25 Jubileuszowa Gala Agroprzedsiębiorca RP 2015

11 grudnia 2015 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła 25 Jubileuszowa Gala Agroprzedsiębiorca RP 2015 zorganizowana przez Redakcję AGRO. Honorowy patronat nad uroczystością objął Krzysztof Jurgiel – minister rolnictwa i rozwoju wsi. Współorganizatorami byli: AgroBiznesKlub, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich i Federacja Gospodarki Żywnościowej. Patronem strategicznym Jubileuszowej Gali był Bank PeKaO SA.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: Czesław Siekierski – poseł do Parlamentu Europejskiego, senator Jerzy Chruścikowski – przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senator Jan Dobrzyński oraz Janusz Piechociński – były wicepremier i minister gospodarki.

Podczas gali uhonorowano laureatów ogólnopolskich konkursów: buzdyganem – Wybitnych Agroprzedsiębiorców RP 2015 i Wybitnych Promotorów Agrobiznesu RP 2015, szablą oficerską – Wzorowych Agroprzedsiębiorców RP 2015 i Zasłużonych Promotorów Agrobiznesu. Nagrody wręczali minister Krzysztof Jurgiel i europoseł Czesław Siekierski.

Nagrodzeni zostali m.in.:

  • w kategorii Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2015 – Rajmund Gąsiorek – twórca i właściciel gospodarstwa rolno-hodowlanego w Czerniejewie, zajmującego się m.in. hodowlą bydła mlecznego;
  • w kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015 – Krystyna i Tadeusz Szepietowscy, właściciele firmy GAMA Group z Wysokiego Mazowieckiego, która zajmuje się kompleksową obsługą branży hodowlanej oraz Tadeusz Ziółkowski i Jan Szkudlarczyk – prezes i wiceprezes zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej „Garzyn”;
  • w kategorii Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2015 – prof. Alojzy Szymański – rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

– Srebrny Jubileusz jest okazją do przypomnienia przemian zachodzących na polskiej wsi i w otoczeniu rolnictwa. Nic tak dobrze nie służy dalszemu rozwojowi, jak bezpośredni, najbliższy, sąsiedzki przykład powodzenia w sferze produkcji, biznesu, przetwórstwa czy prowadzenia gospodarstwa – powiedział minister Krzysztof Jurgiel.

– Przemiany, które dokonują się w polskim rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym na polskiej wsi, zasługują na wysokie uznanie. To wszystko jest związane z wielkim procesem przebudowy ustrojowej i gospodarczej, który dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach w naszej Ojczyźnie – powiedział europoseł Czesław Siekierski.

 

Jubileuszowy konkurs Agroprzedsiębiorca RP był też okazją do przypomnienia zmian, jakie w tym czasie zaszły na polskiej wsi. Przez 25 lat wyróżniono aż 350 agrobiznesmenów. Dziś minister Krzysztof Jurgiel i europoseł Czesław Siekierski wręczyli im pamiątkowe medale.

W branży mleczarskiej wyróżnieni zostali: Rafał Andrzejewski (Tewes-Bis) – Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2010, Tadeusz Badach (OSM w Krasnymstawie) – Arobiznesmen 1996 i Złota Tarcza Agrobiznesmena 2005, Waldemar Broś (KZSM Zw. Rew.) – Wybitny Promotor Agrobiznesu RP 2013, Czesław Cieślak (OSM w Kole) – Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2012, Maria Czwojdrak (ŚSM Jana w Środzie Wielkopolskiej) – Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2010, Grzegorz Gańko (OSM w Sierpcu) – Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2012, Wiktor Kolbowicz (Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” w Ciechocinku) – Honorowy Agrobiznesmen 2007, Zbigniew Komorowski (Bakoma) – Agrobiznesmen Roku 1995,Tadeusz Łuczak (Alima-Bis) – Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2009, Krzysztof Nozderka (C. Olsen Trading) – Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2013, Maciej Paradowski (KB Folie) – Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2014, Wiera Pawluczuk (OSM w Hajnówce) – Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2008, Janusz Skowroński (Tewes-Bis) – Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2009, Kazimierz Śnieżek (OSM Jasienica Rosielna) – Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP 2011.

Honorowe odznaki Dla Rozwoju Gospodarki, przyznane jeszcze w październiku, wręczył Janusz Piechociński, były wicepremier i minister gospodarki. Otrzymali je m.in. Leon Wawreniuk – wiceprezydent AgroBiznesKlub i Maciej Paradowski – prezydent AgroBiznesKlub.

Trzeba nam jeszcze więcej takich ludzi: ofiarnych, pracowitych, rzetelnych, którzy budują coraz lepszą markę Polski i polskiej gospodarki, w tym także gospodarki żywnościowej – powiedział Janusz Piechociński.

Nagrody Miesięcznika AGRO, świadectwa wierzytelności i czynienia dobra ogólnego, wręczył Waldemar Broś.

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy.