VI Forum 100 doroczna Gala Przemysłu Spożywczego

19 marca 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernik odbyło się VI Forum 100, doroczna Gala Przemysłu Spożywczego, nad którą honorowy patronat objęli Minister Gospodarki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Głównym organizatorem Gali była Polska Federacja Producentów Żywności, współorganizatorami: Polskie Mięso, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowa Unia Producentów Soków, Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza, Polish Vodka Association, UPEMI Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego i QAFP. Partnerami strategicznymi Forum 100 byli DENTONS i JSH Hamilton Poland, a partnerem głównym – Bank Pekao. Partnerami natomiast: Bawaria Motors Janki, Peugeot Lion Motors, Bureau Veritas, Merieux Nutri Sciences, GEA, Hortimex, SM Lazur, Bronisze, Zakład Mięsny Karol, Polish Vodka Association, M&P Alkohole i Wina Świata, Animex i Grupa Żywiec.

Ideą gali „Forum 100” jest umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami firm żywnościowych a przedstawicielami polskiego i europejskiego parlamentu, resortów rolnictwa i gospodarki oraz szeroko pojętych instytucji mających wpływ na funkcjonowanie przemysłu żywnościowego. Tematem przewodnim VI „Forum 100”, były bariery w eksporcie żywnościowym i protekcjonizm na rynku UE.

Na Galę przybyli przedstawiciele przemysłu żywnościowego oraz świata nauki, polityki, gospodarki i mediów.

Gości powitali Andrzej Gantner – dyrektor generalny PFPŻ ZP i znany dziennikarz Krzysztof Ziemiec.

Otwierając "Forum 100” Małgorzata Skonieczna, prezes PFPŻ ZP, powiedziała, że rolnictwo i przemysł żywnościowy to nie tylko część gospodarki, to również odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwa oraz w dużej mierze za jego bezpieczeństwo zdrowotne.

Następnie głos zabrał Marek Sawicki – minister rolnictwa i rozwoju wsi. Powiedział, że rolnictwo jest trzecim flagowym okrętem naszej gospodarki, po przemyśle elektromaszynowym i chemii. Jest to ten dział, który daje prawie 22 mld eksportu i 6,6 mld euro dodatniego bilansu. To jest ten dział, który dzięki przetwórstwu rolno-spożywczemu i bardzo dobrym surowcom wytwarza dodatkowe miejsca pracy i eksportuje bezrobocie. Eksportuje także produkty żywnościowe, które są coraz lepsze, coraz bardziej konkurencyjne i coraz bardziej pożądane.

Czesław Siekierski – poseł Parlamentu Europejskiego w swoim wystąpieniu powiedział, że polski przemysł rolno-spożywczy musi się dalej konsolidować, musi nastąpić wzrost wydajności i zwiększenie innowacyjności, musi być współpraca między biznesem a instytutami naukowymi i Uniwersytetami.

Na zakończenie głos zabrał Andrzej Kopyrski – wiceprezes Zarządu Banku pekao S.A.

Podczas „Forum 100” wręczone zostały wyróżnienia „PRO POLONIA OPULENTA” dla osób i instytucji, których działalność zdaniem członków PFPŻ ZP, miała największy pozytywny wpływ na przemysł żywnościowy w Polsce w roku 2014. Nagroda była przyznana w trzech kategoriach: naukowiec, instytucja, media.

W tym roku przyznano również złote wyróżnienie „PRO POLONIA OPULENTA”. Jego laureatem został minister gospodarki, wicepremier Janusz Piechociński za działania na rzecz promocji  rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w kraju i na świecie. W imieniu wicepremiera wyróżnienie odebrała Krystyna Wiaderny-Bidzińska.

W kategorii świat nauki, naukowiec wyróżnienie otrzymał prof. dr. hab. Andrzej Lenart – pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką SGGW, za działania na rzecz współpracy nauki z przemysłem żywnościowym.

W kategorii instytucje wyróżnienie za działania na rzecz bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych otrzymała firma JSH Hamilton Poland, a nagrodę odebrała Katarzyna Mazur-Wesołowska, dyrektor branży badań żywności.

W kategorii nauka wyróżnienie za wieloletnie działania na rzecz edukacji żywieniowej konsumentów otrzymała Wszechnica Żywieniowa Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Nagrodę odebrała prof. dr hab. Krystyna Gutowska – dziekan Wydziału.

W kategorii media wyróżnienie otrzymała Anna Wysaczańska z redakcji ekonomicznej Polskiej Agencji Prasowej.

Spotkanie uświetni koncert gwiazdy wieczoru – Zespół Raz, Dwa Trzy.

{youtubegallery=Forum100, Simple Grid 2.3}