Spotkanie z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim

11 lipca 2019 w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie, odbyło spotkanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z przewodniczącymi rad nadzorczych i prezesami spółdzielni mleczarskich.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się też: Jerzy Chróścikowski – przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa, lek. wet. dr Bogdan Konopka – Główny Lekarz Weterynarii, Karol Krajewski – doradca ministra rolnictwa i rozwoju wsi, dr Klemens Ciesielski – prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy i Andrzej Szczepański – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce, Wojciech Wilamowski – przewodniczący Rady Nadzorczej KZSM. Wśród przedstawicieli branży mleczarskiej byli też przedstawiciele firm nie zrzeszonych w KZSM Zw. Rew. Podczas spotkania poruszano aktualne problemy i zagadnienia związane z sektorem mleczarskim.

Zaproszonych gości powitał prezes KZSM Waldemar Broś. Omówił też aktualną sytuację w sektorze mleka.

Następnie głos zabrał lek. wet. dr Bogdan Konopka – Główny Lekarz Weterynarii. Omówił swoje działania związane z branżą mleczarską.

Senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa, który omówił pracę Senackiej Komisji.

– Mleczarstwo jest jedną z ważnych gałęzi rolnictwa, ale ja dbam o całość, bo rolnictwo jest systemem naczyń połączonych – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

– Rolnictwo to jest połączenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą, z przetwórstwem, z handlem – stwierdził minister zwracając uwagę na niebezpieczeństwo związane z forsowaniem jednych działów kosztem innych.

Szef resortu przedstawił wprowadzane w życie rozwiązania dotyczące m.in. wapnowania gleb czy małej retencji. Podkreślił jednocześnie znaczenie wprowadzonych w życie nowych rozwiązań prawnych dotyczących zakładania spółdzielni rolniczych.

Przypomniał również, że polskie mleczarstwo oparte jest głównie na formie spółdzielczej, ale czasem rolnicy o tym zapominają.

– Zarządy spółdzielni są pracownikami rolników i nie można o tym zapominać – stwierdził minister.

– W dzisiejszym świecie pojedynczy rolnik prawnie nic nie znaczy, nie ma dobrej pozycji na rynku i nie ma szans na rozwój, dlatego należy brać przykład z krajów Europy Zachodniej. Tam rolnicy zrzeszeni są czasem nawet w kilku spółdzielniach lub organizują się w inne formy wspólnej działalności gospodarczej – podkreślił minister.

Podczas spotkania szef resortu rolnictwa położył także nacisk na konieczność zawierania umów kontraktacyjnych z uwzględnieniem przedziału cen referencyjnych.

– Po nowym roku ruszy platforma sprzedażowa, rodzaj giełdy, na której będą sprzedawane surowce rolne, która będzie jednym z elementów porządkowania rynku rolnego – poinformował minister Ardanowski.

Minister zapowiedział ponadto publiczne ogłoszenie nazw firm mleczarskich, które sprowadzają surowce do produkcji kosztem polskiego rolnictwa.

Następnie minister rolnictwa odpowiadał na pytania producentów i przetwórców mleka.