Wręczenie dyplomów rocznik 2014/2015

28 listopada na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom rocznika 2014/2015. Władze uczelni, zaproszonych gości, absolwentów i ich rodziny powitał Dziekan Wydziały prof. Bogusław Staniewski.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: prof. Mirosław Gornowicz – Prorektor UWM ds. ekonomicznych, Jarosław Słoma – Wiceprezydent Olsztyna, Monika Rogińska-Stanulewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Olsztyna, emerytowani nauczyciele akademiccy: prof. Włodzimierz Bednarski, prof. Jadwiga Batura, prof. Władysław Chojnowski, prof. Helena Panfil-Kuncewicz, prof. Antoni Kruk, prof. Andrzej Kuncewicz, prof. Arnold Reps, prof. Ryszard Zadernowski, prof. Stefan Ziajka, prof. Zygmunt Zander, prof. Zofia Żegarska, dr. Aleksander Surażyński, prof. Maria Bielecka, oraz dziekani innych uczelni i wydziałów UWM oraz członków Rady Wydziału i nauczyciele akademiccy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się też przedstawiciele organizacji mleczarskich, zakładów mleczarskich i firm współpracujących z branżą mleczarską: Waldemar Broś – Prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Jakub Krogulec – szef działu szkoleń KZSM, Klemens Ciesielski – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Dariusz Sapiński – Prezes SM MLEKOVITA i przewodniczący Rady Patronackiej WNoŻ UWM, Kazimier Łoś – Prezes PHZ SM LACPOL, prof. Andrzej Faruga – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM, dr Tadeusz Płodzień – przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów, Małgorzata Kołton i Wanda Pietrykowska – firma Tetra Pak, Marek Karwacki – ECOLAB, Kazimierz Kujawa – Tymbark w Olsztynku, Jan Wiśniewski – Obram, Józef Żuraw – Superior, Michał Hołdyński – Tewes-Bis, Jerzy Sell i Tomasz Motylewski – Chr. Hansen, Piotr Zgórzyński i Ewa Grzybowska – CSK, Adam Głowacki – Zentis, Robert Kuciński, Zdzisław Jęsiak i Jacek Krajewski– Diversey, Izabela Jagodzińska – Foss Polska, Grzegorz Augustyniak – Milk Hydrosan, Małgorzata Gęsicka – SM LAZUR w Nowych Skalmierzycach, Tadeusz Proczek – OSM w Grodzisku Mazowieckim, Rafał Rzepka – Mazowiecka OSM w Makowie Mazowieckim, Grzegorz Polit – OSM OZO w Ozorkowie, Jan Raczyński – SM w Lidzbarku Welskim, Antoni Grochal – PSS Społem w Nidzicy, Irena Chromik – ekoŁukta, Włodzimierz Cichosz – Lab-Mlek.

Wykład okolicznościowy zatytułowany „Strategia rozwoju firm branży spożywczej w UE” wygłosił prof. Andrzej Babuchowski, członek Rady Wydziału i były Radca Ministra przy stałym przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

     

 

Następnie absolwenci odebrali dyplomy ukończenia studiów z rąk Prodziekan dr Lucyny Kłębukowskiej, Prodziekan prof. Iwony Konopko i opiekunów kierunków studiów: dr Adrianny Łobacz, dr Joanny Łuczyńskiej, dr Renaty Pietrzak-Fiećko, dr. Józefa Warechowskiego, dr hab. Marzeny Danowskiej-Oziewicz i dr Doroty Nałęcz.

Dyrektor Generalna firmy Tetra Pak Polska Małgorzata Kołton wręczyła nagrodę dla najlepszego absolwenta Wydziału Nauki o Żywności. Celem tej nagrody jest zachęcanie młodych ludzi do kontynuowania pracy naukowej jaką jest nuka o żywności. Wymagania były wysokie: średnia ocen z toku studiów I i II minimum 4,0, oceny z egzaminów I i II stopnia ponad 4,5, bardzo dobra znajomość języka obcego, aktywne zaangażowanie w działalność kół naukowych, referencje z praktyk odbytych w Polsce i za granicą i dorobek naukowy.

Spośród grona kandydatów do nagrody wyłonione zostały trzy kandydatki: Barbara Kula, Sylwia Rusinowicz, Patrycja Tomaszewska. Zwyciężczynią została Barbara Kula, a nagrodą był dyplom i 5 tys. euro. Pozostałe laureatki otrzymały ipady i dyplomy.

Nagroda dla najlepszego absolwenta, działacza kół naukowych, wyłonionego przez komisję wydziału, ufundowała firma ECOLAB, a wręczył ją Dyrektor firmy Marek Karwacki. Dyplom i nowej klasy laptop otrzymała Magdalena Zyskowska

Prodziekan prof. Małgorzata Darewicz wręczyła nagrodę dla najlepszego studenta od firmy Danisko należącej do koncernu DuPont. Laureatką tej nagrody została Barbara Kula.

Wyróżnienia za wyniki w nauce od Stowarzyszenia Absolwentów UWM otrzymali: Kamil Gozdek, Ewelina Ksionek, Magdalena Krogulska, Anita Ptaszyńska, Iwona Fabińska i Michał Towściak. Nagrody wręczał prof. Andrzej Faruga.

Przez Dziekana, Radę Wydziałową Samorządu Studenckiego i Kolegium Dziekańskie wyróżnieni zostali absolwenci ze wszystkich specjalności, którzy uzyskali najwyższy wynik studiów. Otrzymali pamiątkowe adresy i okolicznościowe albumy związane z Jubileuszem 70-leia Wydziału Nauki o Żywności.

Wszystkim wyróżnionym i wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy.