Konferencja Mleczarstwa Polskiego EUROMLECZ 2019

W dniach 10-13 stycznia 2019, w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku, odbyła się Konferencja Mleczarstwa Polskiego EUROMLECZ 2019. Tematem tegorocznej konferencji były „Szanse i zagrożenia dla mleczarstwa w 2019 roku”.

To już dziewiąta taka konferencja poświęcona problemom polskiego mleczarstwa. Udział w niej wzięło około 190 osób: politycy, pracownicy nauki, przetwórcy i producenci mleka, hodowcy bydła mlecznego, przedstawiciele firm współpracujących z mleczarstwem.

Uczestników powitał Komitet Organizacyjny z składzie: Wiktor Kolbowicz – prezes Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II, prof. Zygmunt Zander – przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie i prof. Andrzej Kowalski – dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Wśród uczestników byli m.in. Jan Krzysztof Ardanowski – minister rolnictwa i rozwoju wsi, dr Czesław Siekierski – europoseł, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Wojciech Wilamowski – przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, prof. Andrzej Babuchowski – prezes zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie, Józef Jan Ramlau – wicewojewoda województwa kujawsko-pomorskiego, Ryszard Bober – przewodniczący sejmiku wojewódzkiego w województwie kujawsko-pomorskim, senator Józef Łyczak, prezesi spółdzielni mleczarskich, przedstawiciele firm współpracujących z branżą mleczarską.

Jako pierwszy głos zabrał minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który mówił o najistotniejszych problemach dotyczących mleczarstwa.

– Nasze mleczarstwo musi eksportować, bo rynek wewnętrzny nie wchłonie całej produkcji – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski. – Branża mleczarska wyróżnia się na tle innych dominującą w niej formą spółdzielczą. To rolnicy są pracodawcami dla zarządów spółdzielni, ale dla wielu spośród nich spółdzielczość jest po prostu fikcją – stwierdził szef resortu rolnictwa. Dodał też, że w ubiegłym roku zostało podjętych wiele działań wspomagających rolników zajmujących się hodowlą bydła, m.in. mieli oni możliwość ubiegania się o pomoc suszową dzięki temu, że wartość produkcji zwierzęcej nie była brana pod uwagę przy szacowaniu strat w uprawach polowych, jak również po raz pierwszy rolnicy utrzymujący bydło mogli również otrzymać wsparcie w ramach paliwa rolniczego – 30 litrów/1 Dużą Jednostkę Przeliczeniową.

Przybyłych na Konferencję powitali też Józef Jan Ramlau – wicewojewoda województwa kujawsko-pomorskiego, Ryszard Bober – przewodniczący sejmiku wojewódzkiego w województwie kujawsko-pomorskim i senator Józef Łyczak.

Pierwszego dnia trwania Konferencji swoje wystąpienia przedstawili:

– prof. dr hab. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, pt. „Szanse i zagrożenia dla mleczarstwa w 2019 roku”;

– Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, pt. „Zmiany w polskim mleczarstwie od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej”;

– dr Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, pt. „Wspólna Polityka Rolna w nowej perspektywie finansowej”;

– Lucjan Zwolak, radca prawny, pt. „Nowe regulacje prawne dotyczące spółdzielczości mleczarskiej”;

– dr Łukasz Ambroziak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, pt. „Potencjalny wpływ Brexitu na polskie mleczarstwo”

– Wiesław Wasilewski, prezes Zarządu BIG-POL Sp. z o.o., pt. „Ostatnie możliwości i co dalej? – Dotacje w praktyce”;

– prof. Walentyna Nikołajewna Burkowa – dyrektor generalny Instytutu Naukowo-Badawczego Biolit z Tomska (Rosja), doktor nauk chemicznych, profesor zwyczajny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych i członek Komitetu Ekspertyz Efektywności Produktów Zdrowotnych I Technologii Biomedycznej Rady Naukowej Rosyjskiej Akademii Nauk, pt. „Aktywna długowieczność z przyrodniczymi adaptogennymi Syberii i Ałtaju”;

– Jan Dworniak, prezes zarządu JAN Dworniak Sp. z o.o. Centrum Badań Audytorskich Analiz I Doradztwa Finansowego, pt. „Finanse sektora mleczarskiego – szanse i zagrożenia”

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się od wykładu prof. Włodzimierza Bednarskiego z Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie zatytułowanego „Znaczenie żywieniowe sacharydów mleka. Dla kogo produkty mleczne bezlaktozowe?”.

Następnie swoje prelekcje wygłosili:

  • Sławomir Kubiczek, wiceprezes zarządu, FRIZO Sp. z o.o., pt. „Nowoczesne systemy chłodnictwa z odzyskiem ciepła w przemyśle mleczarskim – dobra praktyka”;
  • Mariusz Jeruzalski, dyrektor handlowy Kersia Polska Sp. z o.o., pt. „Kersia – higiena w przemyśle mleczarskim”;
  • dr inż. Paweł Pietraszek, dyrektor ds. technologii, Symbiona SA, pt. „Suszarnie osadów – czy i kiedy to się opłaca w zakładach mleczarskich”;

– dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. nadzw. UEP, Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przekazała informację o pracach Komisji Europejskiej, która przeprowadziła fazę pilotażową, w ramach której opracowano wytyczne do oceny komunikowania efektywności środowiskowej produktów i organizacji;

– dr inż. Piotr Danielski, wiceprezes zarządu DB Energy SA, pt. „Finansowanie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną na przykładzie firmy Spomlek”;

– Jan Marianowski, Przedsiębiorstwo MARCOR, pt. „Przygotowanie zakładu mleczarskiego do podwyższonych ustawowo cen wody od 1 stycznia 2020 roku, możliwości korekcji cen”;

– Arkadiusz Faryniarz, prezes zarządu AF Project Sp. z o.o., Radosław Mikołajczyk, wiceprezes AF Project Sp. z o.o., pt. „Innowacje w ofercie firmy AF Project”;

– mgr inż. Marcin Chłopek, dyrektor regionalny, pt. „Innowacyjna aktywna technologia RCI – skuteczna ochrona mikrobiologiczna produkcji przy niskim nakładzie energetycznym”;

– Maciej Bujalski, General Manager Flexopack Polska Sp. z o.o., pt. „Innowacyjne opakowania dla branży serowarskiej”

– prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, prezes zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie, pt. „Perspektywiczne problemy stojące przed sektorem mleczarskim”;

– Marek Brunka, Regionalne Centrum Mikroorganizmów Brunka Natural, pt. „Zastosowanie pożytecznych mikroorganizmów w produkcji rolnej”;

– Dariusz Bliźniak, wiceprezes zarządu TRMEW Obrót SA, pt. „Prosument przemysłowy – bezpieczeństwo energii cieplnej i elektrycznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym”;

– Jacek Jastalski, Jan Peszke, JUWENT Śląsk Sp. z o.o., pt. „Chłodnictwo, Klimatyzacja i Dezynfekcja. Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu mleczarskiego”.

Konferencję podsumowali: prof. Włodzimierz Bednarski i prof. Zygmunt Zander z Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Mrągowie oraz Izabela Kowacka, wiceprezes zarządu Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II.

Na Konferencję akredytowanych było 212 osób, z czego uczestników Konferencji było ok. 190. Pozostali to osoby towarzyszące. Uczestnicy wysłuchali: 4 wystąpień okolicznościowych, 13 prezentacji merytorycznych, było 7 ekspozycji firm.

Osoby zainteresowane miały możliwość wysłuchania wykładów zaprezentowanych przez pracowników kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II:

  • Michała Dylewskiego, głównego specjalisty Diagnostyki Układu Ruchu, pt. „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono – W. Szymborska”;
  • Kosmetologa Salonu Urody, pt. „Młodość zaczyna się w DNA – REPACELl. Unia oparta na komórkowych badaniach nad telomerazą uhonorowanych nagrodą Nobla”.