Jubileusz 110 lat Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK

27 czerwca 2019 w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Parisel Palace w Klimkach koło Łukowa odbyły się uroczystości związane z obchodami 110 rocznicy tradycji mleczarskich ziemi radzińskiej Spółdzielczej Mleczarni SPOMEK.

Obchody rozpoczęła filmowa wycieczka po zakładach SM SPOMLEK. Mleczarnia działa w czterech lokalizacjach: Radzyń Podlaski, Parczew, Młynary koło Elbląga i Chojnice i specjalizuje się w produkcji serów dojrzewających. Każdy oddział SPOMLEK-u specjalizuje się w produkcji innego asortymentu.

Po prezentacji zakładów odbyło się powitanie gości, wśród których znaleźli się: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek woj. lubelskiego Dariusz Stefaniuk, starosta powiatu radzyńskiego Szczepan Niebrzegowski, burmistrz miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Zygmunt Litwińczuk, prof. dr. hab. inż. Zygmunt Zander i prof. dr hab. inż. Arnold Reps z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa Andrzej Szczepański, dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska, wiceprezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Stanisław Wieczorek, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik, wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Krzysztof Banach, dyrektor Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Stanisław Kautz, prezesi i dyrektorzy lokalnych firm, z którymi współpracuje Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK, klienci handlowi mleczarni, przedstawiciele kontrahentów dostarczających usługi i towary do mleczarni, prezesi i dyrektorzy firm, którzy przyczynili się do rozwoju SPOMLEK-u poprzez budowę i wyposażenie zakładu w Radzyniu Podlaskim, przedstawiciele rady nadzorczej obecnej i poprzednich kadencji, Rada Dyrektorów SPOMLEK-u, emerytowani i obecni pracownicy.

Następnie głos zabrał prezes zarządu Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK Edward Bajko. Powitał zaproszonych gości i opowiedział o dniu dzisiejszym SPOMLEK-u.

Po przemówieniu prezesa Bożena Nowak – kierownik ds. zarządzania jakością i Antoni Zwoliński – dyrektor zakładu w Parczewie opowiedzieli o historii mleczarni. Podczas uroczystości wyświetlane były filmy o historii i dniu dzisiejszym Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK oraz fragmenty powstającego filmu o historii polskiego serowarstwa.

Następnie wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu Złotym Medalem za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Uroczystego wręczenia odznaczeń, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, dokonał Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski, a otrzymali go: Hanna Antol, Bogusław Antol, Edward Bajko, Wanda Bednarczyk, Janina Chaber, Włodzimierz Chlebek, Jolanta Chwaluk, Izydor Długosz, Irena Karwowska, Jadwiga Kępka, Jarosław Kowalik, Lilla Kowalik, Marek Maliszewski, Halina Mazuryk, Elżbieta Michalak, Urszula Panasiuk, Agnieszka Pańko, Iwona Saczuk.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorował osoby za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Uroczystego wręczenia odznak honorowych, w imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego dokonał Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski. Odznakę Honorową Zasłużony dla Rolnictwa otrzymali: Tomasz Bartoszek, Zdzisław Chud, Agnieszka Kamela, Ireneusz Koziej, Wiesław Kozłowski, Józef Perkowski Halina Skarżycka, Sławomir Walczyna, Marek Zając, Antoni Zwoiński.

Wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek, nadał okolicznościowy dyplom uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego dla Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Radzyniu Podlaskim z okazji 110-lecia tradycji mleczarskich ziemi radzyńskiej. Wyróżnienie przyznano za: zbudowanie ugruntowanej pozycji firmy na rynku krajowym i zagranicznym jako producenta wysokiej jakości wyrobów mleczarskich, umiejętne łączenie tradycyjnych metod produkcji z osiągnięciami nowoczesnych technologii, profesjonalizm, innowacyjność i troskę o nieustanny rozwój, a także za szacunek i dbałość o zaufanie dostawców i klientów, przestrzeganie obowiązujących standardów i terminowość dostaw oraz troskę o wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników, z gratulacjami z okazji jubileuszu 110-lecia tradycji mleczarskich ziemi radzyńskiej Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK oraz z życzeniami wielu sukcesów w dalszej działalności. Nagrodę odebrali: Marek Kalinowski – przewodniczący rady nadzorczej i prezes zarządu SM SPOMLEK – Edward Bajko.

Nagrodę prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich „Zasłużony dla spółdzielczości mleczarskiej” otrzymali: Edward Bajko, Paweł Gaca, Jadwiga Budzyńska, Zdzisław Chud, Bogdan Cieśliński, Krystyna Domańska, Tadeusz Domański, Jerzy Ilczyna, Barbara Kublicka, Jan Mazuryk, Stanisław Pawluk, Stanisław Piluszyk, Adam Rarak, Krzysztof Semeniuk, Józef Skwara, Stanisław Sokół.

Nagrodę Honorową Odznakę i Dyplom SPOMLEK za długoletnią pracę i wkład włożony w rozwój firmy otrzymali: Elżbieta Grzeszuk, Tadeusz Kutrzepa, Stanisława Musiatowicz.

SM SPOMLEK wręczyła też pamiątkowe statuetki swoim klientom. Nagrody wręczyli: prezes Edward Bajko, wiceprezes Paweł Gaca i dyrektor handlowy Dariusz Kozak.

Następnie prezes Edward Bajko, wiceprezes Paweł Gaca i przewodniczący rady nadzorczej Marek Kalinowski przyjmowali życzenia i gratulacje od przybyłych na uroczystość gości.

Część oficjalną zakończył występ Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo z Radzynia Podlaskiego. Uroczystości prowadził Marcin Wójcik z kabaretu Ani Mru-Mru.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a szacownej Jubilatce, jej zarządowi i pracownikom życzymy kolejnych wspaniałych jubileuszy.