Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na WNŻ UWM

5 października 2019 na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020 połączona z wręczeniem dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz wręczeniem nagród i wyróżnień absolwentom Wydziału z rocznika 2018-2019.

Uroczystości rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego.

Otwarcia uroczystości dokonała dziekan Wydziału Nauki o Żywności prof. dr. hab. inż. Małgorzata Darewicz. Powitała też zaproszonych gości, absolwentów i przyszłych studentów.

W uroczystości wziął udział prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju, prof. Mirosław Gornowicz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, Sylwia Jaskulska – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Katarzyna Patera-Budnik – z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ryszard Piórkowski – wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; emerytowani nauczyciele akademiccy: prof. Włodzimierz Bednarski, prof. Władysław Chojnowski, prof. Regina Drabent, prof. Andrzej Kuncewicz, prof. Helena Panfil-Kuncewicz, prof. Arnold Reps, prof. Łucja Łaniewska-Trokenheim, prof. Andrzej Babuchowski, prof. Tadeusz Stachowski, prof. Tadeusz Sokołowski, prof. Stefan Ziajka, prof. Stefan Smoczyński. Przybyli też przedstawiciele placówek naukowo-badawczych i firm współpracujących z Wydziałem: Adam Głowacki i Ireneusz Lichota – ZENTIS Polska, Izabela Jagodzińska – FOSS Polska, Marek Karwacki i Alicja Wabiszczewicz – ECOLAB, Jacek Krajewski – DIVERSEY Polska, Marcin Kuprewicz – Chr. Hansen, Stanisław Ostrouch – TELEST, Tadeusz Proczek – OSM Grodzisk Mazowiecki, Wanda Petrykowska i Paweł Karendys – Tetra Pak, Andrzej Salomon – TMT, Sebastian Rachubka – Hochland Polska, Piotr Zgórzyński – Europejska Grupa Technologiczna, Ewa Grzybowska – CSK, Jakub Krogulec, Klemens Ciesielski – KSM.

Minutą ciszy uczczono pamięć dr hab. inż. Joanny Michalak, która odeszła w tym roku:

Prof. dr. hab. inż. Małgorzata Darewicz powitała też przyszłych studentów Wydziału Nauki o Żywności, opowiedziała o historii Wydziału, jego dniu dzisiejszym i planach na przyszłość.

Immatrykulacji studentów I roku dokonał prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauki o Żywności dr inż. Adam Więk. Najlepsi kandydaci na studia, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas procesu rekrutacji, odebrali listy gratulacyjne z rąk dziekan prof. Małgorzaty Darewicz i prorektora prof. Mirosława Gornowicza.

Powołano też opiekunów I roku poszczególnych kierunków studiów.

Następnie głos zabrał Prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. Mirosław Gornowicz.

Po przemówieniach odbył się wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Katarzyny Majewskiej pt. „Czy spożywanie przetworów z ziarna pszenicy szkodzi zdrowiu? Fakty i mity”.

Po wykładzie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauki o Żywności. Dyplomy absolwentom wręczyli prodziekani: dr hab. Sylwia Tarczyńska i dr inż. Adam Więk.

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień. Prodziekan Sylwia Tarczyńska odczytała listę absolwentów wyróżnionych przez Kolegium Dziekańskie i Samorząd Studencki za najwyższe wyniki w nauce i za zaangażowanie w prace Wydziału: w Samorządzie Studenckim, Kołach Naukowych i aktywność sportową, a nagrody wręczyli dziekan Małgorzata Darewicz i prodziekan Adam Więk.

Nagrodę za działalność innowacyjną od firmy Zentis wręczyli: prezes Ireneusz Lichota, dyrektor Adam Głowacki i oraz dr Maria Baranowska z Wydziału Nauki o Żywności. Nagrody otrzymali:

  • za zajęcie I miejsca nagrodę w wysokości 5000 zł – Karol Czyszpak, za pomysł „Mleczna kanapka z buraczanego brownie z galaretką z kwaśnego mleka”,
  • za zajęcie II miejsca – Monika Małkowska.za pomysł „Jogurt gazowany – Super Sparkling” oraz Joanna Gajewska i Wioletta Dziurlikowska za pomysł „Krążki serowe”;
  • za zajęcie III miejsca – Violetta Dziurlikowska i Joanna Gajewska za pomysł „Kulkowy miks – kulki twarogowe z przyprawami” i Agata Jackiewicz za pomysł „Mleczne chipsy”;
  • wyróżnienie – Angelika Brodzik za pomysł „Rurki serowe z dżemem i kremem czekoladowym”.

Nagrody dla trzech najlepszych absolwentów, działaczy kół naukowych, wyłonionego przez komisję wydziału ufundowała firma ECOLAB, a wręczył ją dyrektor Marek Karwacki.

– za zajęcie III miejsca nagrodę otrzymał mgr inż. Dominika Dobrzycka,

– za zajęcie II miejsca nagrodę otrzymał mgr inż. Katarzyna Kaczmarczyk,

– za zajęcie I miejsca nagrodę otrzymała mgr inż. Joanna Gajewska.

Dyrektor Paweł Karendys i Wanda Pietrykowska z firmy Tetra Pak wręczyli nagrodę, przyznawaną od 1998 roku, dla najlepszego absolwenta Wydziału Nauki o Żywności. Celem tej nagrody jest zachęcenie młodych ludzi do kontynuowania pracy naukowej jaką jest nauka o żywności. Wymagania były wysokie: średnia ocen z toku studiów I i II minimum 4,0, oceny z egzaminów I i II stopnia ponad 4,5, bardzo dobra znajomość języka obcego, aktywne zaangażowanie w działalność kół naukowych, referencje z praktyk odbytych w Polsce i za granicą i dorobek naukowy.

Spośród grona kandydatów do nagrody wyłonionych zostało troje kandydatów.

Zwyciężczynią została mgr inż. Joanna Gajewska, a nagrodą był dyplom i czek na 5 tys. euro. Pozostali laureaci – Ewelina Ryszewska i Jessica Stawicka – otrzymały prezenty i dyplomy.

Wszystkim absolwentom i wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.