Targi WorldFood Poland 2021

W dniach 20-22 kwietnia 2021 odbyły się Targi WorldFood Poland 2021. Z powodu pandemii covid-19 Targi odbyły się online. Pierwszego dnia udział w nich wzięło ok. 2 tys. uczestników. Patronat honorowy nad Targami objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W debacie inauguracyjnej, która otworzyła Targi, udział wzięli: minister rolnictwa i rozwoju wsi – Grzegorz Puda, senator Rzeczypospolitej Polskiej – Jacek Bogucki, dyrektor generalny KOWR – Małgorzata Gośniowska-Kola, prezes Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA – Dariusz Sapiński, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego – Jacek Zarzecki. Tematem debaty był: „Wpływ pandemii COVID-19 na kształt międzynarodowego handlu w obszarze rolno-spożywczym – szanse dla polskich eksporterów żywności. Branża spożywcza dziś i jutro – obecne trendy konsumenckie i sprzedażowe a perspektywy".

Targi otworzyła Agnieszka Szpaderska, dyrektor spożywczych Targów WorldFood Poland. Moderatorem debaty był redaktor Robert Głowacki.

Jako pierwszy głos zabrał minister rolnictwa i rozwoju wsi – Grzegorz Puda.

Kolejnym prelegentem był Dariusz Sapiński – prezes Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA.

Następnym prelegentem była Małgorzata Gośniowska-Kola – dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a po niej głos zabrał Jacek Zarzecki – prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Ostatnim prelegentem był Jacek Bogucki – senator Rzeczypospolitej Polskiej i były wiceminister rolnictwa w latach 2015-2018.

Po zakończeniu wystąpień odbyła się debata, podczas której prelegenci odpowiadali za pytania uczestników Targów.

W trakcie trzech dni trwania Targów odbyło się wiele prelekcji, a ciekawsze postaramy się udostępniać w następnych relacjach.