90 lat SM LAZUR

22 listopada, w Kaliszu w hotelu Aljo, odbyły się uroczystości 90-lecia mleczarni Lazur – Spółdzielczego Związku Grup Producentów Rolnych. Uroczystość zgromadziła ponad 500 uczestników: zaproszonych gości, pracowników mleczarni i rolników – dostawców mleka.

Gości witał Zarząd SM Lazur: prezes – Jerzy Krzak oraz wiceprezesi: Małgorzata Gęsicka i Krzysztof Wróblewski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: minister rolnictwa i rozwoju wsi – Jan Krzysztof Ardanowski; parlamentarzyści: posłowie Andrzej Grzyb i Tomasz Ławniczak; przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Szymon Wdowczyk; burmistrz Gminy Nowe Skalmierzyce – Jerzy Łukasz Walczak; Starosta Powiatu Ostrowskiego – Paweł Rajski, starosta Powiatu Kaliskiego – Krzysztof Nosal, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Waldemara Broś, sekretarz Ostrowa Wielkopolskiego – Andrzej Baraniak; przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele świata nauki: Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. Jan Pikul, profesorowie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: prof. Małgorzata Darewicz, prof. Janusz Budny, prof. Stefan Ziajka, prof. Zygmunt Zander, prof. Ryszard Żywica, dr hab. Sylwia Tarczyńska oraz profesorowie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: dr Mirosław Zaręba i prof. Antoni Pluta.

Na uroczystość przybyli też byli prezesi SM Lazur: Teresa Bilska, Zenon Michaś i Zdzisław Otwiasta, prezesi zaprzyjaźnionych mleczarń, przedstawiciele firm współpracujących, pracownicy, rolnicy – dostawcy mleka i przyjaciele mleczarni.

Uroczystość prowadziła prezenterka telewizyjna Marta Manowska, która w imieniu Zarządu SM Lazur powitała zaproszonych gości.

Następnie głos zabrał prezes SM Lazur – Jerzy Krzak, który opowiedział o historii SM Lazur.

Po przemówieniu prezesa Zarządu SM Lazur głos zabrał przewodniczący Rady Nadzorczej – Jan Nowacki.

Jako następny głos zabrał wieloletni, były już, prezes SM Lazur – Zenon Michaś.

Po przemówieniu Zenona Michasia zaproszeni goście obejrzeli film o historii Spółdzielni.

Po filmie głos zabrał minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Minister wręczył też odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” wyróżnionym pracownikom. Otrzymali je: Piotr Balcer, Łukasz Drzazga, Sławomir Maciak, Piotr Maciak, Paweł Męcel, Zdzisław Otwiaska, Gabriel Pietrzak i Renata Stasiak.

Po ministrze rolnictwa głos zabrał prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Waldemar Broś. Waldemar Broś, wspólnie z prezesem SM Lazur Jerzym Krzakiem, wręczyli odznaczenia „Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskiej” przyznane przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich.

Odznaczenia „Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskiej” otrzymali: Malwina Bluz, Kamila Bochyńska, Elżbieta Budzik, Małgorzata Budzik, Marta Danielak, Izabela Drzewiecka, Małgorzata Gęsicka, Grażyna Gruszka, Ewelina Grzeszczyk, Edyta Grzeszczyk, Dawid Kaczmarek, Danuta Karasiewicz, Agnieszka Landuch, Krzysztof Olejnik, Barbara Pietrzak, Marek Płokarz, Małgorzata Skupińska, Mirosława Sójka, Michał Stefaniak, Iwona Szczepaniak, Maria Szymczak, Rafał Tacik, Anna Wywijas, Paweł Majda, Marek Stróżyński i pośmiertnie Jerzy Głuszyński.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujmy.

Z inicjatywy Zarządu spółdzielni w miejsce tradycyjnych upominków i kwiatów zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach, sprawującego pieczę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Goście hojnie wsparli inicjatywę gospodarzy imprezy, dzięki czemu uzbierano ponad 25 tys. zł.

Wspaniałej Jubilatce życzymy wielu wspaniałych sukcesów.