Produkty mleczne technologia i rola w żywieniu

22 listopada 2018 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera, Branżowej Szkole I stopnia nr 20 im. prof. Stanisława Bergera w Warszawie odbyła się Konferencja z cyklu „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy”. W tym roku poświęcona była produktom mlecznym – technologii i ich roli w żywieniu.

Konferencja skierowana była do nauczycieli przygotowujących uczniów do Olimpiady wiedzy o żywieniu i żywności oraz tych nauczycieli, którzy chcieli w niej wziąć udział w formie doskonalenia zawodowego.

Prelegentami byli pracownicy naukowi Wydziałów Nauki o Żywności. Ze Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przybyły: dr hab. Małgorzata Ziarno prof. SGGW, dr inż. Dorota Zaręba. Natomiast z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – prof. dr hab. Grażyna Cichosz.

Uczestników powitały: dyrektor ZSGH – Anna Chylińska oraz wicedyrektor – Urszula Augustyniak.

Dr inż. Dorota Zaręba z Wydziału Nauk o Żywności, SGGW Warszawa, ZSSG Komorska omówiła rodzaje produktów mleczarskich w Polsce.

Natomiast dr hab. Małgorzata Ziarno prof. SGGW mówiła o produktach mleczarskich na świecie.

Następnie prof. dr hab. Grażyna Cichosz, z Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprezentowała Produkty mleczarskie niezastąpione źródło wapnia”

oraz „Prozdrowotne właściwości tłuszczu mlekowego”.

Sponsorami Konferencji były zakłady mleczarskie: Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK, LAZUR – Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych, LATTEO – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Grodziska Mazowieckiego, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach, Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach i Średzka Spółdzielnia Mleczarska JANA. Po konferencji uczestnicy mogli spróbować produkty mleczarskie i potrawy przygotowane przez uczniów na bazie produktów dostarczonych przez sponsorów Konferencji.