Mleczne Laury 2018

11 września 2018 Podczas Gali III Polskiego Kongresu Serowarskiego ogłoszono wyniki Konkursu Mleczne Laury 2018. To pierwsza edycja Konkursu zorganizowanego przez trzy redakcje: AGROindustry, Nowy Przegląd Mleczarski i Tygodnik Poradnik Rolniczy.

Zgodnie z Regulaminem przyznanie nagrody ma na celu uhonorowanie osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla polskiego mleczarstwa i serowarstwa za ich działalność, twórczość, aktywność, zrealizowane inicjatywy, które w sposób znaczący wpływają na rozwój i promocję polskiego mleczarstwa i serowarstwa. Ocenie podlega całokształt osiągnięć na rzecz branży. Wnioski o przyznanie nagrody „Mleczne Laury” mogli składać: aktywni i emerytowani pracownicy mleczarni, przedstawiciele firm współpracujących, przedstawiciele organizacji branżowych, wydawnictw fachowych, uczelni.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: technolog mleczarstwa, menedżer mleczarstwa oraz naukowiec.

Laureatami tegorocznego Konkursu „Mleczne Laury” zostali:

W kategorii menedżer nagrodę otrzymał Edward Bajko, prezes Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim.

Uzasadnienie: W ciągu 10 lat sprawowania przez Edwarda Bajko funkcji prezesa, firma przejęła na prawach spółdzielczych dwie mleczarnie, zwiększyła dwukrotnie zyski, zbudowała silne marki serów żółtych: Serenada i Skarby Serowara (dawniej Old Poland), cieszące się dużą popularnością w całym kraju. Jego kreatywność i innowacyjne podejście do zarządzania sprawiły, że dziś SM Spomlek uważana jest za jednego z wiodących producentów z branży mleczarskiej na rynku ogólnopolskim.

Edward Bajko był kluczową postacią programu modernizacji infrastruktury produkcyjnej SM Spomlek. Zrealizował wiele pionierskich, jak na polskie warunki, projektów związanych z wdrożeniem nowych technologii (m.in. rozpyłowe suszenie serwatki, membranową standaryzację mleka, termiczną obróbkę mleka metodą infuzji oraz wysokie, cyrkulacyjne zagęszczanie serwatki przy zastosowaniu instalacji wyparnej). Prowadzone przez niego programy inwestycyjne otrzymały maksymalne do uzyskania dotacje ze środków unijnych w wysokości ponad 30 mln zł. Po objęciu funkcji prezesa zarządu w 2008 roku wprowadził SM Spomlek na drogę dynamicznego rozwoju. W ciągu 5 lat przychody spółdzielni wzrosły dwukrotnie, osiągając w 2013 roku przeszło 640 mln złotych. Uczyniło to Spomlek jednym z największych i najsilniejszych graczy na polskim rynku mleczarskim. W tym czasie Spomlek skoncentrował się na zdobyciu pozycji lidera w segmencie serów dojrzewających. Konsekwentnie realizowana strategia oraz sukces rynkowy wprowadzonych przez Spomlek marek serowych – Serenada i Old Poland – zaowocowały przejęciem w 2010 roku OSM w Elblągu, a w 2013 roku mleczarni OSM w Chojnicach.

Znajomość branży i rynku przez Edwarda Bajko przyczyniły się do dynamicznego rozwoju Spółdzielczej Mleczarni Spomlek. Na uwagę zasługuje to, że z jego inicjatywy wdrożyła ona szereg autorskich programów przeznaczonych dla swoich dostawców. Jako pierwsza w Polsce wprowadziła badanie mleka i płatność w oparciu o zawartość białka w dostarczonym surowcu. Kolejnym, istotnym przedsięwzięciem było utworzenie w 2011 roku wraz z dostawcami mleka, SGGW oraz PIW Puławy, Forum Ekspertów i Hodowców Bydła ,,Zdrowa Krowa”. Program oparty był na trzech elementach związanych z hodowlą krów mlecznych, tj. ekonomice produkcji mleka, profilaktyce weterynaryjnej i nowoczesnych zasadach żywienia. Ponadto Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek jako pierwsza w Polsce i jedna z nielicznych w Europie wprowadziła w 2013 roku „Program Kazeinowy”, którego celem było badanie poziomu i określenie czynników wpływających na wzrost zawartości białek serowarskich w mleku. Efektem tego programu było wprowadzenie w 2015 roku cennika opartego o zawartość kazeiny w skupowanym mleku.

Edward Bajko cały czas konsekwentnie przeprowadza kolejne innowacyjne projekty. Najnowszym programem wdrożonym w gospodarstwach SM Spomlek jest zapoczątkowany w 2017 roku – Program żywienia krów paszami wolnymi od GMO. Firma postawiła też na rozwój segmentu B2B, oferując szeroką ofertę proszków mlecznych. Kolejne, wdrożone w 2013 roku inwestycje w zakresie suszenia mleka i jego przetworów, są unikalne pod względem zastosowanych technologii i innowacji nie tylko w Europie, ale również na świecie. Biznesowe, ważne dla firmy decyzje zapadły z udziałem i zaangażowaniem prezesa zarządu Edwarda Bajko.

Edward Bajko aktywnie działa na rzecz organizacji filantropijnych, zasiadając między innymi w Zarządzie Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego. Dodatkowo, jako prezes firmy podjął decyzję o fundowaniu stypendiów dla najzdolniejszych studentów – dzieci pracowników i dostawców oraz uruchomieniu przedszkola przyzakładowego w Radzyniu Podlaskim. Wspiera i kibicuje sportowcom: Orlęta Spomlek, Chojniczanka, Syrena Młynary, Technik Orion, Radzyński Klub Taekwon-do i wiele innych działań prospołecznych, na których działalność co roku przeznacza fundusze. Z inicjatyw wewnątrz firmy, Edward Bajko wspiera i dotuje Stowarzyszenie „Chodzę z SERcem” Nordic Walking oraz Klub Wędkarski, którego sam jest Członkiem.

W kategorii technolog przyznano dwie nagrody. Otrzymały je:

Małgorzata Gęsicka, wiceprezes Lazur – Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych.

Uzasadnienie: Od 1999 roku sprawuje pieczę nad przebiegiem procesów technologicznych i produkcyjnych i funkcjonowaniem systemów jakości, nieustannie je doskonaląc. Dzięki staraniom jej zespołu – sery Lazur mają powtarzalną najwyższą jakość i smak, co potwierdzają liczne nagrody.

Mieczysława Masalska, kierownik Działu Handlu i Marketingu w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej MALUTA w Nowym Dworze Gdańskim.

Uzasadnienie: Współtworzenie technologii i kreację Jogurtów Bałkańskich, oraz nowej rodziny serów typu bałkańskiego dojrzewających w solance, linii maślanek acidofilnych, masła z tradycyjnej masielnicy bez dodatku barwnika oraz wysokiej jakości jogurtów bez laktozy. W wieloletniej pracy menedżera promuje znaczenie „czystej etykiety w produktach mlecznych”, co przekłada się na szerokie uznanie wyrobów regionalnej marki MALUTA.

W kategorii naukowiec nagrodę otrzymał prof. Janusz Budny z Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uzasadnienie: Wieloletni prezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego „Energia i Środowisko w Mleczarstwie”. Autor wielu publikacji związanych z problematyką gospodarki energią i środowiskiem. Przez ostatnie 35 lat łączył tych, co potrafią, z tymi, którzy potrzebują, organizując coroczną konferencję naukowo-techniczną.

Wręczono również dwa wyróżnienia:

W kategorii technolog wyróżnienie otrzymał Jacek Chudziński ze Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej JANA.

Uzasadnienie: Od 20 lat pod jego nadzorem ŚSM Jana wdraża z powodzeniem i utrzymuje stałą jakość szeregu świeżych produktów. Dzięki m.in. jego staraniom – sztandarowy produkt – tradycyjny twaróg wędzony dostosowany został do nowoczesnych metod produkcji, spełniając m.in. wymogi stałej masy. Przez wiele lat pracy próbuje z powodzeniem, uzyskać produkt tradycyjny metodami nowoczesnymi.

W kategorii menedżer wyróżnienie otrzymała Aneta Czurak, prezes SM MLECZWART w Wartkowicach.

Uzasadnienie: Wypromowała spółdzielnię w województwie łódzkim, zmieniając zakład opierający się głównie na mleku przerzutowym w zakład, w którym tętni produkcja: obok twarogu i masła uruchomiła produkcję mleka, napojów fermentowanych, maślanki, śmietany, fety i serków smakowych. W ciągu roku czterokrotnie zwiększyła się produkcja i sprzedaż. Zmieniono logo spółdzielni, szata graficzna produktów, położono nacisk na promocję w prasie i internecie. Spółdzielnia stała się rozpoznawalna jako zakład z tradycjami i naturalnymi wyrobami.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.