Sympozjum firm Chr. Hansen, FOSS i Superior w Jastarni

W dniach 5-7 października br. w Jastarni odbyło się Seminarium zorganizowane przez firmy: Chr. Hansen, FOSS i Superior.

Sympozjum skierowane było głównie do pracowników laboratoriów i technologów przemysłu mleczarskiego, a celem poprawa jakości i optymalizacja produkcji. Uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

  • „System laboratoriów do urzędowej kontroli jakości higienicznej mleka surowego – organizacja i wymagania. Wyniki programu ustalania i weryfikacji zależności między wynikami metody rutynowej (BactoScan FC) i wynikami metody odniesienia oznaczania jakości mikrobiologicznej mleka surowego – dr Jolanta G. Rola, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego;
  • „Czynniki wpływające na dokładność pomiaru próbek mleka w odniesieniu do norm metodycznych w zakresie oznaczania składu chemicznego oraz liczby komórek somatycznych” – Bogdan Kulesza, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka;
  • „Testy do wykrywania antybiotyków w mleku – oferta firmy CHR. HANSEN” – Michał Malczyk, Chr. Hansen;
  • „Podstawowe źródła błędu laboratoryjnego. Wpływ wahań własności próbki (konsystencja, dodatki, zafałszowania) na wiarygodność pomiarów w podczerwieni” – Stefan Dowgird, FOSS Polska;
  • „Pobieranie próbek mleka i produktów mleczarskich do analiz laboratoryjnych” – Mariusz Śliwiński, Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego;
  • „Techniczne i technologiczne aspekty stosowania systemów stabilizujących. Innowacyjne produkty mleczarskie” – Józef Żuraw, Piotr Jankowski SUPERIOR;
  • „Bakteriofagi w przemyśle mleczarskim – metody zapobiegania temu zagrożeniu” – Tomasz Motylewski, CHR. HANSEN;
  • „Serwis FOSS” – Wojciech Dmowski, FOSS Polska;
  • „Analizatory laboratoryjne i analizatory on-line w kontroli procesu produkcyjnego – różnice w interpretacji wyników, praktyczne korzyści” – Stanisław Kos, FOSS Polska;
  • „Metody obniżania kosztów produkcji za pomocą nowoczesnych dodatków firmy CHR. HANSEN” – Jan Szpiek, Chr. Hansen.

Podsumowując Sympozjum Marcin Kuprewicz, Dyrektor Działu Mleczarskiego w firmie Chr. Hansen powiedział: – Sympozjum takie jak to skierowane jest głównie do przedstawicieli laboratoriów, a firma Christian Hansen wychodzi właśnie z ofertą najnowszej generacji testów do wykrywania substancji hamujących i antybiotyków. Czyli tego, czym laboratoria na co dzień bardzo często się posługują. Jest to świetna okazja, by spotkać wielu klientów na raz i przedstawić im najnowszą ofertę.

Paweł Kocańda, Dyrektor Generalny FOSS Polska: – Realizujemy wartość dodaną do naszej oferty. Wartość dodana oznacza również spotkania użytkowników, którzy mogą wymieniać poglądy i doświadczenia między sobą, jak również skorzystać z nowych osiągnięć wiedzy, którą im próbujemy przekazać. Takie spotkania są dla nas bezcenne. A wartość dodana jest cenna sama w sobie.

Józef Żuraw, Prezes Zarządu Superior: – Dziś mamy mleko, które jest w Polsce pozyskiwane z ferm i to jest mleko bardzo dobrej jakości dzięki precyzyjnej kontroli. Ale, mimo że jest tak dobrze, trzeba kontrolować surowiec od początku do końca produkcji, ponieważ przechodzi przez różne etapy i są różne zagrożenia wynikające z samego procesu.

A co na to przedstawiciele mleczarń?

Grażyna Fitowska, Wiceprezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku: – Trzeba wziąć pod uwagę dwa aspekty. Pierwszy z nich w kontekście produkcji, którą już mamy, czyli optymalizacja procesów, produkowanie wyrobów o najlepszej jakości, jaką możemy podać klientowi. I drugi, właściwie bezcenny argument jest taki, że umożliwia nam pracę nad nowymi produktami i nad realizacją nowych pomysłów, które bez tego typu wiedzy, którą daje nam firma Hansen, są niemożliwe do zrealizowania.

Katarzyna Balcerek-Nowak, Kierownik Działu Kontroli Jakości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu: – Z różnej strony otwierają się oczy na różne problemy, które mogą wystąpić w kontroli jakości, w zdobywaniu dobrego produktu finalnego. Dziś dowiedzieliśmy się, jak drobne rzeczy mogą wpłynąć na osiągnięci dobrej jakości produktu finalnego. Wykład dr. Żurawia z firmy Superior pokazał, jak ważne jest badanie międzyprodukcyjne przy produkcji serów, jak ważne jest przygotowanie instalacji, jak ważne są przeglądy instalacji, mycie. I to w dużej mierze zależy również od laboratorium.

Ryszard Pilarski, Prezes Zarządu Laboratorium Oceny Mleka w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole: My od dawna współpracujemy z firmą FOSS, dzięki czemu wyniki kontroli uzyskiwane są bardzo szybko. To ma wiele aspektów ekonomicznych. Bo mając wyniki na etapie produkcji, próby międzylaboratoryjne, próby międzyoperacyjne i ocenę surowca, możemy mieć ten surowiec lepszej jakości. Możemy producentów tego surowca szybciej poinformować o tym, żeby szybciej dostosowywali się do potrzeb przemysłu mleczarskiego.