V Konferencja Energia-Woda-Środowisko - relacja

W dniach 26-27 marca 2015 r. w Mrągowie odbyła się V Konferencja „Energia-woda-środowisko”. Głównym organizatorem było czasopismo ”AgroIndustry” wydawane przez Agencję Promocji Biznesu. Patronat honorowy objęła Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol. Konferencję otworzyli: Aleksandra Wojnarowska – główna organizatorka i redaktor naczelna „AgroIndustry”, prof. Mirosław Krzemieniewski – dziekan Wydziału nauki o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Marcin Piwowarczyk – dyrektor Zakładu Przetwórstwa Mleka Mlekpol Oddział w Mrągowie. O działalności i zadaniach Laboratorium Badawczego Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie opowiedział jego dyrektor mgr inż. Tadeusz Szczęsny.

Panel I dotyczył zarządzania energią i mediami w zakładzie produkcyjnym, nowych trendów i technologii. Jego moderatorem był prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski. Firma FESTO, główny partner Konferencji, przedstawiła zagadnienia dotyczące optymalizacji kosztów wykorzystywania sprężonego powietrza, dedykowanego audytu efektywności energetycznej oraz rozwiązań FESTO dla sterowania przepływem mediów. Firma GEA zaprezentowała modernizację instalacji wody lodowej w zakładach Mlekpol. O rozwiązaniach obniżających koszty zakładowe mówił przedstawiciel firmy Nijhuis Water, natomiast przedstawiciel firmy NMG mówił o wdrożeniu systemu ERCO.Net wspomagającego efektywność produkcji i optymalizację zużycia mediów energetycznych w Hochland Polska. Panel podsumował prof. Mirosław Krzemieniewski. Mówił też o rozproszonych systemach energii odnawialnej na przykładzie biogazowni kontenerowych.

Pierwszą część Panelu II poświęconego gospodarce wodno-ściekowej w nowoczesnym zakładzie przemysłu spożywczego prowadziła Alicja Kamińska. „Ścieki jako surowiec – zmiana paradygmatu? Instalacje zaprojektowane i wybudowane przez Veolia Water Technologies” to temat wystąpienia firmy Veolia Water. Możliwość odwadniania osadów ściekowych do granic możliwości dzięki prasom tłokowym Bucher przedstawiła firma Proffico. O pompach w systemach wody uzdatnionej i surowej oraz systemach ciśnieniowego odprowadzania ścieków opowiedzieli przedstawiciele firmy Hydro Vacuum, a nowe rozwiązania w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków zaprezentowała firma Brenntag. Na zakończenie panelu o doświadczeniach w eksploatacji oczyszczalni ścieków opartych na nowoczesnych technologiach opowiedzieli przedstawiciele firmy AF Projects.

Drugą część panelu poświęconego gospodarce wodno-ściekowej w nowoczesnym zakładzie przemysłu spożywczego poprowadził dr Andrzej Butarewicz z Politechniki Gdańskiej. Rozpoczął go przedstawiciel firmy ProEco omówieniem zagadnienia kiedy i jaki proces oczyszczania ścieków się opłaca. O doborze systemu oczyszczania ścieków w kontekście nowych trendów w mleczarstwie opowiedziała przedstawicielka firmy Paques. Natomiast dr Andrzej Butarewicz mówił o wykorzystaniu nowoczesnych technik i aparatury w badaniach biologicznych wody, ścieków i osadów ściekowych. Prof. Mirosław Krzemieniewski opowiedział o innowacyjnym układzie technologicznym biologicznego oczyszczania ścieków mleczarskich, a przedstawiciel firmy PPEKO przedstawił metodę membranowego oczyszczania ścieków na przykładzie SM Ryki.

Panel III dotyczył nowoczesnych technologii w służbie obniżenia kosztów produkcji. Panel poprowadził prof. dr hab. Janusz Budny z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tematem jego wystąpienia była „Gospodarka energią miarą rozwoju zrównoważonego”. O kontenerowych stacjach uzdatniania wody opowiedział przedstawiciel firmy Eurowater. „Obniżenie kosztów produkcji poprzez skojarzoną gospodarkę energią – przykłady zastosowania, finansowanie inwestycji” to temat wypowiedzi przedstawiciela firmy CES. Zaś o membranach natryskowych i posadzkach Ucrete jako powłokach uszczelniających i ochronnych mówił przedstawiciel firmy Basf.

Panel IV dotyczył nowoczesnych technologii w służbie obniżania kosztów produkcji i finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Jego moderatorem była Aleksandra Wojnarowska. Kierownik oczyszczalni ścieków w SM Mlekpol opowiedział o oszczędnościach energetycznych w oczyszczalni ścieków mleczarskich w Mrągowie po zainstalowaniu sond tlenowych. „Projekty badawczo-rozwojowe jako źródło finansowania ekoinnowacji w branży spożywczej” to temat wystąpienia przedstawiciela firmy Paques. Na zakończenie panelu Wiesław Wasilewski z firmy Big-Pol przedstawił możliwości finansowania inwestycji na najbliższe lata.

Na zakończenie Konferencji odbyła się wycieczka techniczna do zakładu SM Mlekpol Oddział w Mrągowie. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia części zakładu produkcyjnego i oczyszczalni ścieków.

{youtubegallery=EWS, Simple Grid 2.3}