VII Wielkopolskie Święto Mleka

24 sierpnia 2019 w Kole odbyło się Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego zorganizowane przez Powiat Kolski oraz Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kole przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod Patronatem Honorowym marszałka województwa Marka Woźniaka.

Święto rozpoczęła konferencja „Aktualna sytuacja w branży mleczarskiej i jej perspektywy”, która zorganizowana była na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Udział w niej wzięli: poseł na Sejm RP Leszek Galemba, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, starosta kolski Robert Kropidłowski, wicestarosta Sylwester Chęciński, przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, przedstawiciele świata nauki związani z mleczarstwem przedstawiciele zakładów mleczarskich i firm współpracujących z branżą, eksporterzy i importerzy polskich produktów mleczarskich.

Celem imprezy organizowanej cyklicznie przez Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole i Zarząd Powiat Kolskiego jest m.in. promocja województwa wielkopolskiego, promocja powiatu kolskiego poprzez prezentację powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, straży oraz szkół ponadgimnazjalnych, upowszechnianie wiedzy na temat mleka w różnych jego postaciach i jego znaczenia w zdrowym odżywianiu, podkreślenie rangi zawodu producenta mleka, prezentacja dorobku wielkopolskiego mleczarstwa, budowanie partnerskich relacji ze społecznościami lokalnymi, integracja środowisk, a także informacja o PROW 2014-2020.

Zaproszonych gości powitał prezes OSM w Kole – Czesław Cieślak.

– Czas biegnie nieubłaganie. Za rok nasza spółdzielnia będzie obchodziła 90-lecie istnienia. To świętowanie rozpoczęliśmy 19 lat temu, podczas pierwszego zorganizowanego święta 70-lecia Spółdzielni Mleczarskiej w Kole – powiedział Czesław Cieślak.

– Nasza spółdzielnia, a jestem tutaj od 1990 roku, ogromnie się zmieniła. To nie jest już zakład, który przerabiał około 60 mln litrów mleka w roku. W ubiegłym roku przerobiliśmy 314 mln litrów. W tym roku po raz pierwszy przekraczamy 1 milion skupu na dobę – dodał prezes Czesław Cieślak.

Następnie głos zabrał dyrektor Departamentu Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Marek Beer, który mówił o rolnictwie w Wielkopolsce.

Na zakończenie konferencji głos zabrał prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Waldemar Broś. Omówił sytuację mleczarstwa w Polsce.

Druga część Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego odbyła się na stadionie miejskim w Kole. Święto otworzył prezes OSM w Kole – Czesław Cieślak oraz poseł na Sejm RP Leszek Galemba, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, starosta kolski Robert Kropidłowski, wicestarosta Sylwester Chęciński oraz poseł na Sejm RP Witold Czarnecki, który odczytał list premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, skierowany do organizatorów oraz uczestników tegorocznej edycji „Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego”.

Program artystyczny rozpoczął występ Zespołu Tańca Ludowego „KOŚCIELEC” i Zespołu Wokalnego „ALEBABKI” działającego przy ZSRCKU w Kościelcu.

Gośćmi specjalnymi były dwa zespoły z Białorusi – Zespół Folklorystyczny „DUDARYKI” z Mińska oraz Zespół Tańca Narodowego KRYSZTALIKI z Bieriezowki. Następnie wystąpił Gminny Zespół Ludowy „OSIECZANKI”. W dalszej kolejności uczestnicy wysłuchali znanych utworów w wykonaniu Ewy Olczak. Gwiazdą tegorocznej imprezy był ZENON MARTYNIUK z Zespołem AKCENT, a na zakończenie wystąpiły zespoły JUMPER i DYGRESJA.

Występy artystyczne przeplatane były licznymi konkursami.

W trakcie imprezy swój dorobek w formie promocyjnych stoisk wystawowych przedstawiały powiatowe służby, inspekcje i straże. Były też stoiska organizowane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, na których mieszkańcy mogli zaczerpnąć fachowej wiedzy dotyczącej rolnictwa oraz rozwoju powiatu i obszarów wiejskich. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska wystawowe wielkopolskich mleczarń, na których można było posmakować różnorodnych wyrobów.