Gala Agrobiznesu 2018

27 listopada 2019, w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie odbyła się Gala Agrobiznesu 2018. Gala zorganizowana została przez Stowarzyszenie AgroBiznesKlub i władze SGGW. Patronami honorowymi konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2018 byli – minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: minister rolnictwa – Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski, władze SGGW, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – prof. Andrzej Kowalski, prezes KZSM Zw. Rew. – Waldemar Broś, przewodniczący Rady KZSM – Wojciech Wilamowski, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, parlamentarzyści.

Galę prowadził Michał Siegieda.

Tego dnia przed południem na ośmiu Wydziała SGGW odbyły się VIII Konfrontacje „Droga do AgroSukcesu”. Polegały na podzieleniu się bogatą wiedzą praktyczną przez czołowych rolników i agroprzedsiębiorców ze studentami i pracownikami naukowo-dydaktycznymi SGGW. Konfrontacje odbyły się w ramach nieformalnej AgroAkademii Umiejętności Praktycznych AgroBiznesKlubu.

Podsumował je prof. Wiesław Bielawski, rektora SGGW.

Konfrontacje podsumował prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wszystkie spotkania wydziałowe zaszczyciła swą obecnością Monika Rzepecka, dyrektor generalny w MRiRW, w towarzystwie prorektora SGGW ds. dydaktyki prof. Kazimierza Tomali i pomysłodawcy Konfrontacji redaktora Leona Wawreniuka. Dyrektor Rzepecka podziękowała wybitnym praktykom za to, że chcieli podzielić się swoim doświadczeniem biznesowym, a także władzom wydziałów – za sprawne przygotowanie organizacyjne spotkań. I w dowód uznania wręczyła – przygotowane przez organizatorów – pamiątkowe puchary w formie złotych różyczek.

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia nagród najlepszym w Polsce agroprzedsiębiorcom i rolnikom oraz przedstawicielom instytucji obsługujących rolnictwo i agrobiznes, w czterech kategoriach:

  • Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP – symbolem jest szyszak, czyli hełm rycerski;
  • Wybitny Agroprzedsiębiorca RP – symbolem jest buzdygan;
  • Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP i Zasłużony Promotor Agrobiznesu – symbolem jest szabla oficerska.

Nagrody i dyplomy uznania od organizatorów oraz imienne listy gratulacyjne od Ministra Rolnictwa wręczali: minister Jan Krzysztof Ardanowski i europoseł Czesław Siekierski.

Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP

Aby otrzymać ten tytuł trzeba mieć ponad 40 lat pracy zawodowej na stanowisku kierowniczym i sukcesy na niwie gospodarczej. W ciągu 28 lat trwania konkursu ten wyjątkowy tytuł otrzymało tylko trzy osoby. W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymały dwie osoby:

  • Tadeusz Badach, od 1973 roku związany z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Krasnymstawie, a od 1977 roku jej prezes. Za jego „rządów” OSM Krasnystaw z tradycyjnej wąsko asortymentowej mleczarni przerodziła się w nowoczesny zakład wytwarzający szeroką gamę rynkowych wyrobów mleczarskich, niezwykle cenionych przez szerokie rzesze konsumentów.
  • Mieczysław Zaremba, prezes Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Bądeczu, który z rolnictwem związany jest od 53 lat i który do Bądecza trafił przed 42 laty, a od 33 lat kieruje tamtejszym RKS. Bądecki kombinat rolny gospodaruje obecnie na obszarze 2100 ha, zlokalizowanych na terenie 4 gmin i 2 powiatów oraz zatrudnia blisko 100 spółdzielców. Zajmuje się hodowlą bydła, w tym ponad 1000 krów o średniej wydajności przeszło 11 700 kg mleka w laktacji. Aż blisko 100 krów przekracza 15 000 kg mleka! A to oznacza ścisłą czołówkę krajową. RKS Bądecz sprzedaje rocznie 11,3 mln kg w mleka w klasie ekstra. Ponadto w Bądeczu utrzymuje się stado podstawowe 730 loch i produkuje się rocznie ponad 18 tys. tuczników o mięsności 58-59%.

Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2018

Ten zaszczytny tytuł mogą otrzymać przede wszystkim ci przedsiębiorcy i rolnicy, którzy legitymują się już posiadaniem tytułu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP. Nominatów do tytułu Wybitny Agroprzedsiębiorca RP ma prawo zgłaszać Kapituła Konkursowa bądź osoby będące autorytetami z zakresu agrobiznesu i rolnictwa. A otrzymali go:

  • Roman Długi, twórca i właściciel firmy ASKET w Poznaniu;
  • Janusz Gruszczewski, twórca i właściciel Zakładu Metalowego „Agromasz” w Mrągowie;
  • Marian Szeliga, twórca i właściciel nowoczesnego 85-hektarowego gospodarstwa sadowniczego w Żurawicy na Podkarpaciu i prezes Spółdzielczej Grupy Producentów Owoców „Szeliga”;
  • Wawrzyniec Zieliński, twórca i właściciel Zakładu Projektowania i Usług Komunalnych „Poraj” „Świat Roślin – Gospodarstwo Ogrodnicze” w podgorzowskim Wawrowie;
  • Piotr Frątczak, twórca i współwłaściciel firmy Prem-Vit Frątczakowie sp.j. w Inowrocławiu.

Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2018

Seweryn Borkowski – prezes i Radosław Borkowski – wiceprezes Zarządu Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych „Krukowiak” w Brześciu Kujawskim;

Wiesław Drewnowski, od początku swojej kariery zawodowej związany z hodowlą zwierząt, a od 2011 roku prezes Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy;

Balbina i Jerzy Kończalscy, właściciele hotelu „Pod Modrzewiami” wraz z restauracją „Modrzewiowa” w Starorypinie oraz 20-hektarowego gospodarstwa rolnego, w tym 6-hektarowego sadu, z owoców którego tłoczą soki na zimno;

Łukasz Otremba, właściciela firmy SWIMER w Toruniu;

Krzysztof Pawlikowski, twórca i współwłaściciel rodzinnej firmy Paweko w Mierzynie, specjalizującej się od kilkunastu lat w przetwórstwie warzyw;

Jolanta i Paweł Tomczyk, którzy prowadzą ponad 70 hektarowe gospodarstwo rolne w Skrajni k. Kalisza, specjalizujące się w uprawie średnioowocowego pomidora szklarniowego Admiro;

Andrzej, Przemysław i Maciej Wojciechowscy, którzy prowadzą na terenie Wielkopolski 3 gospodarstwa rolne o łącznej pow. 740 ha, specjalizujące się w uprawie kukurydzy, zbóż i rzepaku.

Zasłużony Promotor Agrobiznesu 2018

Tytuł ten przyznawany jest ludziom szczególnie zasłużonym w obsłudze polskiego rolnictwa i agrobiznesu, reprezentującym m.in.: samorządy lokalne, organizacje biznesowe, branżowe i społeczne, banki, giełdy, placówki naukowo-badawcze oraz doradztwo rolnicze.

– prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w kadencji 2016-2020, wybitny biochemik i enzymolog;

Lech Kisielewski, twórca i współwłaściciel firmy Elmehurt Sp.J. we Włocławku;

Andrzej Muszyński, sekretarz Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych i Przemysław Bochat, członek Zarządu PZPRZ – organizacji branżowej, założonej w 1998 roku w celu reprezentowania na forum publicznym interesów wielkiej rzeszy polskich rolników zajmujących się uprawą zbóż.

Po uroczystości rozdania nagród głos zabrał minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

– W tych spotkaniach uczestniczę od wielu lat jestem szczęśliwy, że mogę okazać szacunek i uznanie tym wszystkim, którzy swoją ciężką pracą zasłużyli na te piękne wyróżnienia i odznaczenia – powiedział zwracając się do laureatów minister Ardanowski.

– W roku stulecia odzyskania niepodległości szczególnie mocno podkreślamy wkład polskiej wsi w rozwój Polski – dodał szef resortu rolnictwa.

Zwrócił również uwagę na to, że zaczynamy się liczyć w międzynarodowej grze producentów żywności, i że jest to dobra perspektywa dla przyszłości polskiego rolnictwa.

Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego europoseł Czesław Siekierski.

Po przemówieniu europosła Czesława Siekierskiego minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wręczył Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”. Otrzymali je: Grzegorz Fangrat, Remigiusz Labus, Łukasz Otremba, Grażyna Panak, Mirosław Pelczar, Grzegorz Staniszewski, Kamila Szałaj, Lech Szymański, Paweł Tomczyk, Zofia Turkiewicz, Andrzej Wojciechowski i Maciej Zarębski.

Wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau wręczył Andrzejowi Muszyńskiemu Srebrny Krzyż Zasługi.

Natomiast Piotr Frątczak, współwłaściciel firmy Prem-Vit Frątczakowie w Inowrocławiu wręczył medal 25-lecia firmy Prem-Vit ministrowi rolnictwa Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu.

Wręczono też złote różyczki i Świadectwa Wierzytelności Czynienia Dobra Ogólnego, nadawane od 10 lat przez redakcję AGRO i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub oraz słodkie niespodzianki przygotowane przez państwa Annę i Mirosława Pelczarów.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.