Trzeci dzień II Kongresu „Bezpieczeństwo żywności zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw”

Referatem pt. „Globalne wyzwania związane z produkcją i eksportem żywności” prof. Bogdan Klepacki – Prorektor ds. Dydaktyki SGGW, Kierownik Zakładu Ekonomiki i Inżynierii Logistyki WNE SGGW rozpoczął trzeci dzień II Kongresu „Bezpieczeństwo żywności – zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw”.

O aspektach ekonomicznych zagospodarowania odpadów opakowaniowych mówił Tadeusz Pokrywka – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań. Wystąpienie prof. Georga Noga – Kierownika Instytutu Nauk Ogrodniczych Uniwersytetu w Bonn poświęcone było roli centrów kompetencji w globalnych łańcuchach owoców i warzyw.

Marek Marzec – Przedstawiciel IFS CEE mówił o standardach IFS jako narzędziach rozwoju biznesu. „Ścieżka kwalifikacji zawodowej – Młodszy Menedżer Jakości” to temat wystąpienia

dr Susanne Lehnert – Uniwersytet w Bonn (Niemcy) i dr. Sebastiana Jarzębowskiego – Koordynatora Klastra Innowacji w Agrobiznesie. Natomiast Danuta Orleańska – Kierownik Ośrodka Doskonalenia Kompetencji Personelu w Polskim Centrum Badań i Akredytacji mówiła o certyfikacji personelu, a Michał Kossowski – BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. – o procesowym zarządzaniu jakością,

„Europejski standard pest control” to temat wystąpienia Tadeusza Wojciechowskiego – Prezesa Polskiej Federacji Pest Control. O pestycydach jako zagrożeniu chemicznym mówił Maciej Majewski – FreshMazovia.com. Natomiast dr hab. Judith Kreyenschmidt – Instytut Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet w Bonn (Niemcy) – zaprezentowała wykład pt. „Rola Platformy Zarządzania Łańcuchem Chłodniczym – transfer wiedzy, prewencja zagrożeń mikrobiologicznych oraz strat żywności”.

Odbyły się również trzy panele dyskusyjne.

Pierwszy panel dotyczył ekonomii. Jego moderatorem był prof. dr hab. Bogdan Klepacki, a udział w nim wzięli: prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, prof. Georg Noga, Tadeusz Pokrywka, Dariusz Sapiński – Prezes Zarządu SM Mlekovita i Adam Tański – były minister rolnictwa, Prezydent Izby Zbożowo-Paszowej.

Drugi panel dyskusyjny poświęcony był standardom jakości. Jego moderatorem był Marek Marzec, a udział w nim wzięli: Maria Andrzej Faliński – Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, dr Sebastian Jarzębowski, dr Susanne Lehnert, Danuta Orleańska.

Trzeci panel dyskusyjny zatytułowany był „Mikrobiologia i higiena – zagrożenia i ocena ryzyka”. Udział w nim wzięli: Anna Bugajewska – Silliker Sp. z o.o., Maciej Majewski, Teresa Sosnowska – Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych, Polski Komitet Normalizacyjny, Tadeusz Wojciechowski.

II Kongres „Bezpieczeństwo żywności – zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw” podsumował prof. dr hab. Henryk Runowski – Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW.

{youtubegallery=II Kongres BZ, Simple Grid 2.3}