XIV ranking Spółdzielni Mleczarskich

W dniach 8-9 września 2021 odbyło się XVIII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, zorganizowane przez Agnieszkę Maliszewską – dyrektor Polskiej Izby Mleka i pierwszą wiceprzewodniczącą COGECA.

Podczas wieczornej Gali, która odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej, ogłoszono wyniki XIV Rankingu Spółdzielni Mleczarskich i wręczono statuetki laureatom. Nagrody wręczali: Krzysztof Jurgiel – poseł do Parlamentu Europejskiego, Anna Gembicka – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Szeweluk – przedstawiciel województwa podlaskiego, przedstawicielka Credit Agricole Bank Polska i Agnieszka Maliszewska.

Statuetki zostały wręczone w następujących kategoriach:

Lider Ekspansji

Statuetka Lider Ekspansji jest przyznawana przez Credit Agricole Bank Polska za szczególne osiągnięcia na polu wprowadzania nowych produktów na rynek polski i zagraniczny oraz pozyskiwanie zagranicznych rynków zbytu. Statuetkę otrzymała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, a odebrała prezes Iwona Grzybowska.

Przedsiębiorstwo Zielonych Rozwiązań

Ta nagroda była przyznana po raz pierwszy, a jej partnerem strategicznym było województwo podlaskie. Statuetkę w tej kategorii otrzymało przedsiębiorstwo BEL Polska, a nagrodę odebrała prezes Beata Petrykowska.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Nagroda przyznawana za bycie społecznie odpowiedzialnym, czyli inwestowanie w ludzkie zasoby, ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy oraz informowanie o tych działaniach. Laureatem został Hochland Polska, a nagrodę odebrał dyrektor generalny Peter Knauer.

Manager Roku

Manager Roku to osoba najbardziej aktywna i skuteczna w działaniu, osoba o wysokim potencjale managerskim, która ma znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Nagrodę w tej kategorii odebrał Edward Bajko – prezes Spółdzielczej Mleczarni Spomlek i prezes Polskiej Izby Mleka.

Kobieta Biznesu

Nagroda została przyznana po raz pierwszy. Wyróżnienie to jest wyrazem docenienia kobiet sektora mleczarskiego i zachętom dla kobiet, żeby odważniej zasilały szeregi kadry zarządzającej w branży mleczarskiej. Laureatką nagrody została Iwona Grzybowska, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu.

Biznes Pisany Mlekiem

Nagroda w tej kategorii też została przyznana po raz pierwszy. Została ustanowiona za niezwykłą determinację w rozwijaniu firmy, za dbałość o jakość i różnorodność produktów w przystępnych cenach oraz za zdobywanie zagranicznych rynków. Laureatem nagrody została Poland Food, a nagrodę odebrała prezes Dorota Gorzkowaska.

W Rankingu Spółdzielni Mleczarskich nagrody przyznano w trzech kategoriach: małe, średnie i duże spółdzielnie mleczarskie.

Małe Spółdzielnie Mleczarskie

W tej kategorii statuetkę przyznano Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie, a nagrodę odebrał prezes Helmut Doliwa.

Średnie Spółdzielnie Mleczarskie

Nagrodę w tej kategorii otrzymała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu, a nagrodę odebrał prezes Grzegorz Gańko.

Duże Spółdzielnie Mleczarskie

Statuetkę przyznano Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita, a nagrodę odebrał prezes Dariusz Sapiński.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.