Jubileusz profesora Stefana Ziajki

Prof. dr hab. Stefan Ziajka urodził się 28 lipca 1941 roku w Krotoszynie. W 1955 roku rozpoczął naukę w Technikum Mleczarskim we Wrześni, które ukończył w 1959 roku. Po ukończeniu szkoły średniej przez czternaście miesięcy pracował w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Przynotecku na stanowiskach laboranta i majstra produkcji. W roku 1960 rozpoczął studia na Wydziale Mleczarskim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, które ukończył w 1965 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera mleczarstwa. Bezpośrednio po studiach podjął pracę jako główny technolog w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Środzie Śląskiej, a od 1.10.1966 r. rozpoczął pracę w Katedrze Technologii Mleczarskiej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1975 r. na podstawie rozprawy dysertacyjnej pt. „Studia nad podwyższeniem bifidogennych właściwości odżywek dla niemowląt” . Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie technologii i chemii żywności uzyskał w 1987 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Studia nad zastosowaniem hydrolizowanej kazeiny w produkcji modyfikowanych mlecznych mieszanek dla niemowląt”. Decyzją Prezydenta RP z dnia 15 lutego 1966 r. został mu nadany tytuł profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych i technologii żywności.

Pełnił funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Technologii Mleczarskiej (1994-1996), dyrektora Instytutu Rozwoju Mleczarstwa (1997-2004), kierownika Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością (2001-2005) UWM w Olsztynie.

W kadencji 2003-2005 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki, a w latach 2005-2007 Dziekana Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie.

Prof. dr hab. Stefan Ziajka jest autorem wielu artykułów naukowych, książek i skryptów oraz patentów.

15 sierpnia 2021 r. z inicjatywy córki Grażyny we współpracy z zespołem, który Profesor budował przez lata, odbyło się spotkanie z okazji 80 urodzin. Dostojny Jubilat nie wiedział o podjętej inicjatywie, było to przyjęcie niespodzianka, które odbyło się w domu córki niedaleko Olsztyna. W spotkaniu wzięli udział byli współpracownicy Profesora: prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, prof. dr hab. Władysław Chojnowski, prof. dr hab. Andrzej Kuncewicz, prof. dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz, prof. dr hab. Stefan Smoczyński oraz zespół zbudowany przez Jubilata: dr hab. Jarosław Kowalik, prof. UWM, dr hab. Sylwia Tarczyńska, prof. UWM, dr hab. Justyna Żulewska, prof. UWM, dr inż. Adriana Łobacz oraz pani Maria Iglińska.

Życzenia urodzinowe docierały do Pana Profesora wirtualnie i tradycyjnie. Wiele osób nagrało krótkie filmy z życzeniami, które zostały odtworzone podczas spotkania Jubileuszowego. Pocztą tradycyjną przyszły też liczne kartki z życzeniami, które zostały umieszczone w albumie. Życzenia płynęły do Jubilata od przedstawicieli przemysłu, świata nauki, organizacji branżowych, przedstawicieli mediów, nauczycieli zawodu, absolwentów i licznych przyjaciół. Podczas spotkania były chwile wzruszenia i liczne wspomnienia współpracy, wspólnych wyjazdów na konferencje i powiedzonek Profesora, którymi motywował swój zespół do pracy.

Było coś dla ciała i dla ducha. Jubileusz uświetnił recital duetu Robert Bielak i Aga Symołon.