V Branżowe Spotkanie Inauguracyjne Mleczarzy Lubelszczyzny

  2 lutego firma MULTUVAC zorganizowała V Branżowe Spotkanie Inauguracyjne Mleczarzy Lubelszczyzny.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Prezesa firmy MULTIVAC Zbigniewa Zdunka i Prezesa Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich Franciszka Bożyka. Wystawę maszyn i urządzeń otworzył Kazimierz Przepiórka odpowiedzialny za branżę mleczarską w firmie MULTIVAC POLSKA'. W siedzibie firmy w Natalinie pod Lublinem zaproszeni goście mogli obejrzeć podczas pracy nowe maszyny do pakowania i etykietowania, proponowane przez firmę MULTIVAC. Firma MULTIVAC już po raz piąty zaprosiła na spotkanie mleczarzy z Lubelszczyzny. Co roku zaprasza też dwóch przedstawicieli z innych regionów Polski. W tym roku byli to przedstawiciele Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu.

 

 

Po części pokazowej goście przenieśli się do Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego ETIUDA w Lublinie, gdzie wysłuchali wykładów zaproszonych prelegentów i pracowników firmy MULTIVAC. W Centrum gości powitał dyrektor handlowy Marek Rachwalski. Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, przedstawił „Informację o sytuacji i prognozach w branży mleczarskiej”. O „Funduszach Unijnych 2014-2020 – dotacje w praktyce” ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego „Polska Wschodnia”. Tomasz Pawlak, dyrektor handlowy z firmy AVO, opowiedział o firmie. Zajmuje się ona produkcją dodatków do żywności. „Nowości w dziedzinie maszyn pakujących” przedstawili Marcin Leszko i Sławomir Bartnik z firmy MULTUVAC. Marcin Kierek zaprezentował ofertę specjalną firmy – Folie MULTIVAG. Natomiast Ryszard Kiernicki omówił „Trendy w pakowaniu na przykładzie wybranych opakowań”.

   
   

 

Po referatach odbył się panel dyskusyjny. Zaproszeni goście mogli zapoznać się z różnymi sposobami pakowania produktów mleczarskich, z nowymi trendami w pakowaniu oraz spróbować dodatków przygotowanych specjalnie dla branży mleczarskiej przez firmę AVO.