TECHMILK 2021

W dniach 17-18 lutego 2021 odbyło się seminarium TECHMILK 2021, którego organizatorem była Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej I Biotechnologii Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a współorganizatorami firmy: BIG-Pol Wiesław Wasilewski, Ecolab, Sealed Air, A-LIMA-BIS, Endress+Hauser, Marcor, ATM, Novadan, Grundfos, TREPKO, SpiraxSarco, Zentis, Constantia ColorCap, Diversey.

Po raz dwudziesty drugi kadra zarządzająca zakładów mleczarskich spotkała się z przedstawicielami firm produkujących, jak również dostarczających instalacje procesowe dla branży. Sytuacja epidemiczna uniemożliwiła organizację tego cyklicznego, corocznego wydarzenia w dotychczasowej formie. Seminarium przeprowadzone zostało online.

Celem Seminarium jest przekazanie pracownikom zakładów mleczarskich informacji na temat nowych procesów i urządzeń dla przetwórstwa mleka.

XXII Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka” TECHMILK 2021 otworzyli: dr hab. inż. Fabian Dajnowiec i prof. dr hab. inż. Zygmunt Zander.

Niestety, ze względów technicznych nie udało się dziekan Wydziału Nauki o Żywności prof. dr hab. Małgorzacie Darewicz powitać uczestników Seminarium.

Następnie swoją prezentację pt. „Dotacje w praktyce – mleczarstwo” przedstawił Wiesław Wasilewski z firmy BIG_POL.

Pierwszego dnia trwania Seminarium swoje prezentacje przedstawili również:

 • M. Grzybowski z firmy ECOLAB, pt. „Mleczarstwo w dobie pandemii. Adaptacja działań Ecolab w „nowej rzeczywistości””;
 • J. Kroll z firmy A-LIMA-BIS pt. „Recykling środków myjących w zakładach mleczarskich. Rozwiązania Alimy Bis”;
 • Ł. Wołoszyn z firmy Endress+Hauser pt. „Rzetelne pomiary jakościowe w branży mleczarskiej – od pomiaru pH po pomiar zawartości tłuszczu. Oferta Endress+Hauser”;
 • J. Marjanowski z firmy Marcor pt. „Sposób i urządzenia do utrzymania wody lodowej w dobrej kondycji”;
 • M. Kozak z firmy ATM pt. „Maszyny pakujące, nowe rozwiązania – przykłady

Realizacji”;

– J. Wierbiłowicz z firmy Novadan pt. „Booster enzymatyczny w technologii mycia instalacji membranowych obciążonych tłuszczami”;

Drugi dzień XXII Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka” TECHMILK 2021 otworzyli: dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM – prodziekan ds. kształcenia, dr hab. inż. F. Dajnowiec i prof. dr hab. inż. Zygmunt Zander, a swoje prezentacje przedstawili:

 • M. Gierszewski z firmy Sealed Air Polska pt. „Pakowanie serów zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju”;
 • W. Prusiński z firmy Grundfos pt. „Najnowsze rozwiązania elektroniczne „iSolutions” dla Przemysłu Mleczarskiego”;
 • P. Łagoda z firmy TREPKO pt. „Dynamiczny rozwój TREPKO na podstawie wybranych projektów”;
 • D. Bucholc z firmy SpiraxSarco pt. „Para czysta w przemyśle spożywczym”;
 • M. Sowa z firmy Zentis pt. „Trendy rynkowe 2021”;
 • z firmy Zentis pt. „ Techniczna propozycja Zentis”;
 • D. Paluch z firmy GEA pt. „ Klasy higieny a zawory procesowe GEA”;
 • Lipiński z firmy Constantia ColorCap pt. „Nowoczesne technologie w opakowaniach redukujące wpływ na środowisko”;
 • J. Krajewski, Z. Jęsiak z firmy Diversey pt. „ACP – innowacyjna technologia mycia instalacji membranowych”.

Webinariu TECHMILK 2021 podsumował dr hab. inż. Fabian Dajnowiec.