Relacja z konferencji szkoleniowej pt.: „System gospodarowania opakowaniami w Polsce konieczne zmiany”

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców i Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A w dniu 19.11.2015 r. w Warszawie zorganizowały konferencję „System gospodarowania opakowaniami w Polsce – konieczne zmiany”.

W Komisji Europejskiej dobiegają końca prace nad pakietem „Circular Economy Package” „Gospodarka w obiegu zamkniętym”. Jak twierdzą przedstawiciele Komisji i Parlamentu Europejskiego, to bez wątpienia jeden z ważniejszych materiałów jaki zostanie przyjęty w tej kadencji organów unijnych. Jednym z obszarów, jaki obejmuje projektowana regulacja, jest temat odpadów, w tym odpadów opakowaniowych. Transpozycja zawartych w nich propozycji oznaczać będzie konieczność istotnego przemodelowania systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce. Niewątpliwie istotną rolę odegrają także zapisy dotyczące Extended Producer Responsibility (EPR)  – Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP).

Konferencja była elementem projektu analizy potencjalnych założeń nowego systemu prowadzonego przez Rekopol z różnymi partnerami. Jako kolejne odbędą się konsultacje prowadzone z poszczególnymi uczestnikami systemu, tj. przedsiębiorcami wprowadzającymi na rynek produkty w opakowaniach, firmami zajmującymi się gospodarką odpadami, reprezentantami samorządów i administracji publicznej. Takie też środowiska reprezentowało ponad 120 zgromadzonych na konferencji osób.

Prezentacje i głosy w dyskusji najczęściej wskazywały na nieuchronność zbliżających się zmian, konieczność opracowania założeń i zasad funkcjonowania nowego systemu, zasadność większego zaangażowania przemysłu oraz prowadzenia dialogu z jak najszerszą grupą interesariuszy.

Swoje wystąpienia podczas konferencji mieli:

  • przedstawiciel przemysłu – Pani Iwona Jacaszek-Pruś, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Rekopolu;
  • przedstawiciel europarlamentu – Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Współprzewodniczący Polskiej Delegacji PO-PSL w EPL oraz członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI);
  • przedstawiciel Komisji Europejskiej – Michel Sponar, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska;
  • przedstawiclele Deloitte – Mathieu Hestin (Dyrektor Deloitte Sustainability Services France Bio by Deloitte France) oraz Julia Patorska – Sustainability Consulting Central Europe Deloitte;
  • Jakub Tyczkowski – Prezes Rekopol.; 
  • Andrzej Gartner – Dyrektor PFPŻ  ZP.

(za PFPŻ ZP)