Produkcja mleka ekologicznego w Polsce

25 stycznia 2019 w siedzibie KZSM odbyło się spotkanie dotyczące problematyki związanej z produkcją i przetwórstwem mleka ekologicznego w Polsce. Inicjatorem spotkania było Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ministerstwa rolnictwa: Michał Rzytki – dyrektor w Departamencie Jakości i Promocji Żywności MRiRW, Bartosz Pytlak – naczelnik z Wydziału Rolnictwa Ekologicznego MRiRW i dr Józef Tyburski z Rady Rolnictwa Ekologicznego.

Przybyłych na spotkanie producentów i przetwórców mleka ekologicznego powitali prezes Waldemar Broś i przewodniczący Rady Wojciech Wilamowski.

pdf

Michał Rzytki z MRiRW przedstawił główne aspekty funkcjonowania produkcji mleka ekologicznego w Polsce:

 • ramy prawne,
 • działania MRiRW w celu zwiększenia produkcji ekologicznej,
 • dane dot. ekologicznej produkcji mleczarskiej.

Jego prezentacja była wstępem do dyskusji na temat produkcji mleka ekologicznego w Polsce. Ponieważ rynek produktów ekologicznych cały czas się rozwija, a podaż na mleko ekologiczne jest w Polsce ograniczona, MRiRW chce podjąć działania mające na celu zmianę tego stanu rzeczy.

Dyskusję podsumował dr Józef Tyburski z Rady Rolnictwa Ekologicznego. W czasie dyskusji wskazano największe problemy związane z produkcją mleka ekologicznego w Polsce:

 • duże rozdrobnienie gospodarstw ekologicznych i ich bardzo mała powierzchnia,
 • mała liczba krów w systemie produkcji ekologicznej,
 • wysokie koszty związane z transportem mleka od producenta do przetwórcy,
 • utrudniony i zaburzony łańcuch dostawy mleka do spółdzielni,
 • wysokie ceny pasz ekologicznych,
 • zbyt mała liczba odbiorców produktów ekologicznych,
 • wysokie marże stosowane przez sieci handlowe na produkty ekologiczne,
 • żądanie od dużych sieci handlowych dużych dostaw produktów ekologicznych,
 • niewielkie wsparcia państwa w postaci dopłat dla producentów produktów ekologicznych,
 • niejednoznaczne, rygorystyczne i skomplikowane przepisy prawa i systemy certyfikacji producentów,
 • mały asortyment dostępnych produktów ekologicznych,
 • stosunkowa mała wiedza konsumentów na temat produktów ekologicznych,
 • długi i skomplikowany czas konwersji z gospodarstwa konwencjonalnego na ekologiczne,
 • mniejsza wydajność krów w systemie produkcji ekologicznej.