Niepodległa Polska smakuje

13 grudnia 2018 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ulicy Trębackiej 4 w Warszawie odbyła się konferencja i wernisaż podsumowujące wszystkie wydarzenia realizowane w tym roku w ramach Programu „NIEPODLEGŁA POLSKA SMAKUJE”.

Konferencja miała na celu pokazanie nakładu pracy włożonego w promocję polskiej żywności w kraju i za granicą, jaką wniosły wszystkie sektory spożywcze i pokazać jaką marką cieszy się polska żywność na rynkach zagranicznych.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się: Bożena Wróblewska – prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Centrum Promocji, Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej,

Andrzej Kuczyński – dyrektor Federacji Gospodarki Żywnościowej RP, Wawrzyniec Maziejuk – wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Produktów Ekologicznych POLSKA EKOLOGIA.

Po konferencji odbył się wernisaż z okazji rocznicy odzyskania niepodległości „Portret Polski i Polaka w 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego”. Zgromadzone na wernisażu obrazy nawiązywały do wolności, niezależności, wydarzeń historycznych, krajobrazów i sylwetek Polaków na przestrzeni stu ostatnich lat. Na wystawie były dzieła między innymi: Jerzego Nowosielskiego, Hanny Bakuły, Antoniego Cygana, Edwarda Dwurnika, Rafała Olbińskiego, Stanisława Mazusia, Krzysztofa Ludwina, Witolda Pazery.

Po wernisażu odbyła się degustację najlepszych polskich produktów i dań charakterystycznych dla kuchni polskiej, które nawiązywały do polskiej tradycji i historii z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Degustacja odbywała się w ramach Programu „NIEPODLEGŁA POLSKA SMAKUJE”, realizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”.

Projekt Niepodległa Polska Smakuje z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego to promocja polskiego rolnictwa i wysokiej jakości produktów żywnościowych, w tym wytwarzanych w systemie ekologicznym.

Kuchnia polska dwudziestolecia międzywojennego, zróżnicowana i wielowarstwowa, jest motywem przewodnim działań promocyjno-informacyjnych o historii i tradycji Polski oraz rodzimego rolnictwa i przetwórstwa. Tak jak przed 100 laty, tak i teraz jest ona zróżnicowana i eklektyczna, łączy w sobie polską tradycję wyrosłą na gruncie szlacheckim, elementy kuchni kresowej, francuską nutę i zapożyczenia z kuchni żydowskiej, ale również polską współczesną innowacyjną i smaczną kuchnię.