Spotkanie z ministrem rolnictwa

18 lipca 2018, w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, odbyło się spotkanie przewodniczących rad nadzorczych i prezesów spółdzielni mleczarskich z mianowanym 20 czerwca br. ministrem rolnictwa i rozwoju wsi – Janem Krzysztofem Ardanowskim.

Problemy związane z produkcją i przetwórstwem mleka w Polsce przedstawił Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

– Ja się czuję przedstawicielem rolników oddelegowanym do władzy. Jestem rolnikiem przecież. Przedstawicielem rolników, który z niezbadanych wyroków Opatrzności jest w tak zwanej władzy, a nie urzędnikiem oddelegowanym do kontaktów z rolnikami. To jest zasadnicza różnica. Dlatego jestem otwarty na wszelkie sugestie i propozycje – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister zaznaczył też, że resort rolnictwa będzie wspierał zwłaszcza małych producentów w poszukiwaniu nowych rynków zbytu. Powiedział, że przy obecnej skali produkcji Polska musi eksportować.

Mówiąc o planie zmian dla polskiej wsi minister poinformował, że główny cel to gospodarstwa rolne, które utrzymują się z własnej produkcji. Działania resortu będą skupiały się między innymi na przetwórstwie oraz sprzedaży detalicznej.

− Nie ma rolnictwa bez przetwórstwa. Dlatego bardzo mocno będę wspierał przetwórstwo rolno-spożywcze. Przetwórstwo również powiązane z innowacyjnością – szukaniem nowych, niewystępujących dotychczas rozwiązań. Zarówno w zakresie organizacji pracy i produkcji, jak również nowych produktów – na przykład żywności funkcjonalnej. Nowych sposobów docierania do rynku, nowych sposobów promocji, możliwości eksportu itd.

Zaznaczył też, że bardzo duży nacisk zostanie położony na rozwój rolnictwa ekologicznego i produkcję żywności wysokiej jakości. Jego zdaniem Polska ma się stać krajem kojarzonym z żywnością najwyższej jakości. Minister poinformował, że zaraz po wakacjach będzie nowelizowana ustawa o rolniczym handlu detalicznym.

− Nie ma innej metody na urynkowienie produkcji małych gospodarstw, jak tylko skracanie łańcucha od producenta do konsumenta. Ustawa pozwoli rolnikom lokować na lokalnym rynku produkowaną i przetwarzaną w gospodarstwie żywność. Uproszczenia będą szły w kierunku sprzedaży do restauracji, do gospodarstw agroturystycznych, do sklepików, do stołówek i również do szkół. Zmiany mają prowadzić do tego, że gospodarstwa mniejsze będą w stanie utrzymać się z tego, co produkują – powiedział minister Ardanowski.