Produkty pochodzenia roślinnego aspekty konsumenckie, legislacyjne i środowiskowe

Według wyników badań GfK Polonia do listopada 2020 r. w ujęciu rocznym sprzedaż roślinnych zamienników nabiału wzrosła wartościowo 44%, a ilościowo 50%. W przypadku zamienników mięsa wartościowo wzrost wyniósł 138%, a ilościowo 107%[1]. W celu zbadania z ekspertami szeregu zagadnień dotyczących rynku roślinnych alternatyw dla produktów pochodzenia zwierzęcego, w dniach 24-25 lutego 2021 r. odbyło się webinarium PFPŻ ZP i kwartalnika „Food-Lex” „Produkty pochodzenia roślinnego – aspekty konsumenckie, legislacyjne i środowiskowe”.

Pomimo rosnącej popularności 100% wegańskiego stylu życia, znaczne grono konsumentów koncentruje się na zwiększaniu spożycia większej ilości roślin, a tym samym zmniejszaniu – nie eliminowaniu – produktów odzwierzęcych. W swojej prezentacji, Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst w firmie Mintel, przyjrzała się możliwościom dla marek wokół innowacji ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb fleksitarian w obecnym otoczeniu rynkowym, które coraz mocniej koncentruje się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

Następnie Marcin Tischner, Corporate Engagement Specialist w ProVeg Polska, odpowiedział na pytanie, kim są konsumenci roślinnych alternatyw, którzy w zdecydowanej większości nie identyfikują się jako weganie/wegetarianie. Uczestnicy webinarium poznali motywacje do wybierania roślinnych zamienników mięsa i nabiału, a także uzyskali praktyczne informacje, jak komunikować swój produkt roślinny.

W ostatniej w bloku „Trendy konsumenckie i rynkowe” prezentacji Sebastian Tołwiński, Regional Corporate Affairs and Public Relations w Upfield Polska przedstawił wyniki badań, jak epidemia COVID-19 zmieniła radykalnie styl życia Polaków. Czas izolacji społecznej to okres, w którym musieli się oni dostosować do narzuconych z góry ograniczeń, które często wpływały na ich nawyki i przyzwyczajenia – w tym żywieniowe. Jak w czasie izolacji społecznej zmieniały się nawyki żywieniowe Polaków? Jakie zmiany wprowadzili do swoich jadłospisów? Czy po okresie izolacji Polacy utrzymali te zmiany? Odpowiedzi na te pytanie uzyskali uczestnicy webinarium.

Natomiast w prezentacji pt. „Badania obciążeniowe produktów roślinnych” Małgorzata Stachowiak, Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych, J.S. Hamilton Poland przedstawiła krótką charakterystykę badań obciążeniowych z wykorzystaniem potencjału wzrostu, a także omówiła przykład badań obciążeniowych w warzywach minimalnie przetworzonych. Prelegentka dokonała także interpretacji wyników i przedstawiła rolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych warunkujących przeżycie patogenów.

II dzień webinarium otworzyła Dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej w GIJHARS Dorota Balińska-Hajduk z prezentacją na temat wyników kontroli jakości handlowej produktów pochodzenia roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem alternatyw dla produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym ich ekspozycji w sklepach.

Kolejną prezentację w bloku „Regulacje” przedstawiła Dorota Kozłowska, Dyrektor ds. Legislacji PFPŻ ZP i Zastępca Redaktora Naczelnego kwartalnika „Food-Lex. W wystąpieniu pt. "Komunikaty na etykietach roślinnych odpowiedników produktów pochodzenia zwierzęcego” szczegółowo został omówiony aktualny status prawny, a także trwające prace legislacyjne, w tym aktualna sytuacja z zakresu stosowania nazw mleczarskich i mięsnych na wyrobach pochodzenia roślinnego.

Następnie dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW omówił znaczenie wyboru diety (roślinna, zwierzęca, mieszana) dla wielkości presji wywieranej przez jej produkcję na środowisko przyrodnicze i klimat (ślad wodny i węglowy poszczególnych produktów spożywczych). Zwrócona została także uwaga na problem marnowania jedzenia – z punktu widzenia wielkości śladu ekologicznego tego zjawiska.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH opracował nowe „Zalecenia zdrowego żywienia” w nowej formie graficznej. Talerz pełen różnorodnych produktów symbolizuje zalecane proporcje poszczególnych grup produktów w całodziennej diecie. W swojej prezentacji dr Katarzyna Wolnicka, Kierownik Projektu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, ekspert NIZP-PZH omówiła zalecenia żywienia, biorąc pod uwagę aspekt wpływu diety opartej na produktach pochodzenia roślinnego na zdrowie.

Konferencję prowadził Andrzej Gantner, Wiceprezes, Dyrektor Generalny PFPŻ ZP i Redaktor Naczelny kwartalnika „Food-Lex”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ponad 140 firm spożywczych.