Jubileusz 80-lecia Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie

12 lipca 2019, w restauracji Sosnova w Salamonowie, odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 80-lecia Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie. W holu restauracji gości witał zarząd spółdzielni: Piotr Borowski, Andrzej Ruminkiewicz i Jan Kopaczewski.

Gości powitał Tomasz Kammel, który prowadził Jubileusz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: wicemarszałek województwa wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski, starosta powiatu słupeckiego – Jacek Bartkowiak, wójt gminy Strzałkowo – Dariusz Grzywiński, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Waldemar Broś, przedstawiciele Uniwersytetu Warmiński-Mazurskiego w Olsztynie, prezesi zaprzyjaźnionych zakładów mleczarskich, przedstawiciele firm współpracujących, Mateusz Gessler, zarząd i pracownicy Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie, dostawcy mleka i rolnicy.

Jako pierwszy głos zabrał prezes SMU w Strzałkowie, Piotr Borowski. Powitał zaproszonych gości i opowiedział o historii Spółdzielni i jej dniu dzisiejszym.

– Ten nasz szybki rozwój i te osiągnięcia to zasługa całego zespołu Spółdzielni. Często przypisuje się sukcesy wyłącznie Zarządowi. Dlatego chciałbym teraz podkreślić, że w przypadku strzałkowskiej Spółdzielni działamy zespołowo – powiedział Piotr Borowski.

Następnie głos zabrał wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski, który pogratulował zarządowi i pracownikom sukcesów i wspaniałego Jubileuszu.

– Panie prezesie, wysoka Rado, panie przewodniczący, rolnicy, piszcie dalej tę piękną historię, bo Spółdzielnia jest wspaniała, piękna. A przeżywaliśmy różne okresy – powiedział prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Waldemar Broś, składając gratulacje.

List gratulacyjny od wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna odczytał Tomasz Kammel.

Po przemówieniach wicemarszałek województwa wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski i prezes zarządu SMU w Strzałkowie – Piotr Borowski wręczyli Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A otrzymali ją: Alicja Borowska, Marian Pietrza, Sławomir Rewers, Regina Sikorska, Alicja Szymkowiak, Mirosław Zdrojewski.

Odznakę „Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskiej” nadawaną przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny wręczali prezes KZSM Waldemar Broś i wiceprezes SMU w Strzałkowie – Andrzej Ruminkiewicz. Odznakę otrzymali: Piotr Borowski, Sławomir Dembiński, Krzysztof Grabowski, Szymon Grzywiński, Piotr Kosiński, Krzysztof Kozłowski, Robert Kwapich, Karol Marciniak, Wojciech Marciniak, Jan Michalak, Dariusz Sękowski, Dariusz Grzywiński, Aurela Druchlińska, Romuald Gamrowski, Karol Górecki, Lilla Graczyk, Józef Janiszewski, Grażyna Kusiołek, Małgorzata Loritz, Renata Paszek, Anna Rewers, Krzysztof Roszak, Halina Staszak, Magdalena Widelska.

Pamiątkowe statuetki dla największych dostawców mleka do Spółdzielni w roku 2018 wręczyli prezes Piotr Borowski i wiceprezes Andrzej Ruminkiewicz, a otrzymali je:

  • miejsce 3 Lidia Janowska,
  • miejsce 2 Sławomir Dembiński,
  • miejsce 1 Karol Marciniak.

Spółdzielnia nagrodziła też firmy za dynamiczne rozwinięcie sprzedaży w 2018 roku Pamiątkowe statuetki z rąk prezesa Piotra Borowskiego i wiceprezesa Andrzeja Ruminkiewicza odebrali: Hurtownia EKO-SER z Gdańska, Hurtownia BAG-POL SA. SP. KOM. z Warszawy, Hurtownia BRAWO z Grodziska Mazowieckiego.

Pamiątkową statuetkę otrzymał też przyjaciel firmy Mateusz Gessler.

Zarząd i rada nadzorcza podziękowała też Agnieszce Borowskiej za przygotowanie gali z okazji Jubileuszu 80-lecia Spółdzielni przy pomocy Restauracji I Hotelu SOSNOVA – Salamonowo.

Zarząd, rada nadzorcza i pracownicy SMU Strzałkowo dziękowali też sponsorom za uświetnienie i finansowe wsparcie Jubileuszu 80-lecia Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie. Pamiątkowe statuetki otrzymali: BiW Ubezpieczenia Słupca, Eko-Dbaj, Kamena Bogini Źródła, Chr. Chansen, GEA, Anecoop Polska, Expack, ECORE PRODUCT, KERESIA, ROMEX, KARLIK JAGUAR, Restauracji I Hotelu SOSNOVA.

Zarządowi, radzie nadzorczej, pracownikom i dostawcom Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców gratulujemy wspaniałego Jubileuszu.