TRADE MILK European Dairy Treasures

Promocja europejskich przetworów mlecznych na rynku Chińskiej Republiki Ludowej to cel, jaki postawili sobie organizatorzy kampanii DE MILK – European Dairy Treasures. W ramach programu można było zapoznać się z ofertą uznanych producentów przetworów mlecznych, poznać historię europejskich kulinariów, tradycji przyrządzania i podawania posiłków oraz stylu życia Europejczyków.

W dniach 8-11 grudnia 2015 roku, na zaproszenie Polskiej Izby Mleka i Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, w ramach projektu „TRADE MILK – European Dairy Treasures”, gościła w Polsce delegacja z Chin.

Wizyta studyjna miała na celu przybliżenie gościom z Chin europejskiego rynku mleczarskiego. W czasie kilku dni pobytu w programie znalazły się wizyty w dwóch zakładach mleczarskich na terenie Podlasia – SM Mlekpol i OSM w Piątnicy – oraz w gospodarstwie rolnym Reginy i Jana Zawadzkich we wsi Ciemmoszyje.

Eksperci z Polskiej Izby Mleka i Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka przedstawili perspektywy rozwoju rynku mleczarskiego w Europie oraz możliwości nawiązania współpracy pomiędzy rynkiem europejskim a azjatyckim.

10 grudnia odbyły się rozmowy bilateralne z przedstawicielami branży mleczarskiej.

TRADE MILK – European Dairy Treasures jest kampanią promującą europejskie produkty mleczne, których pozycja na rynku rokrocznie wzrasta, co jest widoczne poprzez wzrost eksportu. Dzięki działaniom poczynionym w ramach programu TRADE MILK europejskie produkty mleczne zaczynają być rozpoznawalne i postrzegane w Chinach jako wyroby o wysokiej jakości.

Program TRADE MILK obejmuje promocją:

  • mleczka smakowe,
  • mleko w proszku,
  • jogurty,
  • sery żółte dojrzewające.

W ramach projektu przewidzianego na 3 lata zaplanowano szereg działań skierowanych na rynek chiński. Jednym z takich wydarzeń jest wizyta delegacji chińskich przedsiębiorców w Polsce w celu nawiązania kontaktów biznesowych z producentami produktów mlecznych.

 

Rynek chiński od wielu lat jest jednym z najchłonniejszych na świecie. Chińczycy jako konsumenci są otwarci na produkty zagraniczne, w tym produkty z szeroko pojętej branży spożywczej. Atrakcyjność importowanych artykułów spożywczych jest często postrzegana w swojej wartości jako symbol statusu społecznego – artykuły te służą raczej jako ornamenty na pokaz niż produkty żywnościowe do konsumpcji dla przyjemności. Marki oraz opakowania są szczególnie ważnymi aspektami na chińskim rynku. Mleko i jego przetwory na stałe wpisały się do diety Chińczyków, jednakże w niewielkiej ilości.

Wśród produktów mlecznych największą popularnością cieszą się mleko UHT, mleko w proszku i mleko dla niemowląt. Bardzo małe spożycie mleka w Chinach stanowi potencjał wysokiego tempa wzrostu, dobrze rokujący na dalsze lata współpracy.

Unia Europejska jest drugim po Azji producentem mleka krowiego, wytwarzając 24% jego światowej produkcji. W liczbach bezwzględnych jest to produkcja rzędu 152 mln ton. Kolejny kraj na liście to USA, z produkcją rzędu 90.9 mln ton.

Kraje UE w ponad 100% (105% za rok 2012) są samowystarczalne w zapotrzebowaniu na mleko i jego produkty. Również udział UE w eksporcie (26% w roku 2012 r.) daje jej wysoką 2 pozycję za Nową Zelandią. UE dominuje na świecie w produkcji następujących wyrobów mlecznych (dane za rok 2012):

  • mleko płynne 32,9 mln ton,
  • mleczne produkty fermentowane 9,3 mln ton,
  • sery 8,8 mln ton,
  • OMP 1,2 mln ton.

W produkcji masła i tłuszczu mlecznego z produkcją 2,0 mln ton zajmuje 2 miejsce za Indiami, WMP z produkcja 0,7 mln ton zajmuje 3 miejsce za Nową Zelandią i Chinami.

 

W UE jest też najwyższa konsumpcja mleka na osobę 288,5 kg/rok. Jest to dużo więcej niż przeciętna światowa wynosząca 108,7 kg/rok, co sprawia, że trudno jest liczyć na istotny wzrost konsumpcji.

W Polsce branża mleczarska jest jedną z najbardziej rozwiniętych branż sektora rolno-spożywczego. W 2014 r. funkcjonowało w naszym kraju 197 przedsiębiorstw mleczarskich, z czego 70% stanowiły spółdzielnie.

Liczba podmiotów skupujących mleko według Agencji Rynku Rolnego wyniosła 341, gdyż stopniowej likwidacji uległa części przedsiębiorstw, na skutek złej kondycji finansowej lub konsolidacji. Jednocześnie towarzyszy temu szybszy proces powstawania nowych podmiotów, które zajmują się nie tylko skupem, ale również przerobem mleka.

 

Wśród spółdzielni mleczarskich dominują małe i średnie podmioty, statystyczna mleczarnia przerobiła 54 mln kg mleka, a przeciętny podmiot skupujący współpracował z 395 dostawcami. Ale powoli zaczyna zaznaczać się wyraźna różnicą pomiędzy 10 największymi spółdzielniami mleczarskimi a resztą. Dla przykładu największa polska spółdzielnia mleczarska SM MLEKPOL z Grajewa, która ma 11 zakładów produkcyjnych, ok. 13 tys. dostawców, rocznie skupuje i przetwarza ok. 10% krajowej produkcji mleka. W 2014 Mlekpol skupił i przetworzył 1,46 mld litrów.