XXVII Sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim

W dniach 5-7 czerwca 2019 roku, w Hotelu Przystań w Olsztynie, odbyło się XXVII Sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim zorganizowane przez Katedrę Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Współorganizatorami Sympozjum był Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny oraz firmy: AAK, AF PROJECTS, ATM, CHR. HANSEN, CSK FOOD ENRICHMENT, DIVERSEY, ECOLAB, GEA, HACH LANGE, HYDROSOL, IMCD, INGREDION, MULTIVAC, NETZSCH, NEUMO, OBRAM, PALSGAARD, PGI, PHIMAR, SCHOELLER ALLIBERT, SCHWARTE GROUP, TETRA PAK, TREPKO, WILD, ZENTIS.

Sympozjum otworzyli i powitali uczestników: JM Rektor UWM w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard Górecki, dziekan Wydziału Nauki o Żywności prof. dr hab. Małgorzata Darewicz i kierownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością prof. dr hab. Bogusław Staniewski.

Prof. Bogusław Staniewski wręczył dwóm firmom pamiątkowe statuetki z okazji ich Jubileuszu: firmie TREPKO z okazji 100-lecia i firmie ECOLAB z okazji 25-lecia działalności w Polsce.

Seminarium podzielone zostało na pięć sesji wykładowych.

Podczas I sesji wykładowej prowadzonej przez prof. dr. hab. Władysława Chojnowskiego swoje prezentacje przedstawili:

 • Monika Sowa i Adam Głowacki z firmy ZENTIS, pt. „Technologia kosmiczna w przemyśle spożywczym. Prosty skład, czysta etykieta – propozycja firmy ZENTIS”;

– Izabela Bernau-Ławniczak z firmy VERY HUMAN SERVICES, pt. „Zachowania konsumenckie i kierunki rozwoju żywności determinowane zmianami społeczno-demograficznymi” (wykład plenarny);

– Paweł Łagoda i Bogusław Japa z firmy TREPKO, pt. „Wielkie dzieła rodzą się nie z siły, ale z wytrwałości”;

– Łukasz Samul z firmy ECOLAB, pt. „Co było, jest i będzie – w kontekście 25 lat doświadczeń ECOLAB w Polsce”.

II sesję wykładową prowadził dr hab. Jarosław Kowalik prof. UWM, a swoje prezentacje przedstawili:

 • Sylwia Jenkner i Dariusz Łoniewski z firmy GEA, pt. „Skuteczne wirowanie to nasze zadanie. Rozwiązania do krojenia i pakowania dla przemysłu mleczarskiego”;
 • Marcin Kmiotek z firmy NEUMO, pt. „Zawory procesowe firmy Rieger”;
 • Zbigniew Szeląg i Jarosław Górka z firmy SCHWARTE GROUP, pt. „SCHWARTE GROUP – od rolnika do pakowania”;
 • Katarzyna Bojarczuk z firmy PHIMAR pr. „PHIMAR – od przyjęcia do gotowego produktu”.

Drugi dzień Seminarium rozpoczęła III sesja wykładowa prowadzona przez dr inż. Marię Baranowską. Swoje prezentacje przedstawili:

 • Arkadiusz Faryniarz z firmy AF PROJECTS, pt. „Innowacje w ofercie firmy AF PROJECTS”;
 • Jacek Krajewski i Zdzisław Jęsiak z firmy DIVERSEJ, pt. „Optymalizacja kosztów w zakładach mleczarskich nie tylko dla procesów mycia”;
 • Monika Milej z firmy Chr. Hansen, pt. „Odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój jako strategia CHR. HANSEN”;
 • Krzysztof Skiba z firmy PALSGAARD, pt. „Sukces w rozwoju nowych produktów we współpracy z firmą PALSGAARD”;
 • Piotr Milczarkiewicz z firmy ADM WILD, pt. Produkty ADM WILD – szeroka oferta komponentów dla mleczarstwa”.

IV sesję wykładową poprowadziła dr inż. Maria Czerniewicz. Swoje prezentacje przedstawili w niej:

– dr hab. Katarzyna Przybyłowicz prof. UWM, pt. „Na drogach i bezdrożach żywienia – od nauki do zaleceń praktycznych” (wykład plenarny);

– Marta Panasik i Paweł Moszkowicz z firmy INGREDION, pt. „Wpływ skrobi na teksturę produktów mleczarskich”;

Justyna Wilińska z firmy CSK, pt. „Jogurt i jego możliwości”;

– Jacek Gorczyca z firmy AAK, pt. „Nowiści z AAK – nowi ludzie, nowe produkty, nowe aplikacje”;

– Katarzyna Filipowska z firmy HYDROSOL, pt. „Trendy w kategorii serów śmietankowych”.

Podczas V sesji wykładowej, prowadzonej przez dr hab. Justynę Żulewską prof. UWM, swoje referaty zaprezentowali:

 • Rafał Dzięcioł z firmy SCHOELLER ALLIBERT, pt. „Jak zwiększyć produkcję serów twardych i półtwardych bez rozbudowy zakładu? Prezentacja systemu firmy SCHOELLER ALLIBERT”;
 • Karol Więckiel z firmy OBRAM Sp. z o.o., pt. „Istotne czynniki mające wpływ na jakość sera – orzeszyna – w procesie wstępnego formowania sera w kolumnach”;
 • Paweł Karendys z firmy TETRA PAK, pt. „Serownia – dlaczego warto z TETRA PAK”;
 • Marek Rachwalski z firmy MULTIVAC, pt. „Postęp techniczno-technologiczny w liniach do pakowania serów i twarogów w ofercie MULTIVAC”;
 • Wojciech Walesieniuk z firmy PGI, pt. „Kolacja mistrzów”.

Podczas przerwy kawowej firma Chr. Hansen zaprosiła uczestników na tort i symboliczny kieliszek szampana z tej okazji, że podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w styczniu tego roku została Numerem 1 w kolejnej edycji rankingu 100 najbardziej zrównoważonych firm na świecie.

Sympozjum podsumował prof. Bogusław Staniewski. Podczas Sympozjum poruszono następujące tematy: jakość surowca, nowe rozwiązania linii technologicznych i technologii, bezpieczeństwo produkcji i produktów, procesy mycia, obniżenie kosztów i sprawy związane z ekologią, zalecenia żywieniowe, pakowanie produktów, nowe trendy.