XII Euroforum Polskiego Mleczarstwa

W dniach 02-05 kwietnia 2019 w Hotelu Uroczysko Cedzyna koło Kielc odbyło się XII Euroforum Polskiego Mleczarstwa połączone z V Krajową Oceną Mleka Spożywczego i Mlek Fermentowanych, konkursem „Produkt Mleczny Roku 2019”, konkursem „Innowacje Techniczne w Mleczarstwie” i wręczeniem nagród „Nauczyciel Roku Mleczarstwa” zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy.

Otwarcie XII Euroforum poprzedziło zebranie członków Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy i zebranie Polskiego Komitetu MFM FIL/IDF połączone z I częścią seminariów XII FPM.

Euroforum otworzył prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, przewodniczący Polskiego Komitetu MFM FIL/IDF.

Pierwszego dnia Seminarium swoje prezentacje przedstawili:

– dr hab. Jarosław Kowalik, prof. UWM, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pt. „Prezentacja poświęcona aktualnej problematyce europejskiego mleczarstwa omawianej na konferencji, Komitetach i Zarządzie EDA”;

– prof. dr hab. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, pt. „Szanse i zagrożenia w polskim sektorze mleka”.

Drugiego dnia trwania Seminarium odbyła się sesja wyjazdowa do OSM Włoszczowa, podczas której uczestnicy zwiedzili Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Włoszczowa oraz spotkali się z Zarządem i Radą Nadzorczą.

Wieczorem, podczas uroczystej kolacji, odbyło się rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród V Krajowej Oceny Mleka Spożywczego i Mlek Fermentowanych, konkursu „Produkt Mleczny Roku 2019”, konkursu „Innowacje Techniczne w Mleczarstwie” i „Nauczyciel Roku Mleczarstwa”.

Trzeciego dnia odbyła się druga część seminarium XII Euroforum. Przewodniczyli jej prof. dr hab. Józefa Chrzanowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Jan Pikul, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Podczas jej trwania swoje wykłady zaprezentowali:

  • mgr inż. Janusz Turowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, pt. „Odpowiedzialny rozwój polskiego mleczarstwa. Strategia – innowacyjność – marka – społeczna odpowiedzialność – technika – środowisko”;
  • dr hab. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pt. „Innowacje w technologii produkcji napojów fermentowanych”;
  • Katarzyna Bojarczuk, dyrektor ds. Sprzedaży PHIMAR Polska Sp. z o.o., pt. „Od przyjęcia mleka do gotowego produktu”;

– prof. dr hab. Halina Weker, kierownik Zakładu Żywienia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, pt. „Znaczenie składników mleka w żywieniu dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciąży i laktacji”;

– prof. dr hab. Andrzej Lenart, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Żywności pt. „Przyszłość rozwoju produktów spożywczych”;

Podczas trzeciej części seminarium XII EPM swoje wystąpienia zaprezentowali:

  • Hélène Simonin-Rosenheimer, Director Food, Environment & Health EDA – European Dairy Association;
  • dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, prodziekan Wydziału Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pt. „Stan zaawansowania projektu UE w ramach programu ERASMUS II, pt. przyszłość kształcenia kadr dla europejskiego mleczarstwa”;

– prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, prezes Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego, pt. „Aktualne i perspektywiczne problemy polskiego mleczarstwa wynikające z realizacji planowanej po roku 2020 WPR”.

Ostatniego dnia trwania Seminarium odbyła się IV część seminarum XII EPM, której przewodniczyli dr hab. Katarzyna Kiełczewska, prof. UWM oraz prof. dr hab. Bogusław Staniewski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Podczas trwania tej sesji swoje wykłady zaprezentowali:

– dr inż. Jan Rybka, Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego pt. „Funkcjonalne produkty mleczarskie – niezbędne w podtrzymaniu zdrowia";

– dr. hab. Antoni Pluta, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Żywności pt. „Zdrowie społeczne a spożycie produktów mlecznych”.

XII Euroforum Polskiego Mleczarstwa podsumował i zamknął dr inż. Klemens Ciesielski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy.