XXXVIII konferencja naukowo-techniczna pt. „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie”

W dniach 2-5 września 2019 w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się XXXVIII konferencja naukowo-techniczna pt. „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie”. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie” z Olsztyna, a współorganizatorami byli: Wydział Nauk Ekonomicznych i Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Gospodarzem regionalnym Konferencji był Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych LAZUR z Nowych Skalmierzyc.

Konferencja powstała w czasach, w których niewiele mówiło i pisało się o możliwościach destrukcji w środowisku przyrodniczym z powodu działalności człowieka. Bardzo intensywne oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze nie ominęło również mleczarstwa. A była to przecież dziedzina wczesnej działalności człowieka, która była bardzo przyjazna środowisku. Można powiedzieć, że działalność mleczarstwa dokonywała się w obiegu zamkniętym, była więc przyjazna środowisku przyrodniczemu.

Konferencję otworzyli i powitali gości: dr hab. inż. Katarzyna Banach, prof. UWM, prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica, prof. dr hab. inż. Janusz Budny i Jerzy Krzak – prezes Spółdzielczego Związku Grup Producentów Rolnych LAZUR z Nowych Skalmierzyc.

Konferencja podzielona została na cztery sesje. Pierwszą sesję poprowadził prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica. Swoje wykłady zaprezentowali w niej:

– prof. dr hab. inż. Janusz Budny, UWM w Olsztynie, pt. „Poszanowanie energii”;

– prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński, UWM w Olsztynie, pt. „Zrównoważony rozwój, zrównoważony produkt w mleczarstwie – i co dalej?”;

– dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, UE w Poznaniu, pt. „Systemowe podejście do zarządzania środowiskowego w organizacji”;

– dr hab. Alfred Błaszczyk, prof. nadzw. UE w Poznaniu, pt. „Wskaźniki środowiskowe systemów fotowoltaicznych stosowanych w organizacji”;

– prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski, Sylwia Koch-Kopyszko, Artur Zawisza, Roman Niżnikowski, prof. dr hab. Adam Kupczyk, SGGW w Warszawie, pt. „Wybrane zagadnienia w kontekście zrównoważonego rozwoju i aspektów prawnych”.

Drugą sesję poprowadził prof. dr hab. inż. Stefan Smoczyński. Swoje wykłady zaprezentowali w niej:

  • Hubert Kowalski, Ryszard Dela, prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, UWM w Olsztynie, pt. „Analiza możliwości zastosowania pompy kawitacyjnej w energii odnawialnej”;
  • Maciej Wierzba, Małgorzata Gęsicka, Przemysław Piekarniak, Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych LAZUR z Nowych Skalmierzyc i ALPMA, pt. „Nowoczesny proces produkcji i pakowania serów pleśniowych w firmie „Lazur” w Nowych Skalmierzycach – innowacyjna technologia, siła tradycji, efektywność i poszanowanie środowiska”;
  • Patryk Solecki, Jan Marjanowski, Przedsiębiorstwo MARCOR, pt. „Regularne chemiczne czyszczenie kotłów parowych z osadów kamienia kotłowego i produktów korozji jako metoda zmniejszenia zużycia gazu”;
  • Andrzej Pluta, Centrum Elektroniki Stosowanej, pt. „
  • Gwidon Janów, Jarosław Janów, STIGEN, pt. „Wymagania techniczno-prawne dla urządzeń wytwarzających parę czystą do kontaktu z żywnością”.

Trzecią sesję poprowadził prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki. Swoje wykłady zaprezentowali w niej:

  • Mariusz Koba, BEST Systemy Grzewcze, pt. „LNG z odzyskiem chłodu jako optymalne źródło energii”;
  • Maciej Piątkowski, GEA, pt. „
  • Adam Pfeiffer, Jarosław Pokorski, Rafał Hryniewicki, FRIZO, pt. „Rewolucja w chłodzeniu – absorbcja amoniakalna w zakładach mleczarskich”;
  • Andrzej Gliwiak, FRISTAM Polska, pt. „Jak zamordować pompę?”;
  • prof. dr hab. Danuta Mierzwa, Akademia Wojsk Lądowych, pt. „

Czwartą, ostatnią, sesję, podczas której odbyły się prezentacje firm, poprowadził prof. dr hab. inż. Janusz Budny.

Wieczorem, podczas uroczystej kolacji, prof. Ryszard Żywica i dr hab. Katarzyna Banach wręczyli pamiątkowy adres Jerzemu Krzakowi, prezesowi SZGPR LAZUR, w podziękowaniu za pomoc w organizacji Konferencji. Pamiątkowe statuetki za wsparcie finansowe Konferencji otrzymały firmy: PePe z Solca Kujawskiego i Gemini z Bydgoszczy.

Drugiego dnia Konferencji uczestnicy zwiedzili zakład produkcyjny Spółdzielczego Związku Grup Producentów Rolnych LAZUR w Nowych Skalmierzycach i zamek w Gołuchowie.