Walne Zgromadzenie Członów Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy

25 czerwca 2021 w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członów Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy. Głównym celem było wyłonienie nowych władz Stowarzyszenia. Po wieloletniej kadencji z przewodniczenia Stowarzyszeniu zrezygnował Klemens Ciesielski. W roku 2022 Związek będzie obchodził 30 lat istnienia.

Zebranie otworzył Klemens Ciesielski, który powitał członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości. Obrady prowadził Szczepan Skomra.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2020 przedstawił Klemens Ciesielski. Walne Zgromadzenie Członów Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Delegaci postanowili zmniejszyć liczebność Zarządu z 9 do 6 osób.

Do Zarządu Stowarzyszenia wybrani zostali: Hanna Bogdańska-Zaręba, Andrzej Babuchowski, Tadeusz Proczek, Jarosław Kowalik, Ryszard Pizior i Andrzej Szczepański. Przewodniczącym KSM wybrany została Tadeusz Proczek, a wiceprezesami: Andrzej Babuchowski i Andrzej Szczepański.

Wybrano też skład Komisji Rewizyjnej, w której skład wezli: Jan Dąbrowski, Janusz Mojak i Aleksander Nowakowski. Przewodniczącym został Jan Dąbrowski.

Do Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali: Marek Dyba, Anna Murzyn i Sylwia Tarczyńska. Przewodniczącym został Marek Dyba.

Na zakończenie obrad członkowie Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy wręczyli upominki ustępującemu prezesowi, Klemensowi Ciesielskiemu, w ramach podziękowania za wieloletnie pełnienie funkcji i rzetelne wypełnianie założeń statutowych Stowarzyszenia.

Dla Nowego Przeglądu Mleczarskiego wypowiedział się nowy Przewodniczący Zarządu – Tadeusz Proczek, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej LATTEO w Grodzisku Mazowieckim.

Wywiadu dla Przeglądu udzielił też Klemens Ciesielski.

Obu panom przewodniczącym gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego.