Konferencja Foss Polska

W dniach 7-8 listopada 2019, w Łodzi odbyła się konferencja zorganizowana przez firmę Foss Polska. Jest to coroczna konferencja przeznaczona dla użytkowników instrumentów tej firmy. W konferencji udział wzięło około 150 zainteresowanych uczestników.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od prezentacji analizatorów Foss: Foodscan2 (kalibracje na mięso, wędliny, produkty mleczarskie), DS2500 (kalibracje na zboże, pasze, proszki mleczne), DA1650 (kalibracja zbożowo-paszowa), Infratec TM (kalibracja zbożowa), Alphatec\Hammertec (liczba opadania), Kjeltec (analiza białka metodą Kjeldahla), Soxtec\Hydrotec (analiza tłuszczu metodą Soxhleta) i MilkoScan MARS (kalibracja na mleko, śmietankę i serwatkę).

Uczestnicy konferencji mieli możliwość przebadania na urządzeniach NIR 3 produktów: mleczarskich (typu: sery, masło, mleko pełne, mleko odtłuszczone, serwatka w proszku), zbożowych (typu: ziarna zbóż, śruty poekstrakcyjne i pasze pełnoporcjowe) oraz wędlin.

Następnie Tomasz Woliński, dyrektor finansowy Foss Polska, przedstawił prezentację firmy Foss.

„Analizy w systemie ciągłym (on-line) w świetle wybranych dokumentów normalizacyjnych” to temat wystąpienia Mariusza Śliwińskiego – dyrektora ds. badań, Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji Bartosz Molek, specjalista posprzedażowy Foss, mówił o „SmartCareTM – nowy program opieki serwisowej”, natomiast Cezary Idaczek – specjalista koordynacji serwisu Foss i Wojciech Dmowski – dyrektor serwisu Foss przedstawili referat na temat „OPE – pierwsza droga kontaktu z serwisem firmy FOSS; Prezentacja narzędzia QlikSense”.

Drugi dzień konferencji rozpoczął wykład specjalistów aplikacyjnych Foss: Stefana Dowgirda, Stanisława Kosa i Macieja Socjusza pt. „Walidacja i interpretacja wyników urządzeń NIR”.

Następnie dr inż. Bogdan Pachołek, dyrektor ds. Produktów Spożywczych Centrum Badań i Rozwoju Produktów, Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, omówił „FoodLabReport – program do kompleksowego zarządzania wynikami badań laboratoryjnych”.

Jako kolejny głos zabrał Bartosz Figiel – menedżer sprzedaży z segmentu laboratoryjnego, który mówił na temat „FOSS Laboratorium – zautomatyzowana analiza Kjeldahla i Soxhleta”.

Na zakończenie konferencji Rafał Pełszyk – menedżer sprzedaży, segment mięsny

i rybny, przedstawił prezentację pt. „Prezentacja nowości kalibracyjnych – dania gotowe i garmażeryjne, przetwory rybne”.