Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych

W dniach 23-24 września 2020 r. odbyło się webinarium PFPŻ ZP pt. „Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych”, w trakcie którego najlepsi eksperci z branży omówili aktualne przepisy i zagadnienia istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw.

Webinarium dotyczyło kluczowych kwestii z zakresu znakowania produktów spożywczych, a wzięło w niej udział ponad 260 przedstawicieli przemysłu spożywczego.

Konferencję otworzył Andrzej Gantner, wiceprezes, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, a wydarzenie prowadziła Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex”.

Pierwszą prezentację pt. „Podawanie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych, w tym składników podstawowych, w świetle aktualnych przepisów i wytycznych” omówiła Dorota Balińska-Hajduk, dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W swoim wystąpieniu Prelegentka odniosła się do wymagań prawnych określających zagadnienie, w tym do Wytycznych Komisji Europejskiej oraz MRiRW i GIJHARS. W trakcie prezentacji została również zwrócona uwaga m.in. na różnicę między pochodzeniem składnika podstawowego a pochodzeniem wyrobu gotowego.

Kolejny temat – „Dobrowolne znakowanie produktów spożywczych na gruncie rozporządzenia 1169/2011” został omówiony przez Joannę Krakowiak, radcę prawnego Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. W swojej prezentacji Prelegentka wyjaśniła rodzaje i funkcje dobrowolnych informacji o żywności oraz przedstawiła kwestię haseł reklamowych na etykietach i w innych kanałach komunikacji. Uczestnicy konferencji zapoznali się także z wyzwaniami ograniczonego miejsca na etykiecie i możliwymi rozwiązaniami w tym zakresie.

Prezentacja „Limity tolerancji składników odżywczych deklarowanych na etykiecie” została omówiona przez dr inż. Beatę Przygodę z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. W trakcie wystąpienia zostały omówione podstawy prawne z przedmiotowego obszaru, a także sposób obliczania zawartości składników odżywczych w różnych rodzajach produktów. Uczestnicy webinarium zapoznali się również z kwestią start składników odżywczych w procesach technologicznych i podczas przechowywania.

Następnie Małgorzata Krzepkowska reprezentująca J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. przedstawiła zagadnienie „Nazwa produktu spożywczego. Czy zawsze jest podana w sposób prawidłowy?”. W swoim wystąpieniu Prelegentka odniosła się do wymagań wynikających z rozporządzenia (UE) 1169/2011, jak również omówiła przykłady nazw produktów uregulowanych prawnie. Ponadto, przedstawione zostały przykłady błędów z rynku.

Ostatnią prezentację pt. „Obecne i przewidywane wymogi prawne podawania informacji środowiskowych na opakowaniach” przedstawiła Magdalena Dziczek reprezentująca Związek Pracodawców EKO-PAK. W swoim wykładzie Prelegentka odpowiedziała na pytania, gdzie i kiedy umieszczać poszczególnie informacje na opakowaniach produktów, jak również omówiła stosowane symbole i ich znaczenie. Uczestnicy webinarium zapoznali się także z planami UE dotyczącymi rozszerzania wymagań z zakresu oznaczeń środowiskowych.

Zamknięcie konferencji nastąpiło po dyskusji i serii dodatkowych pytań do prezentacji.