Polemika

Polemika Piotra Kandyby, wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa w Sejmiku Województwa Mazowieckiego, do wystąpienia ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego podczas Konferencji Mleczarstwa Polskiego EUROMLECZ 2019, która odbyła się w Kinice Uzdrowiskowej "Pod Tężniami" im. Jana Pawła II w Ciechocinku w dniach 10-13 stycznia 2019.