS – dwie historie”;

– Joanny Olszewskiej z firmy Tetra Pak pt. „Zmiany – jedyna pewna rzecz w dzisiejszym świecie”;

– Sebastiana Roustela z firmy Chr. Hansen pt. „Zakład mleczarski przyszłości”;

Sympozjum tradycyjnie podsumował prof. Stefan Ziajka.

Ostatniego dnia Seminarium zainteresowani mogli wziąć udział w wycieczce technicznej do zakładu Schwarte Processing.