Spotkanie Ministrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej

28 września 2020, podczas pierwszego dnia targów Polagra 2020, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu, odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej, a także Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowenii i Rumunii. Część uczestników wzięła udział w formie zdalnej.

W spotkaniu uczestniczyło 11 ministrów rolnictwa: 4 ministrów państw Grupy Wyszehradzkiej – Polski, Węgier, Czech i Słowacji, a także ministrowie: Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowenii. Do Poznania przyjechało 7. z nich. Pozostali łączyli się za pośrednictwem internetu. W ten także sposób swoje przesłanie do obradujących skierował komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Komisarz podkreślił, że reforma Wspólnej Polityki Rolnej idzie w stronę Zielonego Ładu, czyli rolnictwa przyjaznego środowisku. Jest nastawiona na realizowanie oczekiwań konsumentów co do żywności wysokiej jakości.

– Ważne są dwa cele – obniżenie zużycia środków chemicznych i nawozów mineralnych przy zwiększeniu obszaru rolnictwa ekologicznego, a jednocześnie zapewnienie rolnikom godziwych dochodów z produkcji rolnej – stwierdził komisarz.

Ministrowie rozmawiali m.in. o Wspólnej Polityce Rolnej planowanej po 2020 roku. Jak przyznał po spotkaniu minister rolnictwa Czech, Miroslav Toman, politycy poszczególnych państw mają bardzo zbliżone cele i spostrzeżenia, dzięki czemu udało się wypracować wspólne stanowisko.

Rozpoczynająca się w tym roku prezydencja Niemiec w Unii Europejskiej może wpłynąć na szybsze wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych dotyczących rolnictwa.

– Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej muszą być jasne i klarowne, abyśmy mogli przygotować nasze krajowe plany strategiczne – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski po zakończeniu obrad szczytu ministrów rolnictwa, który został zorganizowany w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

– Wdrożenie nowej wspólnej polityki rolnej w ramach nowej perspektywy finansowej przeciąga się. Wspólnie uważamy, że powinien być zastosowany okres przejściowy w wymiarze minimum dwóch lat, co nam pozwoli na odpowiednie przygotowanie organizacyjne, administracyjne i instytucjonalne – dodał minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski mówił o potrzebie indywidualnego podejścia do każdego z krajów Wspólnoty.

Tematem rozmów było również zastosowanie nowych technologii w rolnictwie w kontekście wyzwań klimatycznych. Rolnictwo, podobnie jak inne sektory gospodarki, musi dostosować się do zachodzących zmian, zarówno z uwagi na degradację środowiska i zmianę możliwości upraw, jak i ze względu na konieczność zminimalizowania destrukcyjnych działań tego sektora na środowisko naturalne.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że wprowadzane zmiany w rolnictwie powinny uwzględniać specyfikę każdego z państw członkowskich.

Wypracowane w Poznaniu wspólne stanowisko ma zostać przedstawione podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, który odbędzie się w październiku.

Politycy wezmą też udział

Szczyt ministrów rolnictwa zakończył się podpisaniem wspólnej Deklaracji.

Po zakończonym spotkaniu ministrowie wzięli udział we wspólnej konferencji prasowej , a następnie w oficjalnym otwarciu targów POLAGRA. Zwiedzili również targową ekspozycję.