Najlepszy Uczeń w Zawodzie Cukiernik

20 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy ul. Majdańskiej 30/36 odbyły się eliminacje wojewódzkie do XXI edycji nieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. W konkursie uczestniczyło 7 uczniów z trzech szkół: Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich z Radomia, Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego z Warszawy oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z Warszawy.

Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Głębia oceanu”. Uczestnicy mieli do wykonania tort z dekoracją, 2 rodzaje babeczek bankietowych i 2 figurki z dowolnego surowca. Profesjonalne jury w składzie: p. Bożena Sikoń, p. Izabela Birek, p. Stanisław Petryka, p. Zygmunt Wypych, pod przewodnictwem pani wizytator Heleny Chełstowskiej z Kuratorium Oświaty, wyłoniło zwycięzców konkursu. Ocena prac konkursowych obejmowała organizację i higienę pracy, kreatywność, smak i prezentację.

Pierwsze i drugie miejsce zdobyły uczennice z Radomia tj. Sylwia Sobieraj i Justyna Żak, trzecie miejsce zdobył Robert Koźlic, uczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z ul. Majdańskiej. 

Do finału zostały zgłoszone 2 uczennice, które zajęły pierwsze i drugie miejsce. Po zakończeniu konkursu każdy uczestnik otrzymał od jurorów informacje na temat swojej pracy, popełnionych błędów oraz sugestie i rady do pracy na przyszłość.