Żywienie a profilaktyka nadwagi i otyłości

27 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36, odbyła się dwunasta konferencja dla nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących, którzy przygotowują uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Konferencja w tym roku nosiła tytuł „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy – Żywienie a profilaktyka nadwagi i otyłości”.

W ciągu ostatnich 40 lat częstość nadwagi i otyłości na świecie wzrosła ponad trzykrotnie. Dotyczy to dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Nadwaga i otyłość stanowią poważny problem zdrowotny jak i społeczny. Mogą przyczyniać się do wtórnego uszkodzenia funkcji i struktury poszczególnych narządów i układów. Szczególne zainteresowanie problemem otyłości wynika z faktu, że jest ona związana z występowaniem licznych chorób współistniejących. Najważniejszymi z nich są: insulinoniezależna cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, dna moczanowa oraz zmiany zwyrodnieniowe stawów. Prowadzi także do zaburzeń zdrowia psychicznego, do depresji i zaburzeń łaknienia. Dlatego celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy na temat przyczyn i zagrożeń wynikających z nadwagi i otyłości, wykazanie współzależności między pożywieniem człowieka a jego zdrowiem i życiem.

Ponadto nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami, wymiana doświadczeń. Kontynuacja współpracy z uczelniami wyższymi, tj. Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Wykłady poprowadzili pracownicy naukowi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

  • dr Marty Dąbrowskiej-Bender z „Dieta spersonalizowana jako klucz do skutecznej dietoprofilaktyki”,
  • dr hab. Anny Harton z Zakładu Dietetyki SGGW pt. „Produkty light – szansa na schudnięcie czy pułapka?”,
  • dr n. med. Iwony Bonieckiej z Zakładu Dietetyki Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pt. „Nadwaga i otyłość jako efekt niewłaściwego stylu życia”.

Patronat nad konferencją objęli Mazowiecki Kurator Oświaty, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz burmistrz dzielnicy Praga Południe Tomasz Kucharski.

W konferencji wzięło udział 40 nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących z województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Uzupełnieniem konferencji była degustacja produktów firmy Hortex, Melvit oraz Primavika, producentów zdrowej żywności, która powinna znaleźć się w naszej zwyczajowej diecie.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy na zakończenie otrzymali zaświadczenia o udziale w konferencji szkoleniowej.