Konferencja „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy” „Żywność prozdrowotna”

27 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy ul. Majdańskiej 30/36 odbyła się 8 edycja konferencji pt. „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy”. Tematem przewodnim w tym roku była „Żywność prozdrowotna”. Patronat nad konferencją objął Mazowiecki Kurator Oświaty (nr 189/15/P) oraz Burmistrz Dzielnicy Praga Południe.

Uczestnicy wysłuchali wykładów na temat żywności ekologicznej, suplementów diety jako szczególnego rodzaju żywności oraz nutrigenomiki i nutrigenetyki.

Celem konferencji było uzupełnienie wiedzy z zakresu żywności i żywienia, doskonalenie kompetencji nauczycieli szkół zawodowych, uwzględniające nowe techniki i technologie i tym samym podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, jak również nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami i wymiana doświadczeń.

Postęp badań naukowych w zakresie funkcjonowania organizmu człowieka i jego związków z naszą dietą wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Wiedza o tym, czym jest żywność ekologiczna, jakie są jej zalety a jakie zagrożenia, pozwalają nam, konsumentom, na świadomy wybór takich produktów spożywczych, które dostarczają odpowiednich ilości składników odżywczych. Ponadto suplementy diety jako szczególny rodzaj żywności mogą być pomocne w uzupełnianiu niedoborów składnika lub kilku, jednak nie mogą być one stosowane zamiast prawidłowego żywienia. Stosowanie suplementacji diety wymaga diagnostyki stanu odżywienia organizmu, ponieważ nadmiar składników odżywczych, a zwłaszcza witamin i składników mineralnych, może prowadzić do szkodliwego ich oddziaływania na organizm.

  

W ostatnich latach pojawiły się nowe dyscypliny naukowe: nutrigenomika i nutrigenetyka. Pokazują w jaki sposób bioaktywne substancje żywności wpływają na ekspresje genów decydujących o powstawaniu białek oraz jakie są różnice genetyczne między osobami, wpływające na pobieranie pokarmu i wykorzystanie go przez organizm. Dzięki wykładom nauczyciele zweryfikowali swoją wiedzę w tym zakresie.

Wykłady wygłosili pracownicy naukowi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, a byli to dr hab. Barbara Piertuszka prof. SGGW i dr inż. Renata Kazimierczak oraz prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności z Politechniki Łódzkiej.

   

W konferencji uczestniczyli nauczyciele z różnych szkół gastronomicznych z województwa mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego (z 21 szkół), łącznie 39 nauczycieli.

Podczas trwania konferencji można było zapoznać się z ofertą podręczników wydawnictwa WSiP do nowej podstawy programowej.