40. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna

W dniach 20-23 września 2021 odbyła się Jubileuszowa 40. Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie” zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie” z Olsztyna oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. Honorowym przewodniczącym Konferencji był prof. Janusz Budny, który był jej twórcą. Motto Konferencji to „Łączyć tych, którzy potrafią z tymi, którzy potrzebują”.

Konferencję otworzyła dr hab. inż. Katarzyna Banach, prof. UWM, przewodnicząca Konferencji, a gośćmi specjalnymi byli: Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM, Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej dr. hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych – dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM i dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Nauki o Żywności.

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM wraz z Prorektorem ds. Rozwoju i Polityki Finansowej dr. hab. Mirosławem Gornowiczem, prof. UWM z okazji Jubileuszu wręczyli prof. Januszowi Budnemu medal „20-lecia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego”.

Następnie głos zabrał prof. Mirosław Gornowicz – Prorektor ds. Rozwoju I Polityki Finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uczestników powitała też Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych – dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM.

W imieniu Dziekan Wydziału Nauki o Żywności prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz uczestników powitał dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM – Prodziekan ds. Kształcenia.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica, prezes Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie” z Olsztyna.

Konferencja podzielona została na trzy sesje. Przewodniczącym sesji 1 był prof. dr hab. Ryszard Żywica. W tej sesji uczestnicy wysłuchali następujących wystąpień:

– prof. dr. hab. inż. Janusza Budnego – Gospodarowanie energią;

– Wykład prof. dr. hab. Stefana Smoczyńskiego – Mleczarstwo w ostatnim 40-leciu w Polsce – postęp techniczny i jego konsekwencje – nie obył się z powodu nieobecności prelegenta, ale zastanie zamieszczony na stronie Nowego Przeglądu Mleczarskiego w dziale Artykuły – Technika;

– Jana Marjanowskiego z Przedsiębiorstwa MARCOR – Polskie drogi odzysku wody na cele kotłowe i chłodnicze z wód poprocesowych w przemyśle mleczarskim;

– mgr. inż. Janusza Turowskiego – Mleczarstwo, energia, środowisko – zadania na lata 2020-2050.

Przewodniczącym sesji 2 był dr hab. inż. Piotr Sołowiej, prof. UWM. Swoje prelekcje zaprezentowali:

  • Jarosław Dzięgielewski – Inwestycje energetyczno-ekologiczne w Grupie Mlekovita;

– prof. dr hab. Danuta Mierzwa, AWL Wrocław – Kultura organizacyjna spółdzielni mleczarskich w Polsce – raport z badań;

– Gwidon Janów, STIGEN – Korzyści ekonomiczne przy zastosowaniu innowacyjnej technologii wytwarzania pary czystej do żywności ()

– Maciej Piątkowski, GEA – Sposoby wykorzystania źródeł energii w maszynowni chłodniczej;

Krzysztof Łuczak, DUON Dystrybucja sp. z o.o.– Wyzwania branży mleczarskiej w obliczu transformacji energetycznej;

– prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, UWM Olsztyn – Instalacje do sekwestracji CO2 z reaktorem glonowym – przykładowe rozwiązania, koszty budowy i eksploatacji;

– Bożena Chmielina i wsp., Ekotechnologie S.C – Technologia BIOROL – innowacyjne rozwiązanie dotyczące przetwarzania osadów powstałych w zakładowych oczyszczalniach przemysłu mleczarskiego.

Konferencję odwiedził prezes Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA Dariusz Sapiński. Wręczył profesorowi Januszowi Budnemu „Złoty Medal MLEKOVITY” i dyplom z okazji Jubileuszowej Konferencji i pracy profesora na rzecz mleczarstwa. Złoty medal i dyplom otrzymał też prof. Ryszard Żywica, prezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego.

Organizatorzy Konferencji wręczyli prezesowi Sapińskiemu pamiątkowy adres w podziękowaniu za pełnienie roli gospodarza regionalnego.

W imieniu Dariusza Sapińskiego, Prezesa grupy MLEKOVITA sesji 3 przewodniczyła prof. Katarzyna Banach. W tej sesji swoje referaty zaprezentowali:

– prof. dr hab. Janusz Wojdalski – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

– Grzegorz Siebielec, Ekotechnologie S.C. – Bionawozy na bazie osadów przemysłu mleczarskiego;

– Marta Marjanowska – MARCOR

– Grzegorz Leśniewski – Novatek Green Energy

– Marcin Gozdyra – FRIZO

– Marcin Dmochowski– JUMO Sp. z.o.o.

– Andrzej Pluta– Centrum Elektroniki Stosowanej Sp. z o.o.

– Katarzyna Baczkowska – Blucher Metal A’S S.A.

– Jakub Stobiecki – OptiFlow

– Elżbieta Komorowska – NEUMO POLSKA sp. z o.o.

Podczas uroczystej kolacji wręczone zostały statuetki osobom szczególnie zasłużonym dla organizowania Konferencji. Pamiątkowe statuetki przyznano Wandzie Masalskiej, Jerzemu Gruszczyńskiemu, Adamowi Górnemu, Tadeuszowi Płodzieniowi i Kazimierzowi Melerowi.

W sposób szczególny uhonorowany został profesor Janusz Budny, który przez 35 lat był głównym organizatorem Konferencji i jej przewodniczącym.

Ostatniego dnia odbyło się zwiedzanie zakładu mleczarskiego MLEKOVITA w Lubawie i rejs statkiem Szlakiem Szeląga.