XIII Euroforum Polskiego Mleczarstwa

W dniach 07-11 września 2019 w Hotelu Zamek Ryn w Rynie odbyło się XIII Euroforum Polskiego Mleczarstwa połączone z II Krajową Oceną Wybranych Grup Produktów Mlecznych, konkursem „Produkt Mleczny Roku 2019”, konkursem „Innowacje Techniczne w Mleczarstwie” zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy. W tym roku wyjątkowo nie było wręczenia nagród „Nauczyciel Roku Mleczarstwa”, gdyż nie odbyła się Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

Pierwszy dzień Euroforum rozpoczęły dwa wykłady dr inż. Marii Czerniewicz z Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie na temat prozdrowotnych walorów mleka pt. „Mleko i produkty mleczne jako źródło bioaktywnych i prozdrowotnych składników w diecie” oraz „SREBRNE POKOLENIE – SILVER GENERATION” a rynek mlecznych produktów funkcjonalnych”.

Drugiego dnia odbyła się I sesja seminarium XIII FPM, której przewodniczyła prof. dr hab. Józefa Chrzanowska z Katedry Rozwoju Funkcjonalnych Produktów Żywnościowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

– „Aktualne trendy na rynku mleka i produktów mlecznych” – dr. Piotra Szajnera z Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej;

– „Aktualna sytuacja i krótkookresowa perspektywa eksportu i importu przetworów mlecznych na świecie, w Europie i w Polsce” – Łukasza Jurkowskiego ze Związku Pracodawców, Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich;

– „Dieta wegetariańska zagrożeniem dla zdrowia” – prof. dr hab. Grażyny Cichosz z Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie.

Trzeciego dnia XIII Euroforum odbył się Szczyt Mleczarski, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich organizacji mleczarskich: Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiej Izby Mleka oraz Związku Polskich Przetwórców Mleka. Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili wolę utworzenia Porozumienia dla mleczarstwa, jako nowej formy współpracy organizacji i wypracowania wspólnych stanowisk całej branży mleczarskiej wobec poważnych wyzwań i zagrożeń, z jakimi sektor przetwórstwa mleka będzie się zmagał w najbliższej przyszłości.

Wieczorem odbyła się Uroczysta gala z wręczeniem medali i statuetek laureatom II Krajowej Oceny Wybranych Grup Produktów Mlecznych, konkursu „Produkt Mleczny Roku 2020”, konkursu „Innowacje Techniczne w Mleczarstwie”.

Czwartego dnia trwania XIII Euroforum odbyły się II i III część seminarium.

W części II, której przewodniczyli: dr hab. inż. Monika Wszołek, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i prof. dr hab. Andrzej Babuchowski z Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie.

Swoje wystąpienia zaprezentowali w niej:

– prof. dr hab. Józefa Chrzanowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pt. „Serwatka jako źródło najcenniejszych białek mleka – stymulujących wzrost spożycia mleka”

– dr inż. Jan Rybka z Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie, pt. „Białka mleka, ich funkcje technologiczne”.

III części seminarium XIII EPM przewodniczyli: dr hab. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UWM w Olsztynie i dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW w Warszawie, a zaprezentowano w niej następujące wykłady:

– „Europejski Zielony Ład” – dr hab. Jarosław Kowalik, prof. UWM w Olsztynie;

– „Strategia od pola do stołu” – dr hab. Jarosław Kowalik, prof. UWM w Olsztynie;

– „Znakowanie żywności, potencjalny wpływ na jej promocję” – prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie;

– „Perspektywy i wyzwania w kształceniu kadr dla mleczarstwa” – dr hab. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UWM w Olsztynie.

Uczestnicy i osoby towarzyszące mogli też uczestniczyć w licznych wycieczkach miedzy innymi: zwiedzanie zamku w Rynie, rejs statkiem Ryn – Giżycko, Bazylikę w Świętej Lipce, zwiedzanie Kętrzyna, Reszla, Gierłoży.