Zrównoważone, inteligentne rolnictwo WODA

10 października 2018, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku koło Chęcin, odbyło się Seminarium pt. „Zrównoważone, inteligentne rolnictwo – WODA” zorganizowane przez Fundację Makroregion.

Seminarium podzielone było na trzy części: część naukową, część wdrożeniową i panel dyskusyjny.

Uczestników i zaproszonych gości powitali: prezes Fundacji Makroregion – Kamil Michalik i prodziekan ds. nauki Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. Ewa Falkowska.

Uczestników powitał burmistrz miasta Chęciny – Robert Jaworski.

Słowo wstępne, otwierające Seminarium, wygłosił przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski, a tematem była „Wspólna polityka rolna w realizacji wyzwań środowiskowych, klimatycznych, społecznych i ekonomicznych a bezpieczeństwo żywnościowe”.

W części naukowej swoje referaty wygłosili:

– dr hab. Ewa Falkowska, prodziekan ds. naukowych Wydziału Geologii UW pt. „Rozpoznanie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych dla precyzyjnego rolnictwa”;

– prof. dr hab. Waldemar Treder, Instytut Ogrodnictwa INHORT w Skierniewicach, pt. „Precyzyjne nawadnianie”;

– dr inż. Rafał Wawer, Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, pt. „Optymalizacja nawodnień na podstawie bezpośredniego pomiaru wilgotności gleby w praktyce. Systemy DSS: ENORASIS i Aquastatus”;

– prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, pt. „Woda a plonowanie roślin”;

– prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pt. „Współczesne problemy nawadniania na tle aktualnie obserwowanych zmian klimatycznych w Polsce”;

– dr inż. Jan Szatyłowicz, dr hab. Tomasz Gnatowski i dr hab. Stanisław Samborski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pt. „Możliwości stosowania zmiennej dawki polewowej w nawodnieniach upraw polowych”;

– dr Damian Śliwiński, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, pt. „Nowa koncepcja wykorzystania synergii w rolnictwie”.

W części wdrożeniowej uczestnicy mogli wysłuchać konkretnych propozycji przedstawionych przez firmy. Zaprezentowali je:

  • Marek Januszewski i Dejan Jancic z firmy METOS POLSKA sp. z o.o. pt. „Monitorowanie pogody a nawadnianie”;
  • Krzysztof Łuszczyk z firmy ŁUKOMET pt. „Techniczne możliwości precyzyjnego aplikowania wody w uprawach polowych”;
  • dr hab. inż., prof. Politechniki Warszawskiej Mirosław Radzewicz i dr Anna Smarz na zlecenie firmy GeoLot sp. z o.o. pt. „Zastosowanie samolotów bezzałogowych do celów fotogrametrycznych i tworzenia map cyfrowych”;
  • Jerzy Białousz z firmy INVENTIA sp. z o.o. pt. „System AGREUS – praktyka precyzyjnego nawadniania i nie tylko…”
  • Przemysław Żelazowski i Maciej Szeptycki z firmy SATAGRO sp. z o.o. pt. „Obserwacje satelitarne w praktyce gospodarstw – od precyzyjnego nawożenia do nawadniania”;
  • Tomasz Głowacki z firmy HEXAGON GEOSPATIAL/INTERGRAPH POLSKA sp. z o.o. pt. „Smart Apps. – najnowsze trendy do przetwarzania i udostępniania danych”;
  • Mateusz Dyrda ze Stowarzyszenia Robotyków SKALP pt. „ŻukBot – robotyzacja rolnictwa i jak się do niej przygotować”;
  • Mirosław Maziarka z firmy AMPLUS sp. z o. o. pt. „Doświadczenie wdrażania precyzyjnego rolnictwa w bazie producentów firmy Amplus”.

Po części wdrożeniowej odbył się panel dyskusyjny pt. „…nauka i praktycy rolnikom, rolnicy praktykom i nauce …”, którego moderatorem był specjalista w pozyskiwaniu funduszy unijnych – Wiesław Wasilewski z firmy Big Pol.

Referat wprowadzający do panelu wygłosił dr Edmund Giejbowicz z Zespołu analitycznego polityki rolnej pt. „Wspólna Polityka Rolna polityką stabilnego, zrównoważonego i konkurencyjnego sektora rolnego”. W panelu producenci rolni przedstawiali swoje problemy z nawodnieniem, a firmy wdrożeniowe i naukowcy próbowali odpowiadać na ich pytania i proponowali konkretne rozwiązania.

Uczestnikami seminarium byli: przedstawiciele świata nauki, firmy wdrożeniowe, producenci rolni zajmujący się: uprawami polowymi (zboża, kukurydza, rzepak), warzywnictwem, sadownictwem, uprawą owoców miękkich, uprawą kwiatów oraz uprawą ziół przyprawowych i uprawianiem roślin leczniczych.

Na zakończenie odczytana została Petycja do Parlamentu Europejskiego, którą uprzednio uczestnicy podpisali.