Media i technika w przemyśle spożywczym Innowacje i efektywność

W dniach 21-22 listopada 2019 odbyła się konferencja Tech Food Practic zorganizowana przez firmę MARCOR przy współorganizacji firm: Polska Grupa Inżynieryjna, Kersia, ATER, GWE Pol_Bud, Big Pol – Fundusze Pomocowe, SPIRAX SARCO, FRIZO, db ENERGY, ELEKTRONIKA SA, NEUMO, ActivTek, CES, AQUAPHOR, WATERLEAU, Milk Hydrosan, DetaPTech, TRMEW Obrót.

Uczestników powitali: prof. Zygmunt Zander i Marta Marjanowska.

O celach konferencji opowiedziała główna organizatorka Marta Marjanowska z firmy MARCOR.

Konferencja podzielona została na cztery panele tematyczne.

PANEL I: BEZPIECZNY PRODUKT SPOŻYWCZY

Podczas tego panelu uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

 • Piotra Kandyby z PGI – Polskiej Grupy Inżynieryjnej, pt. „HPP – Innowacyjna metoda utrwalania żywności”;
 • Damiana Wojtyia ze SPIRAX SARCO, pt. „PARA CZYSTA jako medium w przemyśle spożywczym”;
 • Marcina Kmiotka z firmy NEUMO pt. „Świnka tak czysta jak Twój rurociąg” – PIGGING – system odzyskiwania produktu”;
 • Marcina Chłopka z firmy ActivTek, pt. „Optymalizacja kosztów użytkowania wentylacji przy jednoczesnym wzroście ochrony mikrobiologicznej w produkcji spożywczej”;
 • Andrzeja Błaszczyka z firmy KERSIA, pt. „Dezynfekcja powietrza przez ULTRADYFUZJĘ”;
 • Arkadiusza Faryniarza z MILK HYDROSAN, pt. „Innowacje w energetyce dla procesów: suszenia, termicznej obróbki mleka, oczyszczania ścieków”.

PANEL II: OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

Podczas tego panelu swoje wystąpienia zaprezentowali:

 • dr inż. Piotr Danielski z DB Energy, pt. „Realizacja inwestycji związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej w modelu ESCO”;
 • Tomasz Prusinowski z ATER LOGIC, pt. „Zalety rozwiązań chmurowych w optymalizacji produkcji. Pionierskie projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”;
 • Robert Gozdalik z ELEKTRONIKA SA, pt. „Aplikacje oszczędzające wodę i prąd w przemyśle spożywczym”;
 • Maciej Żuk z firmy FRIZO, pt. „Amoniakalne chillery absorbcyjne – wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu niskotemperaturowego”;
 • Andrzej Pluta z firmy CES, pt. „Kogeneracja gazowa jako zarządzanie energią w zakładach spożywczych w odniesieniu do nowej ustawy kogeneracyjnej”;
 • Dariusz Bliźniak z firmy TRMEW Obrót, pt. „Kogeneracja – własne źródło wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – rozwiązaniem energetycznych problemów przemysłu spożywczego”.

Drugiego dnia odbyły się dwa panele.

PANEL III: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Swoje prezentacje przedstawili w nim:

 • dr inż. Krzysztof Polak, mgr inż. Witold Rajpold z firmy GWE POL-BUD, pt. „Efektywność energetyczna oraz optymalizacja pracy zestawu pompowo-rurowego przy ujmowaniu wody ze studni głębinowej”;
 • Marcin Jakubiak z DeltaPTech, pt. „Rozwiązanie pompowe do instalacji procesowych w przemyśle spożywczym”;
 • Arkadiusz Nalikowski z firmy MARCOR, pt. „Odzysk i recykling wód poprocesowych w przemyśle spożywczym”;
 • Dariusz Majchrzak z firmy AQUAPHOR, pt. „Zastosowanie systemów membranowych w produkcji pary”;
 • Tomasz Kijowski z firmy WATERLEAU, pt. „Produkcja zielonej energii w systemie beztlenowej fermentacji ścieków”.

PANEL IV: AKTUALNOŚCI – PRAWO I DOTACJE

Podczas tego panelu odbyły się dwa wykłady:

– Wiesława Wasilewskiego z firmy BIG POL, pt. „Dotacje w praktyce – sposoby finansowania inwestycji”;

WYKŁAD MERYTORYCZNY: Nowe „Prawo wodne – Co zrobić, aby mniej zapłacić za wodę – współczynniki korekcyjne” wygłoszony przez Jana Marjanowskiego z firmy MARCOR.

Po zakończonych wykładach odbyły się konsultacje na stoiskach firm wystawczych.

Patronat naukowy nad konferencją objęła Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.