Polski Producent Żywności 2015

Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego powstało w marcu 1995 roku. Dzisiaj tworzy je ponad dwustuosobowa grupa członków – przedsiębiorców, przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, polityki oraz mediów, a także grupa członków honorowych, ludzi wybitnie zasłużonych dla kraju. Stowarzyszenie przyjęło zasadę działania ponad wszelkimi podziałami i konsekwentnie ją realizuje. Realizację przedsięwzięć Stowarzyszenia wspomaga grupa członków wspierających, których pomoc – obok składek członkowskich – stanowi podstawowe źródło środków przeznaczanych na realizację celów statutowych.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wcielanie w życie idei jej patrona, Eugeniusza Kwiatkowskiego, przy zastosowaniu najlepszych wzorców opartych o zasady pracy organicznej, przede wszystkim na rzecz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi rodzimej przedsiębiorczości. Cel ten Stowarzyszenie realizuje między innymi poprzez promowanie najlepszych wzorców gospodarczych, zwłaszcza pośród kupiectwa oraz przedsiębiorców, właścicieli małych i średnich firm, w tym także polskich producentów żywności zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Służy temu – organizowana corocznie wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i World Trade Center Poznań – rywalizacja o Nagrodę imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość”, promującą najlepszych przedsiębiorców w kraju. W nominowaniu do Nagrody udział biorą samorządy wszystkich szczebli na terenie kraju. Od 1995 roku organizowana jest też ogólnopolska Inicjatywa Pozytywistyczna „Polski Producent Żywności”. Promocja polskiej żywności okazała się działaniem bardzo potrzebnym, szczególnie obecnie, w czasach nasilającej się wolnorynkowej konkurencji. W realizację tego przedsięwzięcia włączyły się Urzędy Wojewódzkie, które aktywnie uczestniczą w procesie wyłaniania najlepszych polskich firm i produktów. Zdobywane, prawnie zastrzeżone tytuły PPŻ, są chętnie i z dobrym skutkiem wykorzystywane w działalności promocyjnej i reklamowej przedsiębiorstw i stanowią ważny argument w walce o nowe rynki.

Inicjatywa promująca polskich producentów żywności ma swoją kontynuację w postaci działającego przy Stowarzyszeniu Klubu zrzeszającego laureatów poszczególnych edycji. Tego rodzaju działalność stanowi pozytywny precedens w procesie integracji przedsiębiorców, a także promocji, zwłaszcza właścicieli małych i średnich firm.

Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje duże, ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest włączenie przedsiębiorców w działalność na rzecz ochrony klimatu, pod nazwą „Przedsiębiorcy dla Klimatu”.

Tegorocznym laureatom nagrody wręczali: wicemarszałek Sejmu RP – Eugeniusz Grzeszczak i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki. Galę prowadził Kazimierz Kowalski artysta scen operowych.

Podczas tegorocznej edycji „Polskiego Producenta Żywności” w branży mleczarskiej tytuł otrzymali:

  • Kujawska Spółdzielnia Mleczarska KeSeM z Włocławka za twaróg tłusty klinek z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. nagrodę odbierał prezes Mariusz Falgowski.
  • Spółdzielnia Mleczarska Ryki z Ryk za Rycki Edam, ser żółty podpuszczkowy. Nagrodę odbierał wiceprezes Grzegorz Kapusta.
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie za twaróg pełnotłusty. Nagrodę odbierała prezes Teresa Jędraszek.
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku za masło extra. Nagrodę odbierał prezes Jerzy Skorek.
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu za serek Capri. Nagrodę odbierał prezes Grzegorz Gańko.
  • Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie za twaróg wiejski ze Strzałkowa. Nagrodę odbierał prezes Piotr Borowski.
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole za ser twarogowy pełnotłusty klinek. Nagrodę odbierał prezes Czesław Cieślak.
  • Średzka Spółdzielnia Mleczarska JANA w Środzie Wielkopolskiej za kefir naturalny. Nagrodę odbierała prezes Maria Czwojdrak.
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie za gzik. Nagrodę odbierali wiceprezes Zofia Just i prezes Helmut Doliwa.
  • Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska za maślankę wiejską. Nagrodę odbierał prezes Maciej Hennig.

W tym roku Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego świętowało też jubileusz 20-lecia założenia Stowarzyszenia.

– Wielkim wydarzeniem jest dziś fakt, że oto Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego obchodzi swoje 20-lecie. Przed 20 laty pojawiła się inicjatywa zrobienia czegoś, co pozwoliłoby zachować dla potomnych pamięć o Eugeniuszu Kwiatkowskim, jego wielkich ideach, o tym, co zrobił dla Polski i dla Polaków – powiedział Wicemarszałek Sejmu RP witając gości.

– Cieszę się, szczególnie z tego, że z naszego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego możemy być wspólnie dumni. Niech nie oskarżają naszych rolników o zapóźnienia, o zacofanie. Niech nie mówią, że jesteśmy zrujnowani i wymagamy ponownie szczególnej opieki. Tak, wiele jest jeszcze do zrobienia. Ale to, czego dokonał polski sektor przetwórczy, to, czego dokonali polscy rolnicy żadnemu państwu wstępującemu z nami do Unii Europejskiej nie udało się. I oni nam tego zazdroszczą – powiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki gratulując nagrodzonym i jubilatom.

Jubilatom i wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.